fbpx

Draag bij aan levensonderhoud zusters Kazachstan

Project
In het aartsbisdom Astana in Kazachstan vertrouwen de bisschop én veel leken op de steun van zo'n 70 zusters uit twee congregaties. Van de arme leken in het gebied krijgen ze weinig financiële hulp.
ACN 20190307 84882 Kazaghstan

Met een oppervlakte van 576.000 vierkante km is het aartsbisdom van Astana in Kazachstan groter dan heel Spanje. Van de bevolking is slechts een kleine minderheid Katholiek. De enorme afstanden maken het pastorale werk erg moeilijk. De 40 priesters die in het bisdom werkzaam zijn, worden bijgestaan door 70 zusters uit verschillende congregaties. Zij geven godsdienstles aan kinderen, jongeren en volwassenen en bereiden hen voor op het ontvangen van de Sacramenten. Ook organiseren ze gebedsgroepen en retraitedagen, zomerkampen en jeugdbijeenkomsten. Tot slot zorgen zij ook nog eens voor zieken, ouderen, eenzamen en behoeftigen.

Twee zustercongregaties
De zusters van de Heilige Vincentius hebben een klooster in de kleine stad Shortandy, zo’n 80 km ten noorden van de hoofdstad. Zij bezoeken regelmatig hulpbehoevenden in de omliggende dorpen. In Makinsk, nog iets verder naar het noorden, hebben zusters van dezelfde orde een gaarkeuken waar ze ongeveer 40 gezinnen per dag voorzien van een warme maaltijd. Een groep van 25 kinderen komt dagelijks naar de zusters om er te spelen, te knutselen en godsdienstles te krijgen. De zusters van een andere orde, die van de Goddelijke Barmhartigheid, vergezellen priesters bij hun bezoek aan de dorpen. Zij hebben ook acht meisjes in hun huis opgenomen, die in de stad Petropavlovsk een studie volgen. Deze jonge meisjes hebben niet alleen een veilig onderdak gevonden maar er wordt ook voor hen gezorgd, zij kunnen met vragen over het geloof bij de zusters terecht, krijgen zo mogelijk antwoord en bidden samen met hen. Eens per maand worden er, in samenwerking met de priesters, jeugdbijeenkomsten gehouden. Kerk in Nood steunt beide zustercongregaties al jaren.

Levensonderhoud
De aartsbisschop Mgr. Tomasz Peta is lovend over de zusters: “Zij leven met God maar blijven onafscheidelijk met de mensen verbonden. Zij leven voor het welzijn van hun naasten en handelen naar het voorbeeld van hun voorgangers. Zij delen de levensomstandigheden met de leken om zo hun behoeften beter te kunnen begrijpen en tot God voor hen te kunnen bidden. Zij koken met de anderen, onderhouden hun tuin, gaan naar de markt en doen allerlei handwerk. Omdat er scheiding bestaat tussen Kerk en staat, leven de zusters uitsluitend van de generositeit van de gelovigen. Uw financiële hulp maakt hun zorgen lichter, zodat zij zich volledig kunnen concentreren op hun roeping. Met uw steun kunnen zij hun kloosters verwarmen in de winter, hun spirituele leven verdiepen en hun kennis vergroten door het lezen van daarvoor bestemde literatuur. 

Steunt u ook dit jaar een van de 70 zusters in het levensonderhoud? Met een bijdrage van € 500 kunnen zij een jaar rondkomen. Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 351-05-39. Uw gift wordt gebruikt voor dit project of soortgelijke projecten in de regio.