fbpx

Bisschop Maiduguri: “Nooit meegemaakt wat wij nu meemaken”

maandag, 01 augustus 2022
Nieuws
Het bisdom van bisschop Oliver Doeme in het noorden van Nigeria heeft het ergst geleden onder het terrorisme van Boko Haram. Toch zegt hij dat zijn bisdom Maiduguri nu als vreedzaam beschouwd kan worden in vergelijking met de rest. De schuld daarvoor legt hij bij president Buhari en diens regering.
Nigeria, dicoese of Maiduguri 2015“BOKO HARAM: They may destroy our structures but not our faith. Our Faith is active and alive.....in persecution we are purified.” This was the statement on the lips of the bishop, Most Rev.Oliver Dashe Doeme and the internally displaced persons who had just returned to their communities.The Chief shepherd of the diocese took what he calls a consolation tour to some of the communities that have been recaptured by our prayers and the gallant effort of the joint task force of Niger, Chad and Cameroon, with the Nigerian military.The bishop and priests encouraged the returnees in the Mass of Reconciliation and Reparation to remain steadfast despite the calamities that have befallen them. They must learn to forgive as Christ himself present in the Most Holy Sacrament had already forgiven the radical elements for their sacrileges, profanation and hate. The priests and bishop were in the confessional for over three hours in some communities visited.Here: Bishop Oliver Dashe Doeme inspecting a burnt church in Bahuli community in Catholic diocese of Maiduguri

In hetzelfde jaar dat bisschop Oliver Doeme de leiding kreeg over het bisdom Maiduguri, in het noordoosten van Nigeria, veranderde een kleine moslimsekte zichzelf in wat een terreurgroep zou worden, die vreedzame gemeenschappen verwoestte en honderden tienermeisjes ontvoerde. Jarenlang zag hij toe hoe Boko Haram het veiligheidspersoneel overrompelde en het bisdom dwong 25 parochies te sluiten.

“Gaat beter in noordoosten van het land”
Momenteel gaat het veel beter in Maiduguri, een verandering die de bisschop grotendeels toeschrijft aan goddelijke interventie. Een visioen dat hij in 2014 had, waarin Jezus hem een zwaard overhandigde dat in een rozenkrans veranderde, moedigde de al bestaande Mariadevotie van de bisschop aan. “De oorlog werd op de knieën gewonnen”, zegt hij over de rol van het gebed, tijdens een online persconferentie georganiseerd door de pauselijke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN).

In 2014 begon het tij tegen de terroristen te keren. Sinds 2020 zijn er nauwelijks meer aanslagen door Boko Haram geweest. Duizenden terroristen hebben zich overgegeven en hun wapens opgegeven. Slechts drie van de 25 parochies zijn nog gesloten en de meeste ontheemden zijn naar hun huizen teruggekeerd. Maar nu de situatie in eigen land bijna weer normaal is, is het de rest van het land waarover bisschop Oliver Doeme zich nu zorgen maakt.

“Voor een groot deel kunnen we zeggen dat het noordoosten van het land vrediger is dan andere delen, want Nigeria is nu in crisis. We hebben te maken met veel kwade krachten in ons land. Je hebt de Fulani herders die christelijke gemeenschappen aanvallen, de bandieten die gemeenschappen aanvallen en mensen ontvoeren. De Kerk wordt niet gespaard. In verschillende deelstaten in het noorden zijn priesters gedood. De crisis is dus wel aan het afnemen in het noordoosten, maar niet in andere delen van het noorden en zelfs niet in het zuiden.”

“De regering heeft haar greep verloren”
De bisschop twijfelt er niet aan dat de schuld voor de situatie bij de huidige regering ligt. “Wij hebben nog nooit meegemaakt wat wij nu meemaken. De mensen lijden, hebben honger. De regering heeft de greep op de situatie verloren. Het is een puinhoop, maar wij zijn een volk van hoop, en wij weten dat God ons zal steunen. Buhari is op het ogenblik de president, maar morgen is hij weg, en wij hopen op een meelevende nieuwe president, die het volk in het hart heeft en die het kan verenigen”, aldus bisschop Oliver. “Wij weten dat God sterk is en zolang wij ons tot Maria blijven wenden zal de overwinning zeker behaald worden, want wij zijn een overwinningsvolk, wij zijn een hallelujavolk, wij zijn een opstandingsvolk.”

Wonden genezen
Terwijl het leven in Maiduguri weer zijn normale gang gaat, verzorgt het bisdom intussen de trauma’s en wonden die de terroristen de bevolking hebben toegebracht. Onderwijs is het voornaamste wapen in deze nieuwe strijd. “Dit is een prioriteit voor ons bisdom, vooral voor de vluchtelingen die teruggekeerd zijn. Wij hebben het op ons genomen om ervoor te zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen, vanaf de lagere school zelfs, indien mogelijk, tot aan de universiteit. Dit is de sleutel tot het verslaan van Boko Haram. Wanneer mensen een opleiding hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, dan gaan ze geen mensen vermoorden.”

Priesters spelen een zeer belangrijke rol bij de hulp aan de plaatselijke bevolking, maar het bisdom is ook begaan met het psychologisch welzijn van haar geestelijken. “Een van de programma’s waarmee wij begonnen zijn is traumabegeleiding voor de priesters. Onze priesters werden uitgenodigd voor deze traumabegeleiding en zij keerden zeer verheugd en zeer dankbaar terug. Onze religieuze zusters zijn ook gegaan en kwamen gesterkt terug.”

De moed vinden om te vergeven
Een van de andere gebieden waarin het bisdom investeert, is in het bevorderen van vergeving, vooral nu veel Boko Haram-leden weer in de maatschappij worden opgenomen. “Op 13 mei, het feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima, hebben wij ons bisdom opnieuw toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De mensen voelen zich geestelijk gesterkt en bemoedigd. Het maakt hen bereid om te vergeven, want dat is een zeer belangrijk onderdeel van onze zorg voor de mensen. De mensen koesteren wrok tegen Boko Haram-leden die hun geliefden gedood hebben, maar zij hebben nu het vermogen om te vergeven. Zij zien Jezus aan het kruis hangen, die zijn beulen vergeven heeft, en ook zij krijgen de moed om te vergeven.”

Kerk in Nood is een belangrijke partner geweest bij het helpen financieren van veel van de projecten die het bisdom uitvoert om de waardigheid van de bevolking te herstellen en de vrede in de regio te versterken. Veel van de teruggekeerde gezinnen hebben steun nodig om hun leven weer op te bouwen, aangezien de federale regering, volgens de bisschop, haar verplichtingen op dit gebied niet is nagekomen. Deze projecten variëren van materiële en psychologische steun voor repatrianten, studiebeurzen voor kinderen, financiële hulp voor weduwen en wezen en ook voor priesters en religieuzen. “Wij zijn Kerk in Nood zeer dankbaar voor deze hulp”, zegt bisschop Dashe Doeme.