De Bijbel is hun kracht

Project
De Christenen in Odisha, de eerste deelstaat in India die bij wet een verbod op bekeringen invoerde, halen hun kracht uit de Bijbel.
ACN-20180108-66287

De Christenen in Odisha, waarvan de helft Katholiek is, vormen met hun 2,4 % van de bevolking een kleine minderheid en hebben reeds lang te maken met een sterke antichristelijke houding. Hoewel veel verwoeste kerken, pastorieën en kloosters in de regio na de aanvallen door fundamentalistische Hindoes – inmiddels 10 jaar geleden – zijn hersteld of herbouwd, zijn de zielen van de zwaar getraumatiseerde slachtoffers nog niet genezen. Zij dragen nog altijd de sporen van deze ervaring, al maakten velen van hen een onvergetelijke indruk op de medewerkers van Kerk in Nood door hun oprechte vergevingsgezindheid en diepe geloof.

Aartsbisschop John Barwa van Cuttack-Bhubaneswar, tevens voorzitter van de Katholieke Bisschopsconferentie van de zes bisdommen van Odisha, valt het treffend samen: “De vervolging heeft ons sterker gemaakt. Wij herinneren ons de woorden van de Heer: ‘Dat Uw Wil geschiede.’ Wij vergeten niet dat wij hier niet voor eeuwig zijn.”

‘Betrapt’ met de Bijbel
De Kerk is volgens hulpbisschop Kishor Kumar Kujur, voorzitter van het Bijbel-comité van de regio Odisha vastberaden Christus te midden van tegenslagen te verkondigen. “Tijdens de golf van gewelddadigheden hier werden de huizen in brand gestoken en verloren mensen al hun bezittingen, inclusief hun Bijbel. Sommigen werden vermoord omdat zij op het moment van de ongeregeldheden werden ‘betrapt’ met de Bijbel in hun handen. De mensen willen gesterkt worden in hun geloof door het lezen van Gods Woord, zelfs als priesters niet hun afgelegen dorpen kunnen bezoeken.”

Dalits
In Odisha is het geloof het enige dat de Christelijke Dalits en stammen gemeen hebben – het geeft hun waardigheid, maakt hen sterk in weerwil van alle materiële armoede en discriminatie. Barwa: “Het is bemoedigend om te zien dat het Christendom op deze plaats van vervolging groeit en bloeit. Het bloed van de martelaren is het zaad van het geloof: het groeit en zal veelvuldig vrucht voortbrengen. De Christenen geloven dat God Zijn Kerk niet aan het lot overlaat. De Kerk van Odisha omhelst het Kruis, maar wordt niet verwoest.”

Nieuwe Bijbels
De Katholieke Bisschopsconferentie van Odisha (OCBC), vraagt onze steun om 50.000 exemplaren te drukken van het Nieuwe Testament “Nutan Niyam” in het Odiya, de taal in Odisha. Een eerste druk in 1986 werd door de lokale bevolking te lastig gevonden, hoewel dankzij de missionarissen inmiddels een meerderheid van de Christenen kan lezen en schrijven. De gemakkelijker te lezen herziene versie uit 2004 was binnen de kortste keren uitverkocht. Veel catechisten smeken al sinds 2005 om een herdruk.

Helpt u mee om de herdruk mogelijk te maken voor allen die snakken naar het Woord van God en er hun kracht uit putten? Doneer dan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van ‘Bijbels India’. Uw gift komt ten goede aan dit project of soortgelijke projecten in de regio.