“Dankbaar voor kinderen die rozenkrans voor vrede bidden”

dinsdag, 19 oktober 2021
Nieuws
Wereldwijd hebben kinderen gisteren de rozenkrans gebeden, een initiatief dat door Kerk in Nood en paus Franciscus werd gepromoot. Ook in Nederland kwamen kinderen (online) samen.
Miljoen kinderen Paraguay

Een dag na de gebedsactie staat de teller van de officiële website van de actie op 258.918. “Weliswaar niet de beoogde miljoen, maar wel een kwart daarvan. Als ieder kind volgend jaar drie vriendjes meeneemt, zal de wereld veranderen”, aldus een meebidder, refererend aan de woorden van pater Pio over wat er gebeurt als er een miljoen kinderen bidden.

Ook in Nederland werd op veel plaatsen met kinderen gebeden. Vanuit de Sint-Petruskerk in Oisterwijk ging Mgr. Mutsaerts, geestelijk assistent van Kerk in Nood Nederland, samen met enkele gezinnen voor in (online) gebed. In totaal hadden zich 292 kinderen in Nederland aangemeld om mee te bidden. Kerk in Nood (ACN) Internationaal meldt registraties en berichten uit meer dan 130 landen op alle continenten te hebben ontvangen dat kinderen zijn samengekomen om de rozenkrans te bidden. Omdat paus Franciscus zondag over de gebedsactie sprak, is de verwachting dat het aantal bidders dat achteraf melding maakt nog wel wat kan oplopen.

“Beste vrienden, op deze dag komt Kerk in Nood bijeen in parochies, scholen en gezinnen om met 1 miljoen kinderen de rozenkrans te bidden voor de vrede. Ik moedig deze gebedsactie aan, die zich dit jaar toevertrouwt aan de voorspraak van de heilige Jozef. Ik dank alle kinderen die deelnemen aan dit initiatief van Kerk in Nood”, aldus de Paus. Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat de Heilige Vader de gebedsdag aanbeveelt. Vorig jaar vroeg de Paus de kinderen nadrukkelijk te bidden voor de crisissituaties, veelal ook voor conflicten binnen gezinnen, die door de pandemie worden veroorzaakt.