Aartsbisschop reageert op aanval op Christenen Tamil Nadu

donderdag, 11 augustus 2022
Nieuws
In de Indiase deelstaat Tamil Nadu heeft een plaatselijke ambtenaar op zondag 7 augustus een christelijke predikant en twee medewerkers aangevallen. Na zijn arrestatie, protesteerden Hindoe-extremisten voor het politiebureau. Ze beschuldigden de lokale politie ervan de religieuze bekeringsactiviteiten van de drie christenen te steunen.
machado foto AsiaNews

Aartsbisschop Felix Machado van Vasai heeft zich uitgesproken naar aanleiding van dit incident in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu waarbij leden van Munnani Hindu, een hindoe-nationalistische organisatie, betrokken waren. “Het multireligieuze en multiculturele karakter van India en de spiritualiteit van het land moeten worden hooggehouden om het leven te verdedigen, de vrede tussen de volkeren te bevorderen en zorg te dragen voor de schepping, ons gemeenschappelijk huis,” aldus de aartsbisschop, die tevens secretaris-generaal is van de Katholieke Bisschoppenconferentie van India. “De vrijheid waarvoor onze vrijheidsstrijders hebben gevochten, zou voor iedereen aan de orde van de dag moeten zijn, vooral om de zwaksten te beschermen.”

Volgens het voorlopige onderzoek viel Uthman de predikant, Spendi Labersan, en twee van diens vrienden aan die naar de stad waren gekomen om een familielid te bezoeken. Leden van de Munnani Hindu beweren dat Uthman de predikant ‘slechts’ ondervroeg terwijl deze op een openbare plaats preekte om mensen te bekeren. In zijn aanklacht bij de politie meldde Labersan echter dat hij werd tegengehouden, bedreigd en uiteindelijk aangevallen.

“Het is een zaak voor de rechtbanken. Als iemand het niet eens is met de overtuigingen of handelingen van een ander, staat het hem vrij zijn toevlucht te nemen tot rechtsmiddelen,” aldus aartsbisschop Machado tegenover AsiaNews. “De politie heeft de arrestaties verricht terwijl zij haar plicht deed en volgens de wettelijke procedures. We moeten de wet zijn beloop laten.”

“Godsdienstvrijheid is vastgelegd in de preambule van de grondwet,” legde de prelaat uit. “Het belijden en uitdragen van een geloof is een recht, en als dit is geschonden, kan de wet worden toegepast en kan de rechter uitspraak doen. Toch zijn er beperkingen op de verkondiging; het is geen vrij veld. We moeten de vrijheden van anderen respecteren, maar niemand kan ons ervan weerhouden de geest van de preambule te handhaven. Belangrijker: onze religieuze tradities zijn divers, maar onze verschillen zijn niet de oorzaak van conflicten en geschillen, noch van vooroordelen.”

Volgende week viert India 75 jaar onafhankelijkheid, “een periode waarin het land rijp en wijs moet worden. We hebben een grote erfenis geërfd. Mahatma Gandhi was een uitmuntende en moedige getuige van waarheid, liefde en geweldloosheid. Bijgevolg hoop ik dat wij in staat zullen zijn elke vorm van parochialisme te vermijden en verder te gaan dan de nauwe horizon van onze eigen belangen. Ik hoop dat we ons open stellen voor een echte en oprechte overeenkomst die gericht is op de bescherming van de fundamentele rechten, overal en door iedereen. Daarbij willen wij te allen tijde trouw blijven aan de Indiase grondwet, zodat iedereen wordt aanvaard als broer of zuster.”

Bron en foto: AsiaNews