fbpx

De pijn van een Chinese priester: kruisen vernield en verbod op catechese

maandag, 13 augustus 2018
Nieuws
Een kruis en opschrift 'Katholieke Kerk' verwijderd van de gevel van de kerk. Verbod op het houden van zomerkampen voor de jeugd. Ondertussen breekt het vaccinatieschandaal uit, een teken van een gebrek aan morele waarden in de Chinese maatschappij.
ACN-20150427-23455

Overwegingen van een priester-blogger.

De Chinese autoriteiten zijn al enkele maanden bezig met een campagne voor ‘sinificatie’ (‘verchinezing’): zichtbare uitingen van het Christendom, kruisen en opschriften worden verwijderd. Dit komt nog eens bovenop het verbod op bijeenkomsten, zelfs in de zomer, van jongeren onder de 18 jaar. Zij mogen ook geen missen bijwonen. Tegelijkertijd heeft het schandaal van ineffectieve vaccins voor pasgeborenen zich over het hele land verspreid. Dit schandaal wordt veroorzaakt door wijdverbreide corruptie en omdat er weinig controle is van de overheid. Er is veel protectionisme: Chinese bedrijven worden in bescherming genomen. De priester-blogger Shan Ren Shen Fu (de ‘priester-kluizenaar’) deelt zijn overdenkingen over deze gebeurtenissen. Met name wijst hij erop dat er minder corruptie en meer effectieve vaccins zouden zijn als geloof en waarden meer verspreid waren in de Chinese maatschappij. Verder betreurt hij het dat er in China wel bekommernis is om het lichaam van kinderen in te enten, maar het is verboden om de geest in te enten: zij mogen geen catechese krijgen. Op deze manier wordt het gebrek aan oprechtheid en een gezond geweten in de maatschappij bestendigd.

Kruis verwijderd

Gisteren vertelde een broeder-priester mij op WeChat: "Broeder, onze bisschop belde mij op en zei dat ik het kruis van de kerk moest verwijderen, en ook het opschrift ‘Katholieke Kerk’." Deze priester heeft de laatste twee jaar slechts met de grootste moeite kunnen werken. Er was geen kerk in dit gebied; het bisdom heeft een winkel van twee verdiepingen gekocht en verbouwd tot een gebedshuis voor de plaatselijke gelovigen. De priester regelde onmiddellijk dat mensen het gebouw schoonmaakten en verfraaiden. Het was een klein gebouw, de transformatie was geslaagd en met Kerstmis ging het gebouw open en werd het in gebruik genomen. De priester deed in elk opzicht zijn best: hij ontwierp het altaar, hij kocht de kerkbanken en reisde duizenden kilometers om alles nieuw te kunnen aanschaffen.

Het gezegde luidt: ‘Als je iets wilt doen, moet je het bekend maken!’ Net zoals in het zakenleven: iedereen kan toch een uithangbord voor zijn winkel plaatsen? De priester had, bij wijze van uithangbord, een kruis op het dak van het gebouw geplaatst en een bord met de tekst ‘Katholieke Kerk’. Maar de bisschop was juist bij een vergadering geweest van het plaatselijke bestuur en de priester kreeg een telefoontje van de bisschop dat hij het kruis, als uiting van het geloof, weer moest verwijderen.

Toen de priester met mij contact opnam, was dat kruis al verwijderd. Het was gedaan door mensen die door de bisschop of door het plaatselijke bestuur waren gestuurd – ik heb hem niet gevraagd wie precies – maar het was duidelijk dat mijn broeder erg bedroefd was. Ik geloof dat hij het de bisschop niet kwalijk nam dat hij het niet opnam voor de gerechtigheid. Wat hem het meest treurig maakte was waarom gerechtigheid van het geloof niet vrij kan bestaan in de maatschappij.

Een andere priester in het bisdom kreeg de opdracht van de organisatie: de catechetische zomercursus moet geannuleerd worden. De priester klaagde: de bisschop is mijn overste en alleen als hij mij schriftelijk de opdracht geeft om de cursus te annuleren dan zal ik het doen. Maar uiteindelijk is gezag altijd arbitrair: sommige parochies luisteren niet, maar de meerderheid wordt onder druk gezet en is gestopt met het houden van catechetische zomercursussen.

Vaccinatie-schandaal

Vervolgens brak in Changchun het schandaal rond het Changcheng Biotech vaccin uit. Twee jaar geleden schreef ik al aan het slot van een artikel over de kwestie van het ‘ineffectieve vaccin’ van Shandong: "In het grote debat over ‘ineffectieve vaccins’ is het belangrijkste om over na te denken: heeft dit land de waarheid verloren, en welke waarheid leeft er in de harten van de mensen? Die zouden we moeten terugvinden en boven tafel moeten krijgen. ..…. Helaas is Hij (God) niet gevonden, noch gevolgd; er werd besloten dat we zonder Hem kunnen en Hem buiten kunnen sluiten."

De vrijheid om je geloof te belijden is een recht dat de Grondwet geeft aan iedereen. Als een kind niet zelfstandig een keuze kan maken hebben zijn natuurlijke ouders of zijn wettelijke voogden het recht om hun kinderen het geloof van hun voorouders te schenken. Maar in feite bestaat dit recht niet, de wet van de staat wordt duidelijk overtreden. Geen enkele organisatie heeft de macht om iemand af te houden van of te beperken in zijn vrije keuze om een godsdienstig geloof te zoeken en na te streven.

Bovendien is religieus geloof de basis om mensen te vormen met een rechtvaardig geweten. Net zoals een kind wordt ingeënt om te voorkomen dat het een ziekte krijgt kan het geweten mensen ervoor behoeden om later een fout te maken. Ik durf niet te zeggen dat er geen kwaad is onder gelovigen, maar wij kunnen erop vertrouwen dat zelfs een slechte gelovige zich in zijn hart gebonden voelt aan de wet van God.

Hoeveel jonge ouders treurden niet en klaagden toen de zaak rond het Changcheng Changchun vaccin bekend werd: zij vonden de naam Changcheng Changchun op de lijst van vaccins voor hun kinderen. In dit geval van schade aan lichaam en geest van kinderen bleek het toezicht van de verantwoordelijken op de departementen van de regering tevergeefs, waardoor er in de sector nog meer problemen ontstonden.

Lichaam én geest inenten!

Voor het lichaam van de kinderen is er een probleem met de vaccins, maar voor de geest wordt het vaccin van het geloof verworpen. Chinese kinderen lijden dus dubbele schade en dat is in deze wereld een uitzondering. Welke familie heeft er geen kinderen? Het is echt moeilijk te begrijpen!

Zo lang als autoriteiten door kunnen gaan met onbeschaamd te liegen zal menselijk leven nooit veilig zijn. Na het probleem van het Changchun-vaccin maakten sommige steden om het publiek gerust te stellen onmiddellijk bekend hun stad recentelijk dit medicijn niet gekocht had. Maar sommige inwoners plaatsten onmiddellijk foto’s van het Changchun-vaccin online: het stond op de website van het voorkomen van epidemieën. Het is werkelijk een klap in je gezicht omdat het ziekenhuis dat dit vaccin gebruikte in deze stad ligt.

Een vaccin dat geen effect heeft is gevaarlijk. Maar wat is het gevaar van geloof? Als Chinese kinderen van jongs af aan ‘gecastreerd’ worden, en ervan weerhouden worden om het geloof in God te ontvangen, een geloof dat van nature in de menselijke geest bestaat – dan zullen, in een wereld zonder God, generatie na generatie, de tragedies die de diepten van het menselijk bewustzijn geweld aandoen, onvermijdelijk blijven bestaan.

De kleine gebedsruimte die mijn mede-priester schiep maakte vele plaatselijke gelovigen gelukkig. Maar nu lijdt deze ruimte serieuze schade: het symbool van het kruis mag niet op het dak, er mag geen catechese worden gegeven, en dat alles nog bovenop het opdringen van een vervalst vaccin. De pijn die de priester voelt doordat het kruis is verwijderd is niet te vergelijken met de bezorgdheid van ouders om de inenting van hun kinderen, en met de angst voor een mogelijk overlijden of invaliditeit (dit ontkent natuurlijk niet de pijn die de Kerk lijdt door onderdrukking).

Verward en bedroefd vraag ik mij af: wie zal er uiteindelijk in China ‘met geweld’ bloemen plukken (dat is: goede resultaten behalen met gewelddadige middelen)?

door: Shan Ren Shen Fu
vertaling: Joost van Heijst