fbpx

DR Congo: “Seminarie in Kasongo kent de nodige uitdagingen”

woensdag, 02 augustus 2023
Nieuws
Iets meer dan 60 jonge mannen volgen momenteel hun opleiding in het seminarie Abt Kaumo in Kasongo, in de Democratische Republiek Congo. Ze komen er samen om te bidden, lessen te volgen, te koken, in de groentetuin van het seminarie te werken en te sporten. Het seminarie kent echter de nodige uitdagingen.
Mass intentions for 5 of  the seminary Propédeutique Spirituelle Abbé Kaumo de Kasongo

“Sinds ik op het seminarie ben aangekomen, krijgen we een goede opleiding van onze leraren. We krijgen les van priesters en een aantal bekwame leken. Het huis heeft nu elektriciteit, waardoor we beter kunnen studeren, ook ‘s nachts”, zegt Katamea Maybu Fidèle, die in het eerste jaar van de propedeutische fase van het seminarie zit, in een handgeschreven brief aan Kerk in Nood, waarin hij zijn weldoeners bedankt voor de hulp die ze aan het seminarie bieden. De internationale stichting ontving meerdere getuigenissen van zowel seminaristen als leraren, waarin ze de omstandigheden beschrijven waarin ze leven, de uitdagingen waar ze voor staan en de hulp die ze krijgen.

Door de precaire leefomstandigheden worden de seminaristen vaak ziek. “Gebrek aan water is de belangrijkste reden dat mensen ziek worden in onze gemeenschap”, zegt Zéphyrin Mukamba Mukelo, een tweedejaars student. “We hebben maar vijf watertanks om regenwater op te vangen. Als het regent, moeten we datzelfde water gebruiken voor al onze behoeften. Dit veroorzaakt tyfus, diarree en vele andere ziekten waar het seminarie mee te kampen heeft.”

De slechte leefomstandigheden beïnvloeden het dagelijks leven en de studie van de seminaristen. Ze hebben meer middelen nodig voor een betere opleiding. “We hebben een slechte bibliotheek, waar veel boeken missen en die alleen maar oude boeken heeft”, zegt Katamea Maybu Fidèle.

Niet alleen de seminaristen zijn bezorgd, maar ook hun leraren. “We hebben hier een probleem dat bijna alle studenten treft, namelijk het lage academische niveau. Om dit probleem te overwinnen, hebben we veel middelen en materialen nodig om een voortdurende vorming te garanderen. De middelen die we hebben zijn echter nog steeds ontoereikend. Daarom is uw financiële en materiële hulp zo hard nodig op dit seminarie”, legt pater Vincent-Vercus Mateso uit, die als vicerector verantwoordelijk is voor academische zaken en ook de econoom van het seminarie is.

De financiële en materiële hulp zoals die wordt geboden door donateurs van Kerk in Nood bevrijdt de leraren, tot hun grote opluchting, van economische zorgen. Het laat hen meer beschikbaar om zich te richten op de geestelijke ontwikkeling van de seminaristen. Ook de seminaristen zelf zijn dankbaar. “Ik voel me verplicht om iedereen te bedanken die zich betrokken heeft getoond bij de verbetering van onze vorming en die ons heeft gesteund zodat we door kunnen gaan met deze hemelse taak. We spreken onze dank uit en hebben jullie in onze gebeden”, besluit Zéphyrin.

Dankzij de gulheid van veel weldoeners helpt Kerk in Nood de 61 seminaristen van Abt Kaumo met studiebeurzen en Misintenties voor vijf priesters uit de staf.