fbpx

Een waardige plaats voor gebed en studie

Project
Véronique Vogel, gedelegeerde van Kerk in Nood voor India, verklaart waarom het nodig is om de orde van de Clarentinen in Nuaon te helpen met hun werk voor de Dalits.
ACN-20180108-66268

“De Dalits worden al zo lang uitgebuit dat het moeilijk is voor de Kerk om hen het geloof in een levende en liefhebbende God te brengen. Daarom moet doeltreffende geestelijke hulp worden geboden. Hier is de aanwezigheid nodig van broeders die “vaderfiguren” zijn, in wie zij hun vertrouwen kunnen stellen.”

Het is de gemeenschap van de Dalits, de kastelozen, die het eerst zal profiteren van de aanwezigheid van de broeders, stelt Vogel. “Vooral de Musahar, de zogenaamde ‘rattenvangers’, hebben hulp nodig om vooruit te komen in het leven. Zij verdienen een schamel inkomen met het vangen van ratten of met ander zwaar sjouwwerk. De broeders willen daarom een permanente missiepost onder hen vestigen en een multifunctionele hal bouwen. Er zullen zo’n 250 Katholieke families profijt van hebben in Nuaon en in 30 omliggende dorpen.

De ruimte dient om de kinderen te leren lezen en schrijven, maar ook als waardige plaats voor de gelovigen om te bidden en de Mis te vieren. Vogel: ”Eén van de eerste doelen van de broeders is het verbeteren van het onderwijs. Zo’n 41% van de mannen en 51% van de vrouwen is analfabeet. Omdat zij met moeite de eindjes aan elkaar knopen, geven zij minder voorrang aan onderwijs en gezondheidszorg. Sommige families sturen hun kinderen naar staatsscholen , maar daar is het niveau van het onderwijs laag. Omdat er thuis geen begeleiding is, is het percentage schoolverlaters er hoog. Niemand maakt zich zorgen over deze ellendige situatie.”

Pater Kashmir Kerketta, de priester die in Nuaon de leiding heeft, somt een aantal activiteiten op die hun ellendige situatie kunnen verbeteren als de zaal eenmaal klaar is:

  • Regelmatig avondonderwijs voor schoolgaande kinderen zodat ze de leerstof begrijpen en om hen te motiveren.
  • Mondelinge lessen Engels om hun zelfvertrouwen op te krikken en om vloeiend Engels te leren spreken.
  • Speciale lessen voor schoolverlaters.
  • Computertraining.
  • Weekendlessen voor volwassenen.
  • Groepsbijeenkomsten voor vrouwen
  • Bewustwording voor maatschappelijke onderwerpen.

Maar de plek zal ook een plaats zijn van aanbidding, van waardigheid , van hoop. De Clarentinen verrichten veel pastoraal werk. Drie keer per week bezoeken zij families. Ook vieren ze naast de gebruikelijke zondagsmis regelmatig de Heilige Mis bij mensen thuis. Zo ontstaat er een sterke band tussen de gemeenschap en de priesters.

Helpt u de Clarentinen in hun missie? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van ‘Pastoraal werk India.” Uw gift wordt gebruikt voor dit project of soortgelijke projecten in de regio.