fbpx

Bisschop Nigeria: “Corruptie en zwakte maken ons kapot”

dinsdag, 23 juni 2020
Nieuws
Een zwakke en corrupte regering in Nigeria is verantwoordelijk voor een uit de hand gelopen conflict, aldus een vooraanstaand bisschop die de internationale gemeenschap oproept om zijn land te helpen de openbare orde te herstellen.

In een interview met Kerk in Nood (ACN) vertelt mgr. Matthew Kukah van het bisdom Sokoto dat de regering in zijn land er maar niet in slaagt het geweld te stoppen:  “Onze regering is nogal overweldigd door de situatie. Deze wordt steeds erger en de aantallen doden zijn overweldigend. De regering zet een dapper gezicht op, maar niemand lijkt een flauw idee te hebben wat er aan de hand is.” De reactie van de bisschop volgt op de piek in aanvallen in het noordwesten van het land van de afgelopen weken. In het district Sokoto Birni, dicht bij de grens met Niger, werden meer dan 70 afgeslacht. Volgens Kukah concentreert een groot deel van het conflict zich nu op het noordwesten van Nigeria, waarin ook zijn bisdom Sokoto ligt.

Genocide
De opmerkingen van de bisschop vallen samen met de lancering op maandag van een rapport door de Britse parlementaire commissie voor internationale vrijheid van geloof en levensovertuiging met de titel: ‘Nigeria: ontvouwt zich een genocide? Het verslag beoordeelt de oorzaken van het conflict, de reactie van de Nigeriaanse autoriteiten en doet aanbevelingen met betrekking tot humanitaire hulp, het delen van informatie, veiligheid en vredesopbouw, het onderwijs en de rol van de internationale gemeenschap. De bisschop is kritisch over dit laatste aspect. “Wat de internationale gemeenschap betreft, is er zoveel hypocrisie en gebrek aan wil. Het is duidelijk dat als er politieke wil is, er een einde aan komt.”

Wapenleveringen
In het interview met Kerk in Nood oppert Kukah dat de internationale gemeenschap een belangrijke rol kan spelen bij het tegenhouden van de levering van wapens aan militante groeperingen. Volgens hem zijn de veiligheidsdiensten van Nigeria op dit moment “te overbelast” om de crisis aan te pakken: “De militairen zeggen steeds dat de verantwoordelijken voor het geweld zijn gedood, maar er is geen bewijs dat dit is gebeurd. We krijgen steeds te horen dat de moorden in de bossen plaatsvinden. Het is duidelijk dat de regering het gevecht naar de bossen moet brengen, maar het is verre van duidelijk dat ze dit doen.”

Scheiding staat en religie
De bisschop voegt eraan toe dat, hoewel wetshandhaving een sleutelrol speelt in het conflict, religieuze haat en discriminatie essentieel zijn om de onderliggende oorzaken te begrijpen: “Veel moslims in het land volharden in hun bewering dat er geen scheiding is tussen staat en religie. Dit stelt Boko Haram en andere groepen in staat om te proberen hun morele autoriteit op te leggen.” Volgens de bisschop is het lastig voor de Nigeriaanse president, Muhammadu Buhari, om het morele gezag te hebben om Boko Haram te veroordelen in een staat waar Christenen leven als zoveel van de machthebbers Moslims zijn. “Maar 99 procent van het probleem waarmee we te maken hebben, gaat over recht en orde. Ik ben ervan overtuigd dat we hier te maken hebben met een zwakke en corrupte structuur. Het gaat om het onvermogen van de staat om te handelen.”

Kerk in Nood steunt veel projecten in Nigeria. Naast existentiële toelages voor priesters, zusters, seminaristen en catechisten helpt de organisatie met de bouw van kerkgebouwen, christelijk onderwijs en mediawerk, evenals noodhulp voor vervolgde gelovigen. In 2019 hebben de donateurs van Kerk in Nood met bijna 1,5 miljoen euro aan donaties 121 projecten mogelijk gemaakt.