fbpx

Christenen in India: Eén in geloof

Project
Tijdens hun bezoek aan het noordoosten van India ontmoetten de vertegenwoordigers van Kerk in Nood steeds mensen die getuigden van de kracht van het woord van God.
ACN-20180108-66327

“Het door verdriet getekende gezicht van de vrouw bleef uitdrukkingsloos toen we het over haar leven hadden tot plotseling, bij het noemen van de naam van Jezus, er een stralende glimlach op haar gezicht kwam, alsof alleen al de gedachte aan Hem haar ziel in vuur en vlam zette”, zo vertelt Maria Lozano na afloop van een recent bezoek aan India. “De vrouw was een Dalit, een kasteloze. Om die reden én omdat ze vrouw is, wordt ze gediscrimineerd.

Extra uitdaging
Als Dalits zicht tot het Christendom bekeren, voegt dat nog een probleem toe aan hun toch al zware leven. Als Christenen moeten ze rekenen op nog meer uitsluiting en pesterijen. Toch schat men dat ruwweg 60% van alle Christenen in India Dalits zijn. Zij ervaren de levende God in hun leven als een God van liefde en mededogen, die hun menselijke waardigheid bevestigt. Zo ook de vrouw die Maria Lozano ontmoette. “Ze vertelde hoe ze in contact kwam met de leer van de Bijbel en dat ze er zo graag meer over wilde weten dat ze besloot, met haar baby op haar arm, naar de plaatselijke school te gaan om te leren lezen, zodat ze zelf de Bijbel kon bestuderen. ‘Op dit moment zou ik, zelfs als men mij met de dood bedreigt, niet toestaan dat de Bijbel uit mijn huis verdwijnt.’ Dezelfde vrouw moet soms bedelen om haar kinderen te voeden”, vertelt Maria.

Kleine Christelijke Gemeenschappen
Veel gelovigen krijgen hun vorming over het Katholieke geloof in zogenaamde ‘Kleine Christelijke Gemeenschappen.’ Geholpen door een leider, komen kleine groepen van ongeveer 10 personen samen om hun geloof te delen, en zo te groeien in geloof en God. Vaak zijn het buren die dichtbij elkaar wonen en dus niet uit verschillende delen van de parochie komen. In een land met honderden secundaire talen, waar Dalits en stammen gebukt gaan onder discriminatie binnen het kastenstelsel, leidt hun samenkomst en hun delen over het Evangelie tot verbondenheid en dienstbaarheid aan God en aan elkaar.

Samen de Schrift lezen
Veronique Vogel, gedelegeerde voor India bij kerk in Nood, verklaart de positieve invloed van de ‘Kleine Christelijke Gemeenschappen’ op de Indiase maatschappij als volgt: “Door samen kennis te nemen van de Heilige Schrift raakt een leek meer betrokken bij de Kerk. Ook wordt door het lezen van de Bijbel de waardigheid van elk menselijk leven duidelijk, waardoor ze leren elkaar respecteren. Ze begrijpen zo ook beter dat in een huwelijk beide partners dezelfde waarde hebben in de ogen van God. Vooral bij de vrouwen doet dat het zelfrespect toenemen: ze leren hoe prachtig hun bijzondere taak als moeder is. Tot slot worden de leden van de groep aangemoedigd over hun problemen te vertellen en er praktisch op te reageren. Zo groeien ze in geloof en dienstbaarheid. Het resultaat zijn groepen leken die vanwege hun getuigenis en houding de waarde van de schrift aan de maatschappij overbrengen.”

Kerk in Nood steunt sinds enige tijd de trainingsprogramma’s voor leiders van kleine christelijke gemeenschappen in India. “We hebben een doelgroep van ongeveer 150 personen die we kennen en coachen, legt pr. Vijay, landelijk secretaris voor Kleine Christelijke Gemeenschappen uit. Samen met 4 bisschoppen, 4 priesters, 3 kloosterzusters en 4 leken organiseert hij congressen op nationaal en diocesaan niveau. Ook laat hij handboeken in de plaatselijke talen vertalen en drukken. De groep leiders telt inmiddels 8400 leden, wiens vorming bepalend is voor het succes van de kleine christelijke gemeenschappen.

Helpt u mee, zodat we € 15.000 kunnen bijdragen aan de coördinatie en training van regionale teams in 14 regio’s in heel India? Maak dan uw gift over via onze website of doneer onder vermelding van ‘Kleine Christelijke Gemeenschappen India.”