Bisschop in Ethiopië: “Geef vrede een kans”

vrijdag, 26 mei 2023
Nieuws
Een Indiase bisschop die al vele jaren missionaris is in Ethiopië, houdt een vurig pleidooi voor de hervatting van vredesbesprekingen. Het conflict tussen de regering en rebellen heeft honderden levens gekost en tienduizenden mensen op de vlucht gejaagd.
Support for 25 seminarians at St Paul's Major Seminary - 2021 - 22(Awasa, Nekemte)(Previously ETHIOPIA / NEKEMTE-LAT 21/00150)

Bisschop Varghese Thottamkara, vicaris-apostolisch van Nekemte in West-Ethiopië, vertelde aan Kerk in Nood (ACN) dat de mensen schreeuwen om vrede tussen de regering en de etnische stammen Oromo en Gumuz. De bisschop, wiens vicariaat in het epicentrum ligt van de opstand van het Oromo-bevrijdingsleger (OLA), wijst op de massale verplaatsing van mensen, de constante dreiging van ontvoering voor losgeld en het uitgaansverbod in de stad Nekemte en elders.

Tijdens een bezoek aan de nationale kantoren van Kerk in Nood (ACN) in Sutton, Groot-Brittannië, zei bisschop Thottamkara: “De mensen zijn het lijden zo zat. Ze hebben een oplossing nodig en daarom hopen we dat er iets uit deze gesprekken komt. Zowel de regering als de stammen moeten aan het welzijn van de mensen denken. De regering moet iets anders tegen de rebellen zeggen dan: ‘Leg je wapens neer’. Deze mensen moeten worden geïntegreerd in de politie en het leger. Ze moeten worden geïntegreerd in de samenleving.”

De OLA beschuldigde de regering er vorige week van een militair offensief tegen hen uit te voeren nadat de eerste ronde van de vredesbesprekingen eerder deze maand zonder oplossing was geëindigd. Maar terwijl hij de onderhandelaars aanspoort om vol te houden, benadrukt de bisschop de impact van het conflict op zijn eigen bisdom. De bisschop legde uit hij dat 20 van zijn kerken – ongeveer 20 procent van het totaal – om veiligheidsredenen moesten sluiten, waarbij veel van zijn priesters gevaar lopen omdat zij tot de Oromo-stam behoren.

De bisschop, die Nekemte volgende maand na negen jaar verlaat om bisschop van Balasore in India te worden, beschreef twee incidenten waarbij zijn eigen leven in gevaar was. “Bij één incident werd een auto voor me op de weg onder vuur genomen, en bij een ander incident werd ik staande gehouden door zwaarbewapende rebellen in een stad waar ik doorheen reed.”

Bisschop Thottamkara beschreef hoe priesters en zusters werden ontvoerd voor losgeld en dat zij parochies moesten verlaten, waaronder Shambu, Anger Guten en Kamashi: “Het is erg pijnlijk om te weten dat onze mensen veel problemen hebben doorstaan, maar niet in staat zijn geweest de Sacramenten te ontvangen.”  De bisschop zei dat door de afwezigheid van priesters veel gelovigen afhankelijk zijn van catechisten en hij prees Kerk in Nood voor de financiering van hun opleiding en kosten, de Misintenties voor arme priesters en de programma’s voor de vorming van geestelijken.