fbpx

“Geloof, niet geweren, zal ons redden”

vrijdag, 09 september 2022
Nieuws
Volgens priester Honoré Quedraogo uit Burkina Faso is de situatie waarin zijn land zich momenteel bevindt alleen maar erger geworden sinds een militair aan de macht is gekomen die een radicale strijd tegen corruptie en terrorisme beloofde. In een interview op het hoofdkantoor van Kerk in Nood (ACN) vertelt hij over de veranderingen, uitdagingen en hoop voor de toekomst.
ACN-20211012-117966-Burkina-Faso-scaled

“Officieel wordt 40% van het land niet door de staat gecontroleerd, maar in de resterende 60% zijn er ook enkele gebieden die in handen van de terroristen zijn”, legt priester Honoré Quedraogo, rector van het seminarie van Tenkodogo, uit. “De situatie is erger geworden sinds de eerste terroristische aanslag in 2015, en het terrorisme treft nu alle hoeken van het land. De mensen worden ‘s morgens wakker en weten niet of zij de laatste slachtoffers van een aanslag zullen worden, en niemand voelt zich meer veilig”.

Meer aanslagen dan ooit
“Feit is dat er sinds luitenant-kolonel Damiba staatshoofd is geworden, in januari van dit jaar, niets veranderd is. Hij heeft het regime van Kaboré omvergeworpen en een radicale strijd tegen corruptie en terrorisme beloofd, maar de situatie is zo mogelijk nog erger geworden”, beweert de priester. “Door luidkeels te verkondigen dat hij de terroristen wilde bestrijden, lijkt het wel of Damiba hen in feite uitdaagde. Het resultaat is dat wij meer aanslagen dan ooit hebben gehad. Is dit toeval of een gevolg? Voorlopig kan niemand het zeker weten”.

Islamitisch fundamentalisme
Volgens de priester is het moeilijk om de motieven aan te wijzen van de terroristen. Die variëren van banditisme tot de wens om jihad te voeren. Slachtoffers wijzen erop dat er elementen van islamitisch fundamentalisme zijn aan te wijzen. “De aanvallers dwingen de Burkinabé de sharia te volgen. Mannen worden gedwongen broeken van voldoende lengte te dragen, en het is hen verboden hun baard te scheren. Vrouwen moeten gesluierd zijn. Westers onderwijs is verboden, en kinderen moeten naar Koranscholen, madrassa’s genaamd. Kerken mogen hun klokken niet luiden, en iedereen is verplicht deel te nemen aan de gebeden in de moskeeën”, legt pater Honoré uit.

De situatie wordt nog verergerd door de wijdverbreide armoede. “Minstens 60% van de bevolking is werkloos. Zij hebben de hele dag niets te doen en geen geld. Dus als hun honderd euro wordt aangeboden om iemand te vermoorden, nemen sommigen dat aan.”

Gebed als sterkste wapen
Vele priesters en catechisten hebben het overwegend islamitische bisdom Tenkodogo om veiligheidsredenen moeten ontvluchten. Sommige parochies hebben de meeste van hun activiteiten opgeschort, en de gelovigen moeten grote afstanden afleggen om de sacramenten te verkrijgen. Gelukkig hebben velen de mogelijkheid om de Mis en de gebeden te volgen op de christelijke radio-uitzendingen, die in deze situaties van cruciaal belang zijn. Veel seminaristen, legt de rector van Tenkodogo uit, hebben tijdens de zomervakantie niet naar huis kunnen gaan, naar hun familie, vanwege de verschrikkelijke veiligheidssituatie in het hele land.

Nachtelijk gebed voor vrede
Niettemin houden de Burkinabé-Christenen het geloof vast. “Sommige van mijn parochianen brengen hun nachten door met bidden om vrede. Deze pijnlijke situatie heeft het geloof van de Christenen in het hele land versterkt. Sommigen zijn zelfs zo ver gegaan dat ze de marteldood hebben gezocht, liever stervend dan hun geloof af te zweren”, zegt pater Honoré. De priester gelooft dan ook dat zijn land door het geloof gered zal worden. “Geloof en gebed zullen ons redden, geen wapens. Wat wij meemaken gaat ons te boven, deze aanslagen zijn duivels van aard, en daarom kan alleen God ons helpen.”

Hij herinnert eraan dat in 2018 alle bisschoppen van het land, vergezeld van een miljoen gelovigen, de pelgrimstocht naar het Mariaheiligdom van Yagma hebben gemaakt, om Burkina Faso toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, in navolging van het gebed dat Onze Lieve Vrouw in Fatima heeft geleerd. “Het jaar daarop, in 2019, waren er bijna geen aanslagen meer in het land”, zegt de priester. Wetende wat er op het spel staat, vraagt de priester vurig aan alle mensen van goede wil om te bidden voor de vrede in Burkina Faso, door de voorspraak van de Heilige Maagd.