fbpx

"Alleen kunnen getuigen van ons geloof telt"

dinsdag, 11 december 2018
Persoonlijk verhaal
Kort nadat de Verenigde Staten nieuwe economische sancties hadden opgelegd aan Iran, sprak aartsbisschop Ramzi Garmou van Teheran met de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN). Ondanks het geringe aantal Katholieken is de voorzitter van de Iraanse bisschoppenconferentie hoopvol over het getuigenis dat zij in het Islamitische land geven. Mgr. Garmou werd geboren in het gebied dat nu bekend staat als Iraaks Koerdistan, maar woont sinds 1976 in Iran en staat aan het hoofd van de numeriek kleine maar zeer oude Iraanse Chaldeeuws-Katholieke Kerk.

Begin november legden de Verenigde Staten nieuwe economische sancties op aan uw geadopteerde land, Iran. Hoe is de situatie ter plaatse?

Het is niets nieuws voor Iran om door economische sancties te worden getroffen. Ik ben van oorsprong een Iraakse christen, ook al woon ik sinds 1976 in Iran. Geloof me, degenen die uit deze regio komen, weten dat Amerika haar eigen belangen verdedigt, koste wat kost. In 2003 verwoestten ze mijn thuisland op nutteloze voorwendselen, waarmee ze de deur wijd open zetten voor de komst van Daesh (Islamitische Staat). De Iraniërs hebben grote moeite om werk te vinden en rond te komen, omdat de kosten van levensonderhoud erg hoog zijn. Ze eisen geen grote politieke veranderingen, maar willen gewoon een baan en te eten hebben.

De kerk steunt degenen die het meest behoefte hebben aan eigen middelen, met name door te helpen met de kosten van scholing en medische kosten, maar haar macht is vooral een spirituele en ze staat dicht bij de armen.

Worden christenen in Iran bijzonder gediscrimineerd?

Het is hen verboden bepaalde functies te bezetten, zoals schoolbestuurders. Maar de historische christelijke gemeenschappen zijn over het algemeen goed geïntegreerd in de Iraanse samenleving. Onze wortels gaan diep! De Chaldeeuwse gemeenschap, die momenteel is teruggebracht tot een kleine kudde van ongeveer 4000 zielen, dateert uit de tijd van de apostelen. Het was de apostel Sint Thomas die het Evangelie naar Perzië bracht en onze Kerk stichtte. Deze geschiedenis is tot op zekere hoogte vergeten, maar we hebben zelfs missionarissen naar China gestuurd lang voordat de westerse missionarissen kwamen. Momenteel gaan we door een nieuwe periode van crisis, die begon met de revolutie van Ayatollah Khomeini in 1979. Alle katholieke scholen en ziekenhuizen, die eerder deel uitmaakten van onze outreach, zijn gesloten, waardoor onze aanwezigheid in de samenleving aanzienlijk werd verminderd.

Maar kijk eens terug naar onze geschiedenis! Christenen hebben al sinds de vroegste tijden vervolging gekend, van het Perzische Sassaniden-rijk tot de zevende eeuw. Zelfs in die tijd werden Christenen al verdacht verraders te zijn, verbonden aan het Westen. En er waren de Mongoolse invasies. Er is in elk geval geen reden om hier verbaasd over te zijn. Jezus zelf waarschuwde de discipelen in het evangelie dat ze vervolgd zouden worden vanwege Zijn naam. Het Evangelie raakt de diepste aspiraties van de mens, maar de verkondiging ervan gaat gepaard met vervolgingen… inderdaad van de tijd van Pinksteren tot het einde van de bedevaart van de Kerk op aarde. Een Kerk zonder martelaren zou zijn als een boom zonder fruit!

Maar vreest u niet eenvoudigweg de verdwijning van de Christenen in Iran?

Het spreekt vanzelf dat de massale uittocht van christenen, en in het bijzonder van onze jonge mensen en onze meest actieve leden, een bron van zorg voor ons is. Niettemin moeten we de situatie niet vanuit een te menselijk perspectief bekijken. De kracht en dynamiek van een christelijke gemeenschap is niet afhankelijk van het aantal. Bovendien geloof ik dat onze situatie minder ernstig is dan die van de christelijke gemeenschappen in het Westen. Zij worden overspoeld door een omgeving waarin de meerderheid van de Europeanen geen geloof heeft of onverschillig is, terwijl onze Islamitische buren ons voortdurend herinneren aan God.

Het enige dat telt, is te weten of we van ons geloof kunnen getuigen. En dit kunnen we doen – zonder publiciteit of zelfpromotie, maar eenvoudigweg door als christen te leven. En we zien de vruchten hiervan, omdat moslims ons komen opzoeken en de boodschap van het Evangelie willen leren kennen. Wanneer je hen vraagt ​​wat hen hiertoe heeft geleid, antwoorden ze vaak dat het kwam omdat ze een christelijke buurman kenden wiens voorbeeld ze wilden volgen.

Kunt u een interesse voor het christendom in Iran waarnemen?

Dit is een uiterst delicate kwestie voor ons. We moeten er om te beginnen op wijzen dat bekeringen tot het christendom grotendeels het werk zijn van evangelische protestanten. Wat ons betreft, wij worden nauwlettend in de gaten gehouden. Het gebeurt soms dat een moslim zich bij ons wil aansluiten, maar ze worden geconfronteerd met ernstige intimidatie, allereerst vanuit hun eigen familie en vervolgens vanuit het regime. We hebben bijvoorbeeld twee seminaristen die beiden enige tijd in de gevangenis hebben doorgebracht, alleen omdat zij beiden bekeerlingen zijn.

Het is vooral verboden om de Heilige Mis in het Perzisch te vieren. We houden van onze eigen Aramese taal, de taal van Jezus zelf, en we spreken het in onze eigen huis. Maar de Iraniërs begrijpen het niet. Dus we blijven als in een getto in deze taal en kunnen ons geloof niet communiceren. Om dezelfde reden mogen we geen Bijbels of geestelijke boeken in het Perzisch hebben.

Hoe moeten we de vertaling van de Catechismus van de Katholieke Kerk door de Iraanse sjiitische ayatollahs in dat geval uitleggen?

Ja, dit was een zeer bemoedigend teken van openheid van de zijde van die ayatollahs, die geïnteresseerd waren in de boodschap van de katholieke kerk. Dit verhaal illustreert de vragen die Iraanse religieuze leiders zelf stellen. De sjiitische geestelijkheid respecteert de internationale morele autoriteit van het Vaticaan. En bovendien is er een Iraanse ambassadeur in het Vaticaan en zijn er studenten die in beide richtingen reizen. Iran is erg geïsoleerd; het leeft onder permanente druk van Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Ons land ziet in dat het er belang bij heeft om betrekkingen met het Westen te onderhouden.

Hoe verklaart u het feit dat sommige jongeren zich afkeren van de islam in een land dat nog steeds wordt gedomineerd door deze religie?

Door de Islam met geweld op te leggen, lokken ze een reactie van afwijzing uit bij jongeren, die weigeren gedicteerd te worden over hoe te leven. Deze reactie verklaart deels de interesse in het christendom, het zoroastrisme en zelfs het hindoeïsme. En dan zijn er anderen die alle vormen van religie afwijzen. Helaas raken ook velen, bij gebrek aan een ideaal, verdwaald in drugs. Het is een gemakkelijke uitweg, gemakkelijk binnen handbereik en veel jonge mensen zinken er onherroepelijk in weg.

Wilt u een paar woorden zeggen aan de weldoeners van Kerk in Nood?

We willen Kerk in Nood bedanken voor de solidariteit met onze christelijke gemeenschap op afstand. U geeft ons kostbare materiële ondersteuning. En meer dan dat; door ons op de hoogte te houden van de situatie van de Kerk elders in de wereld, helpt u om de gemeenschap tussen christenen te bevorderen, ook bij diegenen die geografisch het meest van elkaar verwijderd zijn.