Aanval op kathedraal shockeert Nicaragua

maandag, 03 augustus 2020
Nieuws
In Nicaragua is vrijdag de kathedraal van Managua door een onbekende in brand gestoken. Het was de derde aanval op een katholieke kerk in Nicaragua in twee weken tijd. De overheid doet de brandstichting af als een ‘ongeluk met kaarsen.’
ACN20200731Managua1

De pauselijke hulporganisatie Kerk in Nood veroordeelt de terroristische brandstichting van de katholieke kathedraal van Managua in Nicaragua. “Wij voelen ons dicht bij de katholieken van het land in dit moeilijke uur en verzekeren hen van onze steun in gebed”, aldus de voorzitter van de hulporganisatie, Thomas Heine-Geldern. “Dit is het laatste incident in een rij van antichristelijke aanvallen, niet alleen tegen gebouwen maar ook tegen het katholieke geloof. We hopen dat de verantwoordelijke persoon of personen voor het gerecht worden gebracht.”

Volgens het aartsbisdom heeft een onbekende vrijdag brand gesticht in de sacramentskapel van de kathedraal van Managua. Een waardevol 17e eeuws kruisbeeld werd bijna volledig vernietigd. Voor het kruis in de kapel, gewijd aan het Bloed van Christus, had Paus Johannes Paulus II nog gebeden tijdens zijn bezoek in 1996.

In een verklaring sprak het aartsbisdom vrijdag nadrukkelijk over een daad van terrorisme. Dit in tegenstelling tot de vice-president van het land, die had gesproken over een ongeval veroorzaakt door kaarsen. Het aartsbisdom sloot dit uit. Vanwege de historische en religieuze waarde van het kruisbeeld was de brandbeveiliging in de kapel goed verzorgd. Er waren geen kaarsen geplaatst, aldus het aartsbisdom. In plaats daarvan ziet het aartsbisdom, op basis van getuigenverklaringen, een geplande en doordachte aanval als de oorzaak van de brand. De dader was duidelijk goed bekend met brandstichting. “Deze aanvallen op het geloof van het katholieke volk vereisen een grondige analyse om de geestelijke en materiële auteurs van deze macabere en heiligschennende daad op te helderen”, zei het aartsbisdom.

De brandstichting is de laatste in een reeks van aanvallen op katholieke kerken in Nicaragua. Alleen al in de afgelopen twee weken zijn er drie aanvallen op kerken geweest. Daarbij werden kerken beschadigd en religieuze voorwerpen gestolen. Volgens het aartsbisdom drukken de aanvallen niets anders uit dan haat voor de katholieke kerk en haar evangelisatiewerk.