fbpx

Anne-Marie Kabore: zuster, zanger en apotheker

maandag, 17 juni 2019
Persoonlijk verhaal
Ten minste 15 mensen zijn de afgelopen weken in Burkina Faso overleden bij aanvallen op kerken. Zuster Anne-Marie Kabore probeert de situatie van angst en wanhoop te overwinnen: door te zingen voor vrede.

Burkina Faso, een model van tolerantie tot enkele jaren geleden, staat nu voor ongekend geweld. Anne-Marie Kabore, religieus van de congregatie van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis in Ouagadougou, is sinds 2007 religieus zuster. Ook is ze apotheker sinds 2016. Haar derde roeping ligt in de muziek. Zo dient ze evangelisatie en verzoening in Burkina Faso.

Evangelisatie
Werken aan de evangelisatie van de volkeren – dit is het charisma van de congregatie van zuster Anne-Marie, de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis. De pauselijke congregatie werd in 1924 door een bisschop uit de Savoie regio in Frankrijk gesticht en telt vandaag de dag 450 zusters over de hele wereld – in Benin, Mali, Algerije, Italië en natuurlijk Frankrijk, met name in Chambéry. Hun roeping is "beschikbaar te zijn voor elk werk dat nuttig wordt geacht door de plaatselijke kerk", legt ze uit tijdens haar bezoek aan de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN). En dus geven ze catechese, bieden ze hulp aan vrouwen die verstoten zijn of beschuldigd van hekserij, geven ze les op school, bieden gezondheidszorg én pastorale zorg door middel van muziek … deze activiteiten maken allemaal deel uit van de missie die aan de zusters is toevertrouwd.

Als apotheker is zuster Anne-Marie momenteel bezig met een specialisatie in bio-farmacologie aan de Universiteit van Ouagadougou, een training gericht op het verbeteren van de formulering van de verschillende farmaceutische producten die de congregatie biedt aan de bevolking. Maar zuster Anne-Marie heeft ook vanaf haar jeugd al de gave van componeren en zingen ontvangen. De oudste van 5 kinderen, geboren uit artistieke ouders in een christelijk gezin, voelde zich op 9-jarige leeftijd aangetrokken tot het religieuze leven. Vandaag gelooft zuster Anne-Marie dat muziek een geweldig instrument van evangelisatie is. Als begaafd musicus richtte ze in 2011 een band op en sindsdien heeft ze haar eigen liederen gecomponeerd en gespeeld, zowel in de lokale taal Moré als in het Frans – of het nu reggae, zouk of slow is. Haar albums zijn beschikbaar op YouTube en zijn honderdduizenden keren bekeken.

Troost
"Ik heb drie albums op de platenmarkt," vertelt ze. Magnificat, uitgebracht in 2011, met acht liederen over wederzijdse vergeving en naastenliefde; ‘Shalom – Vrede’ (‘Shalom-la paix’), uitgebracht in 2014, over interreligieuze tolerantie, acceptatie van andere religies en in harmonie leven ondanks onze verschillen en ‘Always try’ ("Essaie toujours"), in 2017, waarin ze mensen uitnodigt om op God te vertrouwen ondanks problemen en mislukkingen. Met de steun van haar congregatie en van kardinaal Philippe Ouedraogo, aartsbisschop van Ouagadougou, reist zuster Anne-Marie naar alle 15 bisdommen van het land om zich in te zetten voor de evangelisatie van jonge mensen. Een groep, samengesteld uit zes zusters en een groep instrumentalisten, waaronder ook niet-christenen, begeleiden haar.

Verzoening
"Ik spreek met jonge mensen," zegt ze, "omdat ze moeten worden begeleid. Maar mijn publiek is divers. Ik pas mijn benadering aan mijn specifieke publiek aan. Ik ga bijvoorbeeld naar gevangenissen en kan een broer of een zuster ontmoeten die een bepaalde rechtszaak ondergaat en liefde nodig heeft, en ik nodig hem of haar dan uit voor een verandering in het leven." In een ander lied, getiteld Ra le yab ye , probeert zuster Anne-Marie vrouwen te troosten die zijn verstoten door de Burkinese samenleving, met name kinderloze vrouwen en vrouwen die beschuldigd worden van hekserij.

Zuster Anne-Marie aarzelt niet om de terroristische aanvallen aan te pakken die gepleegd worden in het land en de gebieden die lijden onder de onveiligheid. "De Kerk is geroepen om te begeleiden, om te werken aan de verzoening van de zonen van de natie," zegt ze. "Afgelopen februari componeerde ik een lied voor verzoening en vrede in Burkina Faso. De moeilijke situatie waarin het land zich bevindt, heeft me geïnspireerd. In deze single vraag ik God dat Hij ons vrede, stabiliteit en verzoening van harten schenkt. Ik zing ook over de noodzaak om verenigd te blijven. Het is een single om naar te luisteren, om te mediteren, en een die spreekt over de noodzaak om priesters en zusters te trainen, zodat zij de leiders kunnen zijn van een bevolking die in staat is om een ​​klimaat van vrede te creëren – en ervoor te zorgen dat Burkina Faso zich opnieuw kan verbinden met zijn geschiedenis van vrede en verdraagzaamheid."