Bisschop Mozambique : “Kerk wil deel uitmaken van oplossing”

zaterdag, 24 september 2022
Nieuws
In de nasleep van de moord op een Italiaanse zuster zegt de bisschop van Pemba dat armoede en corruptie aan de basis liggen van het probleem. In een interview met Kerk in Nood (ACN) vertelt bisschop António Juliasse van het bisdom Pemba, dat de Kerk doet wat ze kan om de gevolgen van de toenemende aanvallen in het noorden op te vangen.
Trip 2021 of Ulrich, Paulo and Josué to Mozambique

“We doen wat we kunnen om liefde en vrede te verspreiden onder iedereen, en we hebben ontmoetingen gehad met andere religieuze leiders, Christenen en moslims. We zijn nog niet officieel benaderd voor samenwerking, maar we kunnen veel bijdragen, de kerk heeft ervaring op dit gebied die zeer nuttig kan zijn”, aldus bisschop António Juliasse van Pemba, waar de islamistische opstand begon. “De hele samenleving moet erbij betrokken worden, en dat geldt ook voor de Kerk, die kan bijdragen aan de bevordering van vrede en stabiliteit in het land.”

Eerst armoede bestrijden
Tot nu toe antwoordde de regering het geweld, dat bijna 4.000 doden heeft veroorzaakt, met meer geweld. Volgens de bisschop werkt dat niet. “Wij bisschoppen, en andere leden van het maatschappelijk middenveld, hebben gezegd dat de militaire oplossing niet de enige is, omdat de meeste van deze jonge terroristen lokale jongens zijn. Sommigen komen misschien uit het buitenland, maar de meesten zijn Mozambikanen. Ze komen uit de dorpen, ze kennen het terrein. Dat maakt het voor hen gemakkelijk om zich te verbergen. Ze houden de strijdkrachten in de gaten en vallen pas aan als die ver weg zijn”, legt bisschop Juliasse uit.

Het bisdom Pemba bestrijkt het grootste deel van Cabo Delgado. De meest noordelijke provincie van Mozambique is het zwaarst getroffen door het geweld dat in 2017 begon, maar de recente aanslag in de naburige provincie Nampula bewijst dat de opstand zich naar het zuiden uitbreidt. “De strijd tegen het terrorisme moet beginnen met het oplossen van de welig tierende armoede en corruptie. Wij worden omringd door armoede en corruptie. De schaarse kansen die er zijn, gaan meestal naar een paar bevoorrechten die dicht bij de besluitvormingscentra zitten. De jeugd voelt dit onrecht en komt ertegen in opstand.”

Een leven gegeven aan Mozambique
De laatste grote aanval van islamitische terroristen was gericht tegen de katholieke missie in Chipene. De hele missie werd verwoest. De meeste leerlingen van de school waren op dat moment weg, maar een 83-jarige Italiaanse zuster werd in het hoofd geschoten. “Zuster Maria de Coppi van de Comboni missionarissen wordt beschouwd als een martelaar, voor een leven lang toewijding aan de bevolking van Mozambique. Gelukkig konden de andere missionarissen en de jonge leerlingen van de kostschool veilig ontsnappen.”

De nieuwe uitbarsting van geweld in Nampula heeft een golf van vluchtelingen veroorzaakt, geschat op wel 100.000, wat het totaal aantal vluchtelingen in het land volgens de bisschop van Pemba op bijna een miljoen brengt. De nood is overweldigend. “Door de huidige oorlog in Oekraïne zijn veel organisaties in de wereld Cabo Delgado vergeten. Ik wil u vragen, vergeet ons alstublieft niet!”

Bedankt ACN
De Kerk doet wat ze kan om te helpen, legt bisschop Juliasse uit, maar hulp van buitenaf is nodig. “Liefdadigheid is onderdeel van onze missie, onderdeel van het Evangelie. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om iedereen te bedanken die met Kerk in Nood samenwerkt en geld doneert ten behoeve van de ontheemden, de ondervoede kinderen, die niet naar school kunnen, en aan allen die onder geweld hebben geleden en psychologische en sociale steun nodig hebben in Mozambique.”

Kerk in Nood werkt al sinds het begin van de opstand samen met de lokale Kerk in het door moslims gedomineerde noorden van Mozambique en helpt deze bij het verlenen van noodhulp en pastorale hulp aan ontheemde bevolkingsgroepen.