China arresteert 45 onderzoekers christenvervolging

maandag, 28 januari 2019
Nieuws
In China zijn tientallen dissidenten die de schendingen van de godsdienstvrijheid en de vrije meningsuiting hadden aangeklaagd, gearresteerd.

Volgens directeur Willy Fautré van Human Rights Without Frontiers heeft de Chinese overheid 45 vermoedelijke medewerkers en informanten van Bitter Winter, dat vrijwel dagelijks online verslag uitbrengt van de geloofsvervolging in China, voor ondervraging meegenomen of gearresteerd. Omdat Bitter Winter documenten publiceert die door de overheid als geheim worden beschouwd en de vele nieuwsberichten over de onderdrukking van de godsdienstvrijheid en mensenrechtenschendingen, wordt het als een vijandige buitenlandse website beschouwd. De opgepakte medewerkers lopen het risico vervolgd te worden wegens het onthullen van staatsgeheimen en pogingen tot infiltratie vanuit het buitenland.

Goede reputatie
Bitter Winter bouwde de afgelopen jaren een stevige reputatie op omdat het onafhankelijk over de vervolging in China bericht, ongeacht de geloofsovertuiging van de betrokkenen, en omdat het over een uitgebreid netwerk ter plaatse beschikte. Zo bracht de website gedetailleerd verslag uit over de vervolging van Oeigoeren en leden van Falun Gong, maar ook over de sluiting van 35 boeddhistische tempels of recenter nog over de gedwongen verwijdering van christelijke symbolen in Henan. Daarbij werd ook regelmatig geciteerd uit rapporten van de Chinese Communistische Partij (CCP) en de bevelen die van daaruit werden gegeven.

Bron: eureporter.co/Kerknet