Centraal Afrika: “Herder verdedigt zijn schapen tegen gevaar”

dinsdag, 05 maart 2024
Nieuws
Paus Franciscus benoemde onlangs de pater karmeliet Aurelio Gazzera, een oude vriend en projectpartner van Kerk in Nood (ACN), tot coadjutor-bisschop van het bisdom Bangassou in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De Italiaan werkt al 33 jaar als missionaris in het land, dat herhaaldelijk wordt geteisterd door geweld en onrust. Gazzera (61) wordt internationaal erkend voor zijn gevaarlijke werk in het kader van vredesonderhandelingen met gewapende groepen. Hij sprak met Kerk in Nood over het land en zijn benoeming tot bisschop.
Appointment of Fr. Aurelio Gazzera as Coadjutor Bishop-Elect of Bangassou on 23.02.2024

Pater Aurelio, u werkte vele jaren in het bisdom Bouar in de Centraal-Afrikaanse Republiek en u bent op 23 februari 2024 door de Heilige Vader benoemd tot hulpbisschop van het bisdom Bangassou in het zuidoosten van het land. Dit betekent dat u de huidige Ordinaris, Mgr. Juan José Aguirre, een tijdje zult assisteren en hem daarna zult opvolgen wanneer hij met pensioen gaat. Hoe nam u uw benoeming op?

Aan de ene kant ben ik bezorgd, maar aan de andere kant voel ik een diep vertrouwen in God. De kracht om bisschop te zijn, komt niet van mijzelf, maar van de Heer. Ik heb dit ambt niet gezocht. Jezus zei: “Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren” (Johannes 15:16). Ik weet dat ik het niet waardig ben en er ook niet toe in staat. Maar Hij weet meer over mij dan ik en Hij heeft meer vertrouwen in mij dan ik in mijzelf. En een grote schare mensen bidt voor mij en verheugt zich over dit nieuwe geschenk in mijn leven.

Kunt u ons meer vertellen over het bisdom Bangassou?

Bangassou ligt in het zuidoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek tussen de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan. Het beslaat een gebied van bijna 135.000 vierkante kilometer. Daarmee is het ongeveer half zo groot als Italië, maar met slechts zo’n half miljoen inwoners is het zeer dunbevolkt. Het gebied ligt erg afgelegen. De afstand naar de hoofdstad is slechts 750 kilometer, maar de staat van de wegen is zo slecht dat het enkele weken zou duren om er met de auto te komen, dus men moet het vliegtuig nemen. Sommige van de twaalf parochies zijn ook onbereikbaar met de auto. Ook zijn er gewapende groepen actief in veel delen van het bisdom.

Er zijn echter ook veel redenen om blij te zijn. Bisschop Aguirre, die het bisdom sinds 2000 met veel energie heeft geleid, is een uitstekende bisschop die veel initiatieven heeft gelanceerd. Er zijn scholen, weeshuizen, een school voor catechisten en vooral een verheugend aantal roepingen. Samen met bisschop Aguirre bezocht ik de 30 jonge mannen uit Bangassou die zich voorbereiden op het priesterschap in de hoofdstad Bangui. Ik zag jonge mannen die gelukkig en vol vertrouwen zijn, en die met vreugde hun leven aan Jezus geven. Het werk van bisschop Aguirre voortzetten zal een enorme taak zijn, maar ik ben blij dat ik in het bisdom Bangassou mag dienen en ik ben er nu al dol op.

In de Centraal-Afrikaanse Republiek staat u bekend als “de man die de geweren van de rebellen liet zakken”. Door uw succesvolle vredesonderhandelingen met gewapende groepen, die onder andere leidden tot de terugtrekking van de Séléka rebellen uit de stad Bozoum in 2014, bent u ook internationaal bekend geworden. In deze periode bent u geraadpleegd door verschillende politieke besluitvormers, bijvoorbeeld in Brussel, in het kader van uw samenwerking met Kerk in Nood (ACN). U hebt herhaaldelijk uw leven gewaagd in uw inzet voor de vrede. Waarom zet u zich op deze manier in?

Als priester, pastoor en bisschop doet alles wat mijn broeders en zusters pijn doet of raakt ook mij pijn. Daarom had ik de verantwoordelijkheid als priester – en nu heb ik die nog meer als bisschop – om voor de mensen te zorgen en ze te beschermen. De herder begeleidt zijn schapen niet alleen, maar verdedigt ze ook tegen gevaren. Ik zal er dus alles aan doen om de dialoog met de verschillende rebellengroepen voort te zetten. En ik zal praten met degenen die hun verwachtingen ten aanzien van de regering en de internationale gemeenschap uitspreken – soms natuurlijk ook op de verkeerde manier. Ik zal proberen naar iedereen te luisteren en, met mijn beperkte bevoegdheden, een symbool van vrede te zijn.

U behoort tot de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten. Uw volledige religieuze naam is: “Pater Aurelio van Sint Pieter”. Wat is uw spirituele band met de apostel Petrus?

De figuur van Petrus heeft mij altijd geïnspireerd: zijn uitbundigheid, zijn enthousiasme, zijn zwakheden, zijn krachten… Ik denk dat ik voor mijn bisschopswijding hoofdstuk 21 uit het Johannesevangelie zal kiezen, waar Jezus na de wonderbaarlijke visvangst drie keer aan Petrus vraagt: “Houdt u van mij?”, en de derde keer antwoordt Petrus: “Heer, U weet alles; U weet dat ik van U houd”. Hij weet alles; Hij kent mijn zwakheden, mijn angsten, mijn fouten. En toch roept Hij me en zegt: “Voed mijn lammeren!”. Ik wil van deze nieuwe fase van mijn leven een teken maken van deze liefde voor Jezus, voor de Kerk en voor mijn broeders en zusters die aan mijn zorg zijn toevertrouwd.

Wat zijn de volgende stappen die u gaat nemen?

Mijn wijding tot bisschop vindt op 9 juni in de kathedraal van Bangui plaats.  Ik zal meteen na Pasen naar Bangassou verhuizen, dus in maart moet ik bekijken hoe ik al mijn verschillende verantwoordelijkheden – de scholen, de techniekschool, het pastorale werk in de parochie, het werk als directeur van Caritas en het toezicht op de bouwplaats van ons nieuwe klooster in Bangui – kan overdragen, zodat ik klaar ben voor de verhuizing. In april en mei zal ik het bisdom Bangassou leren kennen en de missies en parochies bezoeken die met de auto bereikbaar zijn. Eind mei keer ik terug naar Bangui om me met geestelijke oefeningen en wat rust en stilte voor te bereiden op dit grote geschenk van de bisschopswijding.

De Heer zal de rest van het programma bepalen. Alles ligt in de handen van de Heer en van degenen die zich al zoveel jaren inzetten om Hem te dienen aan de zijde van bisschop Aguirre: de priesters, de catechisten en de gelovigen van het bisdom Bangassou.

Tot slot: In het nieuws hoor je niet veel meer over de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar een jaar geleden raakte bijvoorbeeld uw confrère, pater Norberto Pozzi, ernstig gewond door een landmijn. Hoe beoordeelt u de situatie in het land?

De situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek blijft erg moeilijk en instabiel. Aan de ene kant zijn er gebieden die rustiger zijn geworden. In andere gebieden heerst echter nog steeds grote onveiligheid. Afgelopen december nog werd een dorp in het bisdom Bouar aangevallen. Liefst 28 mensen werden gedood en 900 huizen werden in brand gestoken. Sommige missies in het bisdom Bangassou zijn ook gesloten vanwege aanvallen in de afgelopen maanden. De veiligheidssituatie blijft in grote delen van het land precair.