fbpx

Duizenden bijeen voor eerbetoon vermoorde pr. Achi

dinsdag, 24 januari 2023
Nieuws
Pastoor Isaac Azekpili Achi werd op 15 januari bruut vermoord toen zijn huis in Kafin Koro werd aangevallen door ongeïdentificeerde gewapende mannen. Nadat ze de woning waren binnengedrongen, schoten de criminelen hem neer en verwondden ze kapelaan Collins, voordat ze het huis in brand staken. Het is onbekend of hij stierf door de schoten of door de vlammen.
Priest murdered in attack on parish in Northern Nigeria on January 15 2023

Zijn moord liet zijn gemeenschap, en zelfs het hele bisdom, in shock achter. Kerk in Nood ontving de tekst van de preek van pr. Samuel P. Gwimi, tijdens de begrafenisdienst in de kathedraal van Minna, die werd bijgewoond door massa’s gelovigen. Om de nagedachtenis te eren van deze priester die zo toegewijd was aan zijn missie en zijn roeping, heeft Kerk in Nood besloten fragmenten van de preek te publiceren, die voor de duidelijkheid zijn bewerkt.

“Zoals elke andere dood van een geliefde is het heengaan van pastoor Achi zeer pijnlijk. Ten eerste is er de pijn van het verlies van iemand die een zeer liefdevolle en gulle pastoor was voor iedereen die bij hem kwam. Pr. Achi’s vrijgevigheid en gastvrijheid kenden geen grenzen. De manier waarop hij gruwelijk, bruut en boosaardig werd vermoord maakt het nog pijnlijker en laat ons allen zoeken naar antwoorden en redelijke verklaringen. Maar het enige antwoord en de enige redelijke verklaring voor de dood ligt in ons christelijk geloof in het paasmysterie van de menswording, de dood en de opstanding van Jezus, waardoor hij voor de mensheid de overwinning op de dood heeft behaald.

“Pastoor Isaac geloofde in Jezus Christus en Zijn Kerk. Er wordt gezegd dat hij, toen hij de doodsstrijd onder ogen zag, vroeg om het Sacrament van de Biecht. Er is geen betere manier, of beter moment, om je geloof uit te drukken dan wanneer je oog in oog staat met de dood. Iedereen die in Jezus gelooft is een winnaar. Sterven als gelovige in Christus is een gelukkige dood, met de beloningen van de eeuwigheid. Jezus is klaar met het bereiden van een woning voor pastoor Isaak. Hij is voor hem gekomen. Niemand kan die plaats innemen, alleen pastoor Achi, voor wie die bereid was. De omstandigheden van zijn vertrek lijken ons te verontrusten en te beangstigen, maar pastoor Achi zou op duizend manieren zijn gegaan. Nu we dus afscheid nemen van pastoor Isaac Achi, moge hij bezit nemen van de plaats die de Heer voor hem heeft bereid.

“Het lijden dat pastoor Achi tot het einde toe heeft doorstaan is niet tevergeefs, het heeft heilzame waarde voor het volk van Kafin Koro in het bijzonder, voor het bisdom Minna, voor de kerk in Nigeria, voor de staat Niger en Nigeria als geheel. Ik geloof dat de moordenaars van pastoor Achi naar hem toegingen in de hoop hem te ontvoeren, om losgeld te vragen. Als ze daarin waren geslaagd, zouden ze fortuinen hebben verdiend. Pastoor Achi is zeer, zeer populair en geliefd bij mensen van alle leeftijden. Steek je hoofd maar eens op en kijk om je heen.

“De activiteiten van pastoor Achi onder zijn volk in Kafin Koro zouden de aanleiding kunnen zijn geweest voor het verlangen naar zijn ontvoering of zelfs moord. Hij is de stem van raad en bemoediging geweest voor de hele bevolking van Kafin Koro tegenover de aanvallen van bandieten in het gebied. Mensen belden hem, sommigen gingen naar hem toe voor raad over allerlei zaken.

“In zekere zin was pastoor Achi een doorn in het leven en de activiteiten van de bandieten rond Kafin Koro. De dappere soldaat en apostel van Jezus Christus, de held van de gemeenschap van Kafin Koro, moet zijn belagers in een felle strijd hebben gewikkeld en zou hen niet hun zin geven. Toen hij hen de toegang tot hem ontzegde, namen ze hun toevlucht tot het ontsteken van vlammen op het huis, hetzij om hem eruit te dwingen, hetzij om gedood te worden. Verzwakt door de hevige strijd en waarschijnlijk gewond als hij al niet gedood was, zou pastoor Achi verstikt zijn door de giftige rook en uiteindelijk verteerd zijn door het vuur van zijn offer aan God. De Heer vond pastoor Isaac Achi waardig om samen met Jezus te lijden.

“De activiteiten van bandieten in het gebied van Kafin Koro en vele delen van de staat Niger maken deel uit van het algemene gebrek aan veiligheid in het hele land. Het probleem van de onveiligheid in dit land, dat verband houdt met banditisme, ontvoeringen, Boko Haram, conflicten tussen herders en boeren, onbekende schutters en nog veel meer, duurt al te lang. Het bieden van veiligheid is de verantwoordelijkheid van de regering en de veiligheidsdiensten. Regering en veiligheidsdiensten zijn wachters van de samenleving. Een schildwacht slaapt niet. Een schildwacht heeft 24 uur per dag dienst om de veiligheid van de samenleving te waarborgen.

Hoewel we de inspanningen erkennen die worden geleverd om de veiligheid van iedereen te garanderen, dringen we er bij de regering en de veiligheidsdiensten op aan proactief te zijn in plaats van reactief. Als je om politieke macht vraagt en mensen je die toevertrouwen, moet je veiligheid en bescherming bieden. Vergeet niet dat elk onschuldig bloed dat vergoten wordt, tot God schreeuwt om gerechtigheid.”