fbpx

“Altijd op weg voor God”

Project
Zuster Shobka Rani Talari uit India lacht als ze op haar nieuwe bromfiets stapt. De slechte wegen, die haar vaak naar de jungle leiden, schrikken haar niet af bij haar werk in de missie van Chhaygaon, gelegen in het aartsbisdom Guwahati in het arme noordoosten van India. Dankzij uw steun kan ze “de weg op voor God.”
ACN-20200805-103676 zusters India

Als “rondreizende zuster”, een zuster die dag na dag mensen bezoekt in afgelegen dorpen, is ze altijd onderweg. Haar hulp is dringend nodig, want de dorpen in de jungle kennen geen medische verzorging en geen elektriciteit. Weinig mensen kunnen lezen en schrijven. De armoede is groot, hygiënische omstandigheden slecht en er zijn veel sociale problemen in de gezinnen. De oogst van hun kleine velden valt vaak ten prooi aan wilde olifanten of andere dieren.

Zuster Shobka Rani Talari bezoekt de gezinnen om te zien of een zieke behandeling nodig heeft, zoals eerder de 10-jarige Benedict Rabha, die uit een boom was gevallen en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Zuster Shobka praat met mensen en geeft waardevolle adviezen om hen te helpen gezond te blijven.

Overredingskracht
Ze leert hen hoe ze zich beter kunnen redden en overtuigt ook de ouders om hun kinderen naar school te sturen. Dit is de enige manier om hen een kans op betere levensomstandigheden te geven. Haar medezusters van de Congregatie van de Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid runnen een klein internaat, zodat ook kinderen uit afgelegen dorpen naar school kunnen. Zelf leidt ze een dorpsschool met 100 leerlingen. Vaak is overredingskracht nodig, omdat veel ouders weinig begrip hebben voor de noodzaak van onderwijs. De zuster werkt ook met 80 vrouwen en begeleidt hen om andere vrouwen te helpen: door te helpen bij de bevalling en de verzorging tijdens de zwangerschap, door te helpen bij de opvoeding van de kinderen, door hen voor te lichten over de gevaren van alcoholmisbruik en tabaksgebruik.

Corona in India
India staat op de derde plaats van de landen die het meest door de coronapandemie zijn getroffen. De medische hulp is daarom meer dan ooit nodig. Overste Lilly Urakadan: “We hebben 320 gezinnen kunnen helpen die in grote nood verkeerden. Bovendien hebben de zusters in hun school een quarantainecentrum ingericht waar zij mensen kunnen onderbrengen die zich moeten afzonderen wegens besmetting met COVID-19. In hun kleine huizen, waar talrijke familieleden dicht op elkaar wonen, is dat onmogelijk.”

Zuster Shobka Rani gaat soms ook naar de plaatselijke autoriteiten. Zij slaagde erin verlichting op zonne-energie te krijgen voor een dorp dat ‘s nachts herhaaldelijk door olifanten was overvallen. Sindsdien zijn de olifanten weg gebleven. Een van de slechte wegen zal in 2021 eindelijk worden verbeterd. Dit zijn grote stappen voorwaarts in een onderontwikkeld en vergeten gebied.

Pastorale zorg
Maar wat het belangrijkste is, is de pastorale zorg. De zusters werken nauw samen met de pastoor. De Kerk is nog jong in het gebied. De gelovigen, die tot verschillende lokale etnische groepen behoren, hebben de weg naar het christendom gevonden vanuit traditionele tribale godsdiensten. Hun geloofsijver is groot en zij nemen enthousiast deel aan het kerkelijk leven, maar zij hebben begeleiding en verdieping nodig op hun weg. In de afgelegen dorpen, waar de Eucharistie niet elke zondag kan worden gevierd, komen de gelovigen bijeen voor de Rozenkrans of andere gebeden en devoties. Catechisten spelen hier een belangrijke rol door het geloof te verkondigen en te versterken. De zusters zijn ook verantwoordelijk voor opvoeding en vorming.

Zonder voertuig is het werk van een “rondreizende zuster” zeer zwaar. Dankzij de hulp van Kerk in Nood, die 930 euro ter beschikking stelde, kon de congregatie haar eindelijk een eigen bromfiets ter beschikking stellen. “Sinds zuster Shobka Rani de bromfiets heeft, heeft ze het aantal bezoeken aan de dorpen kunnen verdubbelen,” verheugt haar overste zich. Zij schrijft: “Voor uw gulle hulp zijn wij u zeer dankbaar. Wij verzekeren u en alle weldoeners van onze gebeden. Bid voor ons dat wij altijd met grote ijver het Koninkrijk van God mogen verkondigen door onze woorden en onze daden”.

Helpt u meer zusters aan vervoer? Doneer dan via deze webpagina of maak uw donatie over onder vermelding van  317-05-29 India. Uw gift wordt gebruikt voor deze of gelijkaardige projecten in de regio.