fbpx

De ondergrondse Katholieke Kerk ondermijnen door desintegratie

woensdag, 01 mei 2019
Nieuws
Arrestaties van geestelijken en eisen om lid te worden van de Patriottische Kerk zijn niet de enige middelen waarmee de CCP in China ondergrondse katholieken onderdrukt. Een exclusief interview met een ondergrondse priester.
Catholic-church-in-a-Diocese-of-China

Door Wang Young

De deal tussen Vaticaan en China in 2018 blijft een controversiële kwestie. De Chinese Communistische Partij (CCP) interpreteert het in die zin dat priesters en bisschoppen van de ondergrondse Katholieke Kerk lid moeten worden van de Patriottische Katholieke Kerk, of anders… Het Vaticaan heeft ontkend dat dit een juiste interpretatie van de overeenkomst is, maar in China worden degenen die weigeren lid te worden van de Patriottische Kerk (CPCA) nog steeds vervolgd. ‘Bitter Winter’ vroeg een Katholieke priester uit het bisdom Yujiang in de Chinese provincie Jiangxi in het zuidoosten om de situatie te beoordelen. Zijn naam wordt om veiligheidsredenen niet genoemd. Hij vertelde ons dat een blik op de vroege geschiedenis van het Katholicisme in China toen de CCP aan de macht kwam, nodig is om de meest recente gebeurtenissen te begrijpen.

"In de beginjaren van de CCP-regering," herinnert de priester zich, "onderdrukten de autoriteiten met geweld de ondergrondse Katholieke Kerk door Chinese priesters en geestelijken te arresteren en met geweld alle buitenlandse zendelingen, inclusief de zeer populaire Lazaristen, te repatriëren. Ook namen ze kerkelijke eigendommen in beslag. Niet alleen slaagden de arrestaties van de CCP er niet in de kerk te vernietigen, integendeel, hierdoor gingen steeds meer mensen in God geloven."

“In ruim 10 jaar groeide het aantal kerkgangers exponentieel. Dit is iets dat de CCP nooit had verwacht. Het zorgde er ook voor dat ze zich realiseerden dat het eenvoudigweg arresteren van mensen geen zin had.”

De priester herinnert ons er aan, dat de Chinese regering in de vroege jaren vijftig de Patriottische Kerk heeft gelanceerd en probeert Katholieke gelovigen te dwingen zich bij de die Kerk aan te sluiten en de leiding van de paus af te wijzen. Ondertussen, bleven leden van de geestelijkheid zoals Peter Joseph Fan Xueyan (1907-1992), een Katholieke bisschop die meer dan 30 jaar gevangen zat vanwege zijn weigering om de banden met het Vaticaan te verbreken, loyaal aan de paus. Veel Katholieke gelovigen en geestelijken volgden bisschop Fan in de boycot van de Patriottische Kerk en werden gearresteerd.

Tot ergernis van de CCP waren er echter meer bisschoppen zoals Fan Xueyan. Bisschop Thomas Zeng Jingmu (1920-2016), de zesde bisschop van het Rooms-Katholieke bisdom Yujiang, zat ook zo’n 30 jaar gevangen omdat hij weigerde zich bij de CPCA aan te sluiten. Sinds zijn vrijlating uit de gevangenis bleef hij continu onder CCP-bewaking. Voortdurend bezocht door plaatselijke functionarissen en ten allen tijde gevolgd, mocht de bisschop niet vrij bewegen of naar kerkelijke evenementen gaan zoals hij wilde. Vrienden en bondgenoten van de bisschop probeerden herhaaldelijk de surveillance te omzeilen, maar dat werd meestal ontdekt.

De priester vertelt dat "de autoriteiten probeerden te voorkomen dat er een andere ondergrondse bisschop opkwam met dezelfde mate van invloed als bisschop Fan of bisschop Zeng."

"Vervolging van binnenuit"

Nu is de strategie veranderd. Bezorgd over de groei van de kerk, is de CCP begonnen een nieuw middel van vervolging in te voeren: de Kerk van binnenuit te desintegreren.

De priester legt uit: "CCP-ideologen geloven dat religie een soort fanatisme is: hoe harder de vervolging, hoe krachtiger het wordt en hoe meer het groeit. Met betrekking tot hoe religies worden behandeld, kunnen alleen desintegrerende benaderingen worden toegepast om het van binnenuit op te splitsen. De CCP gebruikt nu deze desintegratiemethode om ons bisdom uit elkaar te doen vallen. Dit is beangstigender dan gearresteerd worden, omdat er gewoon geen manier is om dergelijke vervolging te voorkomen. "

De priester vertelde dat er drie primaire methoden zijn waarmee de CCP probeert de ondergrondse Katholieke Kerken te doorbreken. Ten eerste, en het belangrijkste voor de CCP is, om de bisschoppen die weigeren deel te nemen aan de Patriottische Kerk onder toezicht te plaatsen. Ten tweede, sluit ondergrondse seminaries en beperk de opleiding van priesters. Ten derde, verminder het aantal kerken en als gevolg daarvan het aantal kerkgangers.

Wat wortel, heel veel stok

De Chinese autoriteiten werken er hard aan om de ondergrondse geestelijkheid in de bisdommen in China te beïnvloeden om lid te worden van de Patriottische Kerk. Als gevangenschap en marteling of steekpenningen en materiële prikkels niet werken, worden bisschoppen die weigeren lid te worden van de Patriottische Kerk onder strikt toezicht geplaatst om te voorkomen dat zij hun plichten kunnen vervullen en om de geestelijkheid hun leiderschap te ontnemen. Tegenwoordig worden zelfs bisschoppen die 80 of 90 jaar zijn onder toezicht gehouden.

"De CCP heeft veel trucjes: mensen bedreigen, intimideren, mensen arresteren, en financieel stimuleren", aldus de geïnterviewde priester. "Zodra iemand akkoord gaat om lid te worden van de Patriottische kerk, zullen ze onmiddellijk promotie krijgen. Ze kunnen ook genieten van uitstekende voordelen na hun pensionering. De manieren van de duivel zijn sinister: hij onderzoekt zorgvuldig de harten van mensen en gaat voor de grootste zwakheid." De geïnterviewde priester vermeldde een geval van een priester uit het Bisdom Yujiang die honderdduizenden yuan kreeg aangeboden als hij lid werd van de Patriottische kerk, maar hij weigerde.

Met de Vaticaan-China-deal van 2018 zouden bisschoppen door de paus moeten worden erkend. Maar wanneer het Vaticaan een bisschop erkent die bekend staat om zijn pro-CCP-posities, weigeren verschillende gelovigen ceremonies bij te wonen die door hem worden geleid. Als gevolg daarvan wordt de kerk verdeeld. Een informant meldde zelfs geruchten dat, om dit te voorkomen, de CCP het geheim houdt dat sommige voormalige ‘ondergrondse’ priesters en bisschoppen zich hebben aangesloten bij de Patriottische kerk. Aan de andere kant worden degenen die koppig weigeren lid te worden van de Patriottische Kerk vervolgd en verliezen ze hun parochie.

De priester klaagde: "De CCP koopt mensen af; het creëert chaos bij de kerk, waardoor de kerk van binnenuit uiteenvalt. Dit is een heel sinistere zet!"

Bron: Bitter Winter