fbpx

Aartsbisschop Myanmar: “Vrede is de enige weg”

woensdag, 03 februari 2021
Nieuws
In een boodschap aan het volk en de leiders van Myanmar en aan de internationale gemeenschap roept kardinaal Charles Maung Bo, aartsbisschop van Yangon, op het lot van de bevolking van het land voor ogen te houden.

Mijn dierbare vrienden,

Ik schrijf deze regels als een spiritueel leider, meelevend met de gevoelens van miljoenen mensen op dit moment. Ik schrijf aan mijn dierbare volk, de civiele leiders, de Tatmadaw (het leger van Myanmar) en de internationale gemeenschap. Ik heb met droefheid gekeken naar de donkere momenten in onze geschiedenis en met hoop gekeken naar de veerkracht van ons volk in zijn strijd voor waardigheid. We maken de meest uitdagende tijd van onze geschiedenis door. Ik schrijf met liefde voor allen, zoekend naar een duurzame oplossing, biddend om voor altijd een einde te maken aan de periodieke duisternis die onze dierbare natie omhult.

1. Aan mijn dierbaarste volk van Myanmar
Ik ben diep met u allen verbonden op dit moment, terwijl u worstelt met de onverwachte, schokkende gebeurtenissen die zich in ons land voltrekken. Ik doe een beroep op ieder van u: blijf kalm, word nooit slachtoffer van geweld. We hebben genoeg bloed vergoten. Laat niet nog meer bloed vergoten worden in dit land. Zelfs op dit moeilijke moment, geloof ik dat vrede de enige weg is, vrede is mogelijk. Er zijn altijd geweldloze manieren om onze protesten te uiten. De gebeurtenissen die zich nu ontvouwen, zijn het resultaat van een treurig gebrek aan dialoog en communicatie en het betwisten van uiteenlopende standpunten. Laten we de haat niet laten voortduren op dit moment waarop we vechten voor waardigheid en waarheid. Laten alle leiders van gemeenschappen en religieuze leiders bidden en gemeenschappen inspireren tot een vreedzame reactie op deze gebeurtenissen. Bid voor allen, bid voor alles en vermijd gelegenheden tot provocatie.

We leven in een tijd van pandemie. Onze moedige gezondheidswerkers hebben vele levens gered. We begrijpen uw pijn. Sommigen hebben uit protest ontslag genomen, maar ik smeek u, laat uw mensen in nood in deze tijd niet in de steek.

2. Aan onze Tatmadaw generaal en de Tatmadaw familie
De wereld heeft geschokt en met leedwezen gereageerd op wat er is gebeurd. Toen in 2015 een vreedzame overgang naar de gekozen regering werd bewerkstelligd door het leger, oogstte dat bewondering van de wereld. Vandaag probeert de wereld te begrijpen wat er in de daaropvolgende jaren is misgegaan. Was er een gebrek aan dialoog tussen de verkozen burgerlijke autoriteiten en de Tatmadaw?

We hebben zoveel pijn gezien in conflicten. Zeven decennia van bloedvergieten en het gebruik van geweld hebben niets opgeleverd. U beloofde allen vrede en echte democratie. Democratie was het begin van hoop voor de oplossing van de problemen van dit eens zo rijke land. Deze keer stemden miljoenen voor democratie. Ons volk gelooft in vreedzame machtsoverdracht.
Nu heeft de Tatmadaw eenzijdig de macht overgenomen. Dit heeft de wereld en de bevolking van Myanmar geschokt. De beschuldigingen van onregelmatigheden bij de stemming hadden kunnen worden opgelost door dialoog, in aanwezigheid van neutrale waarnemers. Een grote kans is verloren gegaan. Veel wereldleiders hebben deze schokkende stap veroordeeld en zullen dat blijven doen.

Nu belooft u meer democratie – na onderzoek en nieuwe verkiezingen. De Myanmarese bevolking heeft genoeg van loze beloften. Zij zullen nooit een valse belofte accepteren. U belooft ook dat u na een jaar meerpartijenverkiezingen zult houden. Hoe wilt u het vertrouwen van ons volk winnen? Zij zullen alleen vertrouwen hebben wanneer woorden worden gevolgd door oprechte daden. Hun angst en teleurstelling moeten begrepen worden. Uw daden moeten bewijzen dat u van hen houdt, dat u om hen geeft. Nogmaals smeek ik u, behandel hen met grote waardigheid en vrede. Laat er geen geweld zijn tegen onze dierbare bevolking van Myanmar.

Helaas zijn de gekozen vertegenwoordigers van ons volk die tot de NLD behoren, gearresteerd. Dat geldt ook voor veel schrijvers, activisten en jongeren. Ik verzoek u dringend hun rechten te respecteren en hen zo spoedig mogelijk vrij te laten. Zij zijn geen krijgsgevangenen; zij zijn gevangenen van een democratisch proces. U belooft democratie; begin met hen vrij te laten. De wereld zal u begrijpen.

3. Aan Daw Aung San Suu Kyi en President U Win Myint en al onze geliefde leiders
Geachte NLD leiders : U bevindt zich in deze benarde situatie in uw niet aflatende strijd om democratie te brengen in deze natie. De onverwachte wending van de gebeurtenissen heeft u gevangenen gemaakt. Wij bidden voor u en dringen er bij alle betrokkenen op aan u zo spoedig mogelijk vrij te laten.

Lieve Daw Aung San Suu Kyi, u heeft geleefd voor ons volk, u hebt uw leven opgeofferd voor ons volk. U zult altijd de stem van ons volk zijn. Dit zijn pijnlijke dagen. U heeft duisternis gekend, u heeft licht gekend in deze natie. U bent niet alleen de favoriete dochter van de vader van de natie, generaal Aung San. U bent Amay Suu voor de natie. Waarheid zal zegevieren. God is de ultieme scheidsrechter van de waarheid. Maar God wacht. Op dit moment bied ik u mijn persoonlijke sympathie aan en bid dat u weer temidden van uw volk mag verkeren.
Tegelijkertijd wil ik bevestigen dat dit incident plaatsvindt door gebrek aan dialoog en communicatie en gebrek aan acceptatie van elkaar. Luistert u alstublieft naar anderen.

4. Aan de internationale gemeenschap
Wij zijn dankbaar voor uw bezorgdheid en waarderen uw gevoel van ontzetting. Wij zijn dankbaar voor uw medelevende begeleiding op dit moment. Het doet er veel toe.
Maar de geschiedenis heeft pijnlijk aangetoond dat abrupte conclusies en oordelen ons volk uiteindelijk niet ten goede komen. Sancties en veroordelingen hebben weinig resultaat opgeleverd, eerder hebben zij deuren gesloten en de dialoog buitengesloten. Deze harde maatregelen zijn een grote zegen gebleken voor de supermachten die een oogje hebben op onze hulpbronnen. Wij smeken u de bezorgde bevolking niet te dwingen onze soevereiniteit te verhandelen. De internationale gemeenschap moet de realiteit onder ogen zien en de geschiedenis en de politieke economie van Myanmar goed begrijpen. Sancties dreigen de economie te doen instorten en miljoenen in armoede te storten. De actoren tot verzoening bewegen is de enige weg.

Wat er is gebeurd, is pijnlijk. Het heeft ons volk verscheurd. Ik schrijf dit met de wens hen te troosten. Ik schrijf dit niet als politicus. Ik geloof dat alle betrokkenen in dit land het beste wensen voor ons volk. Ik schrijf met gebeden en hoop dat deze grote natie, dit gouden land van een gracieus volk, het wereldtoneel zal betreden als een verzoende gemeenschap van hoop en vrede. Laten we alle geschillen door middel van dialoog oplossen.

Vrede is mogelijk. Vrede is de enige weg. Democratie is het enige licht op die weg.

Kardinaal Charles Maung Bo
Aartsbisschop van Yangon
Voorzitter van de Katholieke Bisschoppenconferentie van Myanmar
Voorzitter van de Federatie van Aziatische Bisschoppenconferenties
Beschermheer van Religions for Peace Myanmar en Pro-President voor RfP International