fbpx

Afrikaanse zusters op Cuba toonbeeld universele Kerk

Project
Twee Afrikaanse zusters op Cuba tonen de universaliteit van de katholieke Kerk in actie. Met uw steun kunnen zij de bevolking op het arme platteland rond Santiago de Cuba blijven helpen.
Maintenance aid for 2 Misioneras Hermanas de María Evangelizadora (Evangelizing Sisters of Mary - 2 missionaries) in Palma Soriano, 2020

De Missionaire Congregatie van de Evangeliserende Zusters van Maria werd in 1975 gesticht in Oeganda, in Oost-Afrika. Tijdens het pauselijk bezoek aan Oeganda in 1969 had paus Paulus VI benadrukt dat het Afrikaanse volk voortaan zelf missionarissen moesten zijn. De oprichting van deze congregatie was een vrucht van dit nieuwe inzicht. Vandaag de dag werken veel Afrikaanse priesters en religieuze zusters als missionarissen, niet alleen op hun eigen thuiscontinent, maar ook in vele andere delen van de wereld.

Sinds 2015 werken er zusters van de congregatie op het eiland Cuba in het Caribisch gebied. Twee van hen – een uit Oeganda, een uit Kenia – werken momenteel in de stad Palma Soriano in het aartsbisdom Santiago de Cuba in het uiterste zuiden van het eiland. Daar bedienen zij 15 afgelegen gemeenschappen op het platteland. Zij geven catechetisch onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen; zij helpen de behoeftigen, zorgen voor de zwakken en de ouderen en ondersteunen gezinnen in de omgeving.

De aartsbisschop heeft de hoogste achting voor hun werk. In dit land, dat decennia lang onderworpen is geweest aan een atheïstisch, socialistisch bewind en dat nu nog gebukt gaat onder een ernstige economische crisis, zijn zowel hun steun aan de noodlijdende bevolking als hun werk in de verkondiging van het geloof van vitaal belang. Want hoewel ongeveer 70% van de bevolking katholiek gedoopt is, nemen slechts weinigen werkelijk actief deel aan het leven van de Kerk. De aartsbisschop schat dat slechts ongeveer 1% van de gedoopten daadwerkelijk de H. Mis bijwoont. Dit is waar het levende getuigenis van deze zusters zoveel kan doen om dingen te veranderen.

De Kerk in Cuba is arm, en daarom heeft de aartsbisschop zich tot u gewend voor hulp. Wij hopen dat u deze twee zusters helpt. Voor slechts € 83 per maand kunnen zij rondkomen en hun goede werk blijven verrichten. Helpt u hen? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code: 216-05-39. Bij voorbaat dank.