fbpx

3.000 bijbels en 3.000 Docats voor jongeren in Honduras

Project
Voor duizenden jongeren in Honduras, een van de meest gewelddadige landen in Latijns-Amerika, zijn Christus en de sociale leer van de Kerk een grote steun.
ACN-20190411-86589-Docat-Honduras

Honduras is het op één na grootste land van Centraal-Amerika. Als we de landen waar oorlog woedt buiten beschouwing laten, staat Honduras na zijn buurland El Salvador wereldwijd op de tweede plaats wat het aantal moorden betreft. Het geweld is alomtegenwoordig, roofovervallen, moorden en ontvoeringen zijn dagelijkse kost. Bendeoorlogen en drugskartels maken het land bijzonder onveilig. De sociale en politieke ongelijkheid is immens en 70 procent van de bevolking leeft onder de armoededrempel. Vele inwoners, vooral jongeren, proberen het land te verlaten.

Bidden in de kathedraal van San Pedro Sula in Honduras
Hoewel slechts 37 procent van de bevolking katholiek is, wat een uitermate laag cijfer is voor Latijns-Amerika, is de katholieke Kerk een baken van hoop in het door geweld geteisterde land, waar talloze mensen geen enkel toekomstperspectief hebben. Maar ook de Kerk zelf wordt met grote uitdagingen geconfronteerd. In de afgelopen 50 jaar is de bevolking gestegen van 2,5 tot 9 miljoen mensen. Er is een grote nood aan pastorale zorg en evangelisatie, maar er zijn te weinig priesters. Leken spelen een vooraanstaande rol als catecheten, maar er is ook een groot gebrek aan goed opgeleide leken.

Daarom helpt Kerk in Nood met 3.000 bijbels en met 3.000 exemplaren van de “Docat”, waarin de katholieke sociale leer voor jongeren duidelijk wordt uiteengezet. In een land met dergelijk grote maatschappelijke problemen is het van belang om vooral de jongeren zodanig op te leiden dat ze in staat zijn om mee te werken aan een betere en meer menselijke samenleving, waarin Gods geboden voor iedereen gelden. Kerk in Nood wil dit project met 23.000 euro ondersteunen en rekent op uw bijdrage voor de geloofsopvoeding van de jongeren in Honduras.

Helpt u mee om deze jongeren een voor hen kostbare bijbel of Docat te geven? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van 225-00-89 Honduras. Uw gift wordt voor deze of soortgelijke projecten in de regio gebruikt.