"De Kerk is van en voor de armen"

vrijdag, 13 april 2018
Persoonlijk verhaal
"De Mensenzoon is gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.", zo begint mgr. William D'Souza, aartsbisschop van Patna in India.

 "Dus dat raakte me. Ik ben niet geroepen om een baas te zijn, maar om te dienen. Om mijn leven te geven in dienstbaarheid. Ik word geleid door dat principe."

"De Kerk is van de armen en de Kerk is voor de armen. En dat is zeker het geval in de Indiase Kerk. De boodschap om hen de status te geven van gelijke in de samenleving. Een boodschap van onderwijs, de boodschap van gezondheid. We voelen dat de Kerk aan de armen toebehoort. Daarom moeten we naar de armen gaan."

Kerk in Nood besteedt dit voorjaar speciale aandacht aan de uitdagingen van Christenen in India. Kijk voor meer verhalen, informatie en projecten van de Kerk in het dossier India.