fbpx

€ 500 nodig voor levensonderhoud zuster in Siberië

Project
63 religieuzen zusters werken in Siberië met kinderen uit gebroken gezinnen, ouderen, eenzame zieken, straatkinderen en daklozen. De zusters hebben hulp nodig bij hun levensonderhoud.
ACN-20180626-72891_zusters

Het bisdom Sint Jozef, gelegen in Irkoutsk in Oost-Siberië, is het grootste ter wereld. Met een oppervlakte van bijna 10 miljoen vierkante kilometer is het groter dan de Verenigde Staten! 50.000 katholieken, verspreid over deze oppervlakte, worden geestelijk verzorgd door iets meer dan 40 priesters. 63 Religieuzen van verschillende congregaties werken er met de priesters samen en doen, in de parochies, onmisbaar werk. Zij leggen zich vooral toe op allerlei vormen van liefdadigheid wat een zegen betekent vooral voor kinderen uit gebroken gezinnen, ouderen en eenzame zieken alsook voor straatkinderen en daklozen.

Twee zusters van de orde ‘Dienaressen van de Heilige Geest’ uit de stad Irkoutsk werken bijvoorbeeld in de parochie van ‘Het onbevlekt Hart van Maria’, met kinderen uit gezinnen in moeilijkheden. Het gaat dan om gezinnen in armoede, heel grote gezinnen of om kinderen van wie de ouders alcoholverslaafd zijn. De zusters hebben een tehuis geopend dat ‘huis van hoop’ heet. Kinderen komen er iedere dag om huiswerk te maken, om er te eten en te spelen. De zusters organiseren ook verschillende activiteiten, helpen met schoolwerk en doen hun best om een gezellige familiesfeer te scheppen zodat de kinderen er datgene vinden wat bij hen thuis ontbreekt. Dezelfde zusters van de gemeenschap in Irkoutsk brengen ook regelmatig een bezoekje aan kinderen opgenomen in een T.B.C-kliniek en doen met hen allerlei activiteiten. Ook bezoeken zij naar kankerpatiëntjes in het ziekenhuis.

In Abakan hebben zusters een tehuis geopend voor moeders met kinderen die nergens onderdak hebben. Momenteel zijn daar twee moeders met drie kinderen. Ook die zusters bezoeken oude mensen.

Aan alle 63 zusters, komende van verschillende kloosterorden die in het bisdom Sint Jozef in Kirkoutsk werken, willen wij graag een bijdrage geven van € 500 per zuster per jaar. Wie doet er mee?

U kunt uw bijdrage over maken onder vemelding van code: 427-05-39

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.