Eindelijk Kinderbijbel in Sateré-taal Amazonegebied

maandag, 16 januari 2023
Nieuws
Leden van de Sateré-Mawé-gemeenschap in het Amazonegebied kunnen nu de Bijbel lezen in hun eigen taal. Met hulp van lokale catechisten heeft Kerk in Nood (ACN) een nieuwe editie van de “Kinderbijbel - God spreekt tot zijn kinderen” in de Sateré-taal voltooid en verspreid onder verschillende gemeenschappen.
Sending of 7.038 copies of the Child´s Bible

Pater Henrique Uggé, een Italiaanse missionaris van het Pauselijk Instituut voor Buitenlandse Missies (PIME), werkt al tientallen jaren met de inheemse bevolking in de Andirá- en Marau-regio’s van het Amazonegebied. Hij is dolenthousiast over de Bijbel, waarvan meer dan 1000 exemplaren aan vertegenwoordigers van bijna 30 gemeenschappen werden uitgedeeld. “We willen allemaal graag het Woord van God horen, lezen en overdenken in onze eigen taal, in onze eigen culturele en historische context. De Sateré-Mawé kunnen de lezingen tijdens de Mis nu ook in hun inheemse taal horen. Dit zal voor hen zeer nuttig zijn”.

Inspanning lokale catechisten
Pater Henrique herinnert zich dat toen hij in 1972 in de regio aankwam, de inheemse gemeenschap gereduceerd was tot ongeveer 1.200 mensen. Zij werden met uitsterven bedreigd door ziekte en verwaarlozing door de civiele autoriteiten. Nu zijn het er meer dan 12.000 en profiteren de kinderen van een netwerk van tweetalige scholen.

De nieuwe editie van de kinderbijbel, met belangrijke verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, werd gefinancierd en verspreid door ACN, en is gebaseerd op de inspanningen van zeven lokale catechisten die de bijbel hebben vertaald. Onder hen Dercival Santos Batista, zelf lid van de Sateré-Mawé. “Door dit boek zullen onze kinderen en onze jongeren de juiste weg kunnen bewandelen. Het is ook heel belangrijk voor ons eigen begrip van het Woord van God”.

Behoud plaatselijke cultuur
Een andere vertaler, Honorato Lopes Trindade, legt uit dat publicaties als deze als bijkomend voordeel hebben dat ze bijdragen tot het behoud van de plaatselijke cultuur. “We verliezen onze taal, en we moeten vechten voor het behoud ervan. Veel van de woorden in deze Bijbel zijn in onbruik geraakt en zullen door de lezers moeten worden opgezocht.” Ook pater Uggé benadrukt het belang van de Bijbel aan het behoud van de inheemse cultuur. Hij legt uit dat er bovendien edities van andere geestelijke en liturgische boeken, waaronder luisterboeken, in voorbereiding zijn.

De kinderbijbel werd voor het eerst gepubliceerd door Kerk in Nood in 1979. Sindsdien is het in 190 talen vertaald. Er zijn meer dan 50 miljoen exemplaren van het boek gedrukt, waarvan meer dan 10 miljoen alleen al in Brazilië. Naast de Sateré-mawé en de standaard Portugese versies, is de Kinderbijbel vertaald in andere inheemse Braziliaanse talen zoals Guarani, Tukano, Ticuna en Macuxi. In sommige gevallen was de Kinderbijbel zelfs het eerste boek dat ooit in die specifieke taal werd gepubliceerd.

Foto: Joao Carlos Morales/ACN