fbpx

Ethiopië: kerken sluiten, priesters en zusters ontvluchten Tigray

dinsdag, 09 augustus 2022
Nieuws
 Kerken en kloosters sluiten hun deuren in de onrustige Ethiopische regio Tigray, nu priesters en religieuze zusters het katholieke bisdom Adigrat ontvluchten wegens de aanhoudende golf van onveiligheid in de regio. De gevolgen daarvan worden in het hele land gevoeld.
Projekt of Fr. Dr Andrzej Halemba and Magdalena Wolnik

In een verklaring waarschuwt de Katholieke Bisschoppenconferentie van Ethiopië (CBCE) dat het conflict en het gebrek aan vrede in het land een “grote uitdaging” blijven vormen voor haar missie. “De Kerk staat voor een grote uitdaging door het gebrek aan vrede in het land, dat haar belet de apostolische diensten doeltreffend uit te voeren. Veel van onze parochies in het bisdom Adigrat delen in deze uitdaging. Priesters en zusters zijn hun plaatsen ontvlucht vanwege de veiligheid, en het aantal gesloten kapellen en kloosters neemt toe,” luidt de verklaring in het Amhaars.

Sinds de gevechten in de Tigray begonnen zijn, is de regio Adigrat geïsoleerd gebleven van de rest van Ethiopië. “De voortdurende belegering en blokkades door de regering en de bezettingstroepen hebben ons volledig geïsoleerd van onze pastors en gemeenschappen, van de rest van de wereld en van onze internationale katholieke netwerken. Als gevolg daarvan zijn 5,2 miljoen mensen gedwongen te lijden onder ernstige ondervoeding, honger en bijna-hongersnood,” klaagde bisschop Tesfaselassie Medhin van Adigrat in een eerdere verklaring.

“Wij verzoeken de regering en het volk met klem samen te werken om de vrede in ons land te waarborgen, zodat de burgers in vrijheid kunnen leven. Zij hebben het ook moeilijk om in hun basisbehoeften te voorzien. Nog steeds worden op vele plaatsen burgers vermoord en verbannen vanwege hun identiteit,” aldus de katholieke bisschoppen.

In de verklaring, die werd vrijgegeven na de 53e plenaire vergadering die van 20 tot 22 juli in Addis Abeba werd gehouden, werden de strijdende partijen opgeroepen zich te concentreren op duurzame vrede in de regio. “Zoals wij in het verleden hebben gedaan, roepen wij alle betrokken partijen op zich te richten op de optie van vrede, dialoog en verzoening. Onze Kerk zal haar best doen om de nationale dialoog die begonnen is tot een succes te maken,” beloofden de bisschoppen.

De bisschoppen zegden ook toe dat zij al het mogelijke zullen blijven doen om ervoor te zorgen dat mensen die door de droogte getroffen zijn noodhulp krijgen. “Wij zijn ook zeer begaan met onze door de droogte getroffen mensen en vragen alle betrokkenen hard en eensgezind te werken om hen te bereiken om noodhulp te ontvangen,” besloten de prelaten.

Bron: CISA