Christenen zijn de meest vervolgde groep ter wereld, zegt een rapport

donderdag, 09 mei 2019
Nieuws
Een rapport in opdracht van het Britse ministerie van Buitenlandse zaken concludeert dat antichristelijke vervolging genocidale niveaus nadert. Het CDA heeft naar aanleiding van dit rapport vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken

Een derde van de wereld lijdt onder religieuze vervolging, en Christenen als de meest vervolgde religieuze groepering, met name in het Midden-Oosten, dreigen te verdwijnen. Dit zijn de grimmige conclusies van een rapport in opdracht van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, over de omvang van de wereldwijde antichristelijke vervolging.

De Anglicaanse bisschop van Truro, Philip Mounstephen, die de onafhankelijke beoordeling op verzoek van de regering uitvoerde, concludeerde dat "bewijsmateriaal niet alleen de geografische verspreiding van antichristelijke vervolging laat zien, maar ook de toenemende ernst ervan. In sommige regio’s komt het niveau en de aard van vervolging aantoonbaar dicht in de buurt van het voldoen aan de internationale definitie van genocide, van de Verenigde Naties."

Op basis van onderzoek, uitgevoerd door Pew Research, en de NGO’s Kerk in Nood en Open Doors, concludeert het rapport dat "de uitroeiing van Christenen en andere minderheden door geweld een specifieke en verklaarde doelstelling van extremistische groepen in Syrië, Irak, Egypte, Noordoost-Nigeria en de Filippijnen is."

In bepaalde delen van de wereld dreigt het Christendom helemaal te verdwijnen, zo verklaarde het rapport, omdat de “belangrijkste impact van dergelijke genocidale daden tegen Christenen een exodus is.”

Het bewijs van een afnemende Christelijke aanwezigheid is onder meer het duidelijkst in het Midden-Oosten, waarover het rapport opmerkt dat het Christendom dreigt te worden uitgeroeid "waar haar wortels het verst terug gaan."

In Palestina zijn de Christelijke aantallen minder dan 1,5 procent; in Syrië is de Christelijke bevolking afgenomen van 1,7 miljoen in 2011 tot onder 450.000 en in Irak zijn de Christelijke aantallen teruggelopen van 1,5 miljoen vóór 2003 tot onder 120.000 vandaag. Het Christendom dreigt te verdwijnen, wat een enorme terugval betekent voor pluraliteit in de regio.

Antichristelijke vervolging vindt wereldwijd, plaats, zoals het rapport de volgende gevallen van vervolging en discriminatie tegen Christenen overal ter wereld meldt:

Bomaanslagen op kerken in Egypte, Pakistan en Indonesië

Militairen die minderheidsgemeenschappen in Myanmar en Soedan aanvallen

De foltering van Christenen in Noord-Koreaanse en Eritrese gevangenissen en de mishandeling van Christenen in politieke hechtenis in India

Gewelddadig geweld tegen Christenen in de deelstaten Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand en Telangana in India.

Sociale vervolging en gebrek aan vrijheid van godsdienst in Noord-Korea, Saoedi-Arabië, de Maldiven, Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Kazachstan en China.

Godsdienstwetgeving in Pakistan, Indonesië en Iran.

Religieus extremisme met betrekking tot de aanval op Christelijke minderheden in India, Myanmar, China, Tadzjikistan en Oezbekistan.

"Gezien de omvang van de vervolging van Christenen vandaag de dag, zijn er aanwijzingen dat het slechter wordt en dat de impact ervan gepaard gaat met de decimering van een aantal van de oudste en meest duurzame gemeenschappen van de geloofsgemeenschap. De noodzaak voor regeringen om toenemende prioriteit en specifieke gerichte steun aan dit geloof te geven is niet alleen noodzakelijk, maar steeds urgenter". Naar verwachting zal eind juni een definitief rapport worden gepresenteerd.

Bron: Aleteia (Zelda Caldwell)

==========================

Vragen van de leden van de Tweede Kamer Van Helvert en Omtzigt van het CDA aan de minister van Buitenlandse Zaken over Brits rapport inzake geloofsvervolging waarin grote zorgen worden geuit over de wereldwijde christenvervolging

1 Bent u op de hoogte van het artikel Christian persecution ‘at near genocide levels’ van BBC naar aanleiding van het rapport bevolen door de Britse Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt?

2 Kunt u uw reactie op dit rapport van Philip Mounstephen in een brief aan de Kamer doen toekomen, samen met de antwoorden op deze vragen? Kunt u reageren op de conclusies van het interim rapport?

3 Herkent u de uitspraak van uw Britse collega dat politieke correctheid heeft bijgedragen aan het relativeren van wereldwijde christenvervolging?

4 In welke mate herkent u de constatering van uw Britse collega dat “in sommige regio’s het niveau en de aard van vervolging aantoonbaar dicht in de buurt komt van het voldoen aan de internationale definitie van genocide, volgens die van de VN."?

5 Welke conclusie moet getrokken worden uit bovenstaande constatering aan de ene zijde enaan de andere zijde Artikel 1 uit het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide, aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN op 1 december 1948, waarin staat dat alle ondertekende leden genocide moeten voorkomen en bestraffen?

6 Onderschrijft het kabinet het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide nog steeds? Welke actie neemt Nederland, bijvoorbeeld als gevolg van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide tegen christenvervolging?

7 In hoeverre is het kabinet bereid om de vervolging omwille van geloof hard tegen te gaan?

8 Wanneer wordt de nieuwe Speciaal Gezant voor Vrijheid van Geloof en Levensovertuiging in Nederland aangesteld en krijgt deze dezelfde status als de Ambassadeur voor de Rechten van de Mens?

9 In hoeverre is het kabinet bereid om samen met andere landen deze vervolging tegen te gaan, met sancties tegen landen die christenen vervolgen?

10 In hoeverre kunnen persoonlijke sancties worden ingezet tegen leiders in landen die christenen vervolgen?

11 In hoeverre bent u bereid om, samen met de Tweede Kamer, en samen met andere landen een ‘Artikel 18 Top’ te organiseren, waarbij geen politieke correctheid voorop staat, maar de wens om vervolgde christenen en andere gelovigen te helpen en vervolging te voorkomen?

12 Bent u het met ons eens dat de internationale gemeenschap meer actie moet ondernemen dan tot nu toe werd gedaan, omdat de vervolging van christenen in de wereld verergert in plaats van afneemt?

13 Welke rol ziet u hierin voor Nederland weggelegd, als land dat de stad van vrede en recht herbergt?

14 Bent u bereid om het thema religieuze intolerantie, godsdienstvrijheid en christenvervolging te agenderen voor een speciale sessie van de Raad Buitenlandse Zaken en daar een voorstel te doen voor een gezamenlijke strategie richting landen die religieuze minderheden vervolgen?