fbpx

"Beijing en Rome kunnen samenwerken"

dinsdag, 14 mei 2019
Nieuws
In een interview met een Chinese staatskrant, verwelkomde Vaticaanse Minister van Buitenlandse Zaken Pietro Parolin de gelegenheid voor China en de Heilige Stoel om samen te werken om "te bouwen aan een veiligere en welvarender wereld."
Catholic-church-in-a-Diocese-of-China

"Het vooruitzicht lonkt dat twee oude, grote en verfijnde internationale entiteiten – zoals China en de Heilige Stoel – zich steeds meer bewust kunnen worden van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de ernstige problemen van onze tijd," zei Parolin in een interview met de Global Times gepubliceerd op 12 mei.

De Global Times is een Engelstalige krant die eigendom is van de People’s Daily, de officiële krant van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China.

De kardinaal vertelde de krant dat ‘inculturatie’, een Katholieke missionaire praktijk, en ‘Meer Chinees Maken’, een campagne van de Chinese regering, "complementair" kunnen zijn en "de weg kunnen openen voor een dialoog."

"Inculturatie is een essentiële voorwaarde voor een goede verkondiging van het Evangelie dat, om vruchten af ​​te werpen, enerzijds de authentieke zuiverheid en integriteit moet waarborgen en anderzijds gepresenteerd moet worden volgens de specifieke ervaring van elk volk en cultuur,” zei hij.

"Deze twee termen ‘inculturatie’ en ‘Meer Chinees Maken’ verwijzen naar elkaar zonder verwarring en zonder tegenstand.”

Parolin wees op het voorbeeld van de zestiende-eeuwse jezuïet missionaris, Matteo Ricci, als een uitstekende getuige van vruchtbare inculturatie in China.

"Voor de toekomst zal het zeker belangrijk zijn om dit thema te verdiepen, vooral de relatie tussen ‘inculturatie’ en ‘Meer Chinees Maken’, waarbij we in gedachten houden hoe het Chinese leiderschap in staat is geweest om hun bereidheid te herhalen om de aard en de doctrine van elke religie niet te ondermijnen," zei Parolin.

Sinds hij in 2013 aan de macht kwam, heeft de Chinese president Xi Jinping het ‘meer Chinees maken’ van alle religies in China opgelegd. De Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid noemde dit een "verreikende strategie om alle aspecten van China te controleren, te besturen en te manipuleren. Geloof in een socialistische vorm doordrenkt met Chinese kenmerken.’’

In april 2019 heeft de commissie China opnieuw aangewezen als land van bijzondere zorg. Deze benaming is voorbehouden aan landen waar de overheid "bijzonder ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid begaat of tolereert.

Parolin zei dat er "een toegenomen vertrouwen tussen de twee partijen is" sinds China en de Heilige Stoel in september 2018 een voorlopig akkoord sloten over de benoeming van bisschoppen, en zeiden dat het akkoord "de hoop geeft dat we geleidelijk tot concrete resultaten kunnen komen".

"Er is vertrouwen dat er nu een nieuwe fase van grotere samenwerking kan worden gestart voor het welzijn van de Chinese katholieke gemeenschap en de harmonie van de hele samenleving," zei hij.

Parolin zei ook dat het niet zou moeten verbazen dat er kritiek is op de deal tussen de Heilige Stoel en de Chinese overheid, want dit is wat "over het algemeen gebeurt in complexe kwesties en wanneer men voor problemen van groot belang staat."

De overeenkomst is ronduit bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties en enkele kerkleiders, waaronder kardinaal Joseph Zen Ze-kiun, bisschop Emeritus van Hong Kong.

Sinds het akkoord is bereikt, zijn er talloze voorbeelden van Katholieke kerken en heiligdommen die door overheidsagenten zijn gesloopt.

Meer recentelijk, in de hoofdstad van de provincie Guangdong, bood het Guangzhou Bureau voor Etnische en Religieuze Zaken een beloning van 10.000 Chinese yuan (bijna $ 1.500) voor informatie over de activiteiten van religieuze groeperingen die zouden kunnen leiden tot de arrestatie van belangrijke leiders.

In maart zei de Amerikaanse ambassadeur voor ‘International Religious Freedom’, Sam Brownback, dat "sinds deze voorlopige overeenkomst (tussen het Vaticaan en China) vorig jaar werd aangekondigd, de slechte behandeling door de Chinese regering van leden van katholieke gemeenschappen is voortgezet. We zien geen tekenen dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. "

Parolin herhaalde dat de dialoog dicht bij het hart van paus Franciscus staat, die bijzonder geïnteresseerd is in dialoog op het pastorale niveau.

"De Heilige Vader vraagt ​​met name Katholieken om met moed het pad van eenheid, verzoening en een hernieuwde verkondiging van het evangelie te bewandelen. Hij ziet China niet alleen als een groot land, maar ook als een geweldige cultuur, rijk aan geschiedenis en wijsheid”, zei hij.

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan wees op de strijd tegen armoede, milieu- en klimaatrampen, migratie en ethische wetenschappelijke ontwikkeling als mondiale vraagstukken waarbij China en het Vaticaan kunnen samenwerken in een geest van positieve samenwerking waarbij "de waardigheid van de menselijke persoon centraal staat."

"De Heilige Stoel hoopt dat China niet bang zal zijn om de dialoog met de wijdere wereld aan te gaan en dat de naties van de wereld de diepe aspiraties van het Chinese volk zullen onderkennen. Op deze manier, met iedereen samenwerkend, ben ik er zeker van dat we het wantrouwen zullen kunnen overwinnen en een veiliger en welvarendere wereld kunnen bouwen”, zei Parolin.

Bron: CNA (Courtney Grogan)