Bespreken paus en Indiase premier morgen christenvervolging?

vrijdag, 29 oktober 2021
Nieuws
In het Vaticaan vindt morgen de ontmoeting plaats tussen de Indiase premier Narendra Modi en paus Franciscus. Modi's nationalistische hindoeïstische BJP-partij wordt gezien als medeveroorzaker van antichristelijk en antimoslim geweld en agitatie. Verwacht wordt dat de paus de kwestie bij premier Modi aan de orde zal stellen.
ACN-20161130-48755 India

Volgens een rapport met de titel “Christenen doelwit van aanvallen in India”, dat door christelijke NGO’s is opgesteld, is sprake van 300 antichristelijke incidenten tot nu toe in 2021. Zo leven Christenen in de centrale Indiase deelstaat Madhya Pradesh in angst nadat radicale Hindoe activisten een campagne hebben gevoerd om de inheemse bevolking te bekeren. “Onze mensen zijn bang, nu radicale hindoegroepen inheemse Christenen onder druk zetten om hun geloof in het christendom op te geven”, zegt pr. Rocky Shah, de voorlichter van het katholieke bisdom Jhabua.

In Jhabua, een district waar de inheemse bevolking in de meerderheid is, maken Christenen 4 procent uit van de bevolking. In de staat als geheel maken de Christenen minder dan één procent uit van de bevolking van 71 miljoen. ”De Hindoe activisten voeren campagnes waarin ze actie eisen tegen priesters en pastors die de christelijke gemeenschappen leiden en ze dreigen onze kerken af te breken met valse beschuldiging dat ze illegaal gebouwd zijn op het land van de inheemse bevolking.”

Het plan van de Hindoe-activisten om kerken te vernietigen, werd echter gedwarsboomd door tijdig optreden van het districtsbestuur. “Meer dan 300 politieagenten werden ingezet om de katholieke kathedraal en andere kerkstructuren te bewaken, na de bedreigingen van de radicale hindoes”, aldus de priester. “Nu wordt het bestuur onder druk gezet om brieven te sturen naar christelijke priesters en pastoors en sommige lekenleiders, waarin hen wordt gevraagd persoonlijk ten overstaan van de districtsambtenaar te verklaren of zij met geweld Christen zijn geworden.”

De regering van Madhya Pradesh heeft in januari 2021 een strenge wet tegen bekeringen ingevoerd die voorziet in gevangenisstraffen tot 10 jaar als iemand zich in strijd met de wet bekeert tot andere godsdiensten dan het Hindoeïsme, met name het Christendom en de Islam. De wet staat echter toe dat iemand vanuit een andere religie terugkeert naar het Hindoeïsme, omdat dit ‘slechts’ een geval van ghar vapasi (thuiskomst) is. Madhya Pradesh is een van de acht van de 28 staten in India waar anti-bekeringswetten van kracht zijn. In andere staten waar de hindoenationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) aan de macht is, worden soortgelijke wetten tegen bekeringen overwogen.

Pater Shah is van mening dat de nieuwe anti-bekeringswet neerkomt op christenvervolging, omdat hindoegroepen openlijk het geloof van de inheemse bevolking die Christen is geworden, in twijfel trekken. Nadat de nieuwe wet in de deelstaat van kracht werd, werden meer dan een dozijn Christenen, waaronder priesters, gevangen gezet en werden gebedsbijeenkomsten verhinderd. Dat na beschuldigingen van religieuze bekering die iedereen zonder enig bewijs kan uiten. “Zelfs een daad van christelijke liefdadigheid kan worden opgevat als een poging tot bekering”, aldus Shah.

De priester meldde ook dat Hindoe activisten een bekeringsbijeenkomst hadden georganiseerd in het districtshoofdkwartier, waarbij een bekeerd stamlid aanwezig was, kennelijk om de inheemse bevolking aan te moedigen om terug te keren naar hun animistische religie, die zij hadden verlaten om Christen te worden. “Toen we de details van de “bekeerde christen” probeerden te verifiëren, ontdekten we dat hij geen inheemse persoon was en ook niet in het bisdom woonde. Hij was van buiten het gebied gebracht om de inheemse Christenen te demoraliseren.”

“Het christendom in het bisdom is meer dan een eeuw oud en de gelovigen zijn tweede of derde generatie Christenen. Maar nog steeds zitten de Hindoe activisten achter hen aan om zich te bekeren. Toch staan de mensen sterk in hun geloof en zijn ze niet bereid om ergens heen te gaan. Onze voorgangers krijgen dagvaardingen, waaronder ikzelf, van het districtsbestuur om onze christelijke achtergrond te bewijzen”, zegt Paul Muniya hulpbisschop van de Pinkstergemeente Shalom kerk die in Jhabua is gevestigd. “Ik ben op 22 september voor de ambtenaar verschenen en nu ben ik opnieuw ontboden. Ik zal de kans grijpen om voor de ambtenaar van mijn geloof te getuigen, want ik heb niets te verbergen”, vertelde hij aan Kerk in Nood.

Christenen overwegen ook om juridische stappen te ondernemen als de intimidatie en vervolging door radicale Hindoe groeperingen doorgaat. “We zullen samenwerken met de overheid, want we hebben niets te verbergen”, stelt pr. Shah, die zelf een inheemse priester is. “Onze eigendommen, waaronder kerken, zijn legaal gebouwd met toestemming van de overheid. Daarom hebben we er geen bezwaar tegen om dergelijke details aan de ambtenaren voor te leggen als dat vereist is.”

De priester verwijt de hindoe-activisten verwarring te zaaien met valse beschuldigingen van onwettige religieuze bekering en de bouw van illegale kerken. “Vaak hebben voorgangers een kamer in hun huis voor gebed en dat wordt bestempeld als een illegale kerk.”

Hindoe activisten hebben 56 christelijke leiders, waaronder priesters en voorgangers, beschuldigd van pogingen tot illegale religieuze bekering. Lokale autoriteiten hebben verschillende christelijke leiders gedagvaard. Pater Shah waardeert het echter dat ambtenaren de klacht in behandeling nemen en zegt dat “de waarheid aan het licht zal komen na het onderzoek”.