fbpx

Chinese bisschop Zhang van Xinxiang al maanden spoorloos

donderdag, 05 augustus 2021
Nieuws
Bisschop Joseph Zhang Weizhu's (63) verblijfplaats is nog steeds onbekend. In mei arresteerden Chinese ambtenaren hem, samen met geestelijken en seminaristen die bezwaar maken tegen toetreding tot de officiële katholieke organisatie van de Chinese regering.
Bisschop Joseph Zhang Weizhu

Ongeveer 100 politieagenten namen deel aan de operaties op 20 en 21 mei tegen de bisschop en andere geestelijken. Zij weigerden zich te houden aan China’s nieuwe regelgeving, die religieuze activiteiten alleen toestaat in organisaties die geregistreerd zijn bij en gecontroleerd worden door de overheid. Bij de inval in het seminarie van Cangzhou, arresteerde de politie naar verluidt 10 priesters, onder wie professoren en mensen die betrokken zijn bij pastoraal werk, en tien seminaristen. Drie studenten ontsnapten aan de inval in het seminarie, maar werden later gearresteerd. De seminaristen werden vrijgelaten, maar mochten hun theologiestudie niet voortzetten.

Politieke ‘voorlichtingssessies’
Zowel de bisschop als de geestelijken werden onderworpen aan politieke ‘voorlichtingssessies.’ Hoewel de geestelijken daarna werden vrijgelaten, is het lot van bisschop Zhang onduidelijk. De bisschop van Xinxiang in de Chinese provincie Hebei wordt erkend door de Heilige Stoel maar niet door de Chinese regering. Er zijn ongeveer 100.000 katholieken in zijn diocees, meldt UCA News. Volgens het katholieke medium werden in mei nieuwe regels voor religie van kracht. Katholieke bisschoppen moeten sindsdien worden goedgekeurd en gewijd door de door de staat gesteunde Chinese Katholieke Bisschoppenconferentie. Geestelijken moeten het leiderschap van de Communistische Partij steunen en moeten zich regelmatig opnieuw laten certificeren om hun pastorale werk te kunnen voortzetten. Zij mogen religieuze activiteiten, waaronder seminaries, alleen ontplooien in door de overheid geregistreerde en gecontroleerde instellingen.

Eerder gearresteerd
Bisschop Zhang is al verschillende keren gearresteerd en weer vrijgelaten omdat hij de Chinese wet zou hebben overtreden. Hij mag geen toezicht houden op de financiën en middelen van zijn bisdom. In 2010 heeft de regering een administrateur aangesteld om toezicht te houden op het bisdom en verslag uit te brengen aan de staatsautoriteiten. De autoriteiten hebben het afgelopen jaar ook katholieke scholen en kleuterscholen in Xinxiang gesloten vanwege een verbod op onderwijs door religieuze groeperingen. Het bisdom van bisschop Zhang werd opgericht vóór de proclamatie van de Volksrepubliek China en werd nooit erkend door de van staatswege geleide bisschoppenconferentie en de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging.

Rapport gewetensbezwaren
In een rapport van 22 juli door onderzoeksplatform Bitter Winter worden de arrestaties geanalyseerd in de context van gewetensbezwaren. “Het Vaticaan moedigt gewetensbezwaren op geen enkele manier aan, maar het heeft herhaaldelijk verklaard dat gewetensbezwaarden katholieken van goede huize blijven, en het hoopt dat zij door de Chinese autoriteiten ‘met respect’ worden behandeld,” aldus het rapport. “In plaats daarvan worden ze naar de gevangenis gestuurd.” Gewetensbezwaren zijn een belangrijk fenomeen geworden, aldus het rapport, waarin een niet met name genoemde priester in de provincie Henan wordt geciteerd die zei: “We zien geen positief resultaat van de overeenkomst met het Vaticaan. We bidden elke dag voor de Paus, maar geloven dat hij valse informatie over China heeft gekregen. Wij zullen ons niet aansluiten bij de Patriottische Vereniging,” aldus de priester. Volgens Bitter Winter zijn de recente gebeurtenissen ingegeven door de overtuiging van ambtenaren dat manifestaties van religieuze dissidentie moeten verdwijnen te midden van de voorbereidingen voor het honderdjarig bestaan van de Chinese Communistische Partij op 1 juli.

Internationaal protest
In juni sprak aartsbisschop Eric de Moulins-Beaufort van Reims, voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, zijn “diepe bezorgdheid” uit over de arrestaties van bisschop Zhang, de andere geestelijken en de seminaristen. De aartsbisschop zond “de broederlijke groeten van de katholieken van Frankrijk” aan bisschop Zhang en de andere gedetineerden, en noemde de opsluiting “een bijzonder harde en onrechtvaardige beproeving.”