2022: Ruim 100 priesters en zusters gedood, ontvoerd of opgepakt

donderdag, 29 december 2022
Nieuws
Ten minste 12 priesters en vijf religieuze zusters werden in 2022 vermoord tijdens het vervullen van hun missie. Nigeria was een van de gevaarlijkste landen om de Kerk te dienen, maar ook China, in Azië, en Nicaragua, in Latijns-Amerika, kenden veel gevallen van intimidatie.
Cross and  barbed wire

Volgens informatie verzameld door Kerk in Nood (ACN) was Nigeria het land met het hoogste aantal slachtoffers, met vier vermoorde priesters. Anderen die tijdens de uitoefening van hun pastorale taken werden vermoord, zijn onder meer drie priesters die in Mexico werden vermoord door leden van drugskartels en twee die werden doodgeschoten in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

De vijf vrouwelijke religieuzen die in 2022 tijdens de uitoefening van hun missie werden vermoord, waren zuster Luisa Dell’Orto in Haïti in juni; de zusters Mary Daniel Abut en Regina Roba in Zuid-Soedan in augustus; zuster Mari de Coppi in Mozambique in september; en zuster Marie-Sylvie Vakatsuraki die in oktober werd vermoord in de Democratische Republiek Congo.

Meer dan 40 ontvoeringen, vijf nog steeds vermist
In hetzelfde jaar werden in verschillende landen in totaal 42 priesters ontvoerd, waarvan er 36 zijn vrijgelaten. Drie van de ontvoerden in Nigeria werden vermoord. Kerk in Nood kon geen informatie krijgen over de status van twee van de ontvoerde Nigeriaanse priesters in 2022. In Mali blijft de verblijfplaats onbekend van de in november ontvoerde Duitse missionaris pater Hans-Joachim Lohre, een projectpartner van Kerk in Nood. Twee priesters die in 2019 werden ontvoerd, pater Joel Yougbaré, uit Burkina Faso, en pater John Shekwolo, uit Nigeria, zijn nog steeds vermist, wat het totale aantal vermiste priesters op vijf brengt.

Nigeria is het land waar de meeste ontvoeringen hebben plaatsgevonden, met een totaal van 28 in 2022. Kameroen volgt met zes, van wie er vijf tegelijkertijd in september werden ontvoerd. Zij werden vijf weken later vrijgelaten. Haïti is een van de meest gewelddadige plaatsen in Midden-Amerika geworden. Vijf priesters werden in de loop van het jaar ontvoerd door bandieten en bendes, maar zijn inmiddels allemaal vrijgelaten. In Ethiopië, de Filippijnen en Mali werd elk één priester ontvoerd. Met uitzondering van pater Hans-Joachim Lohre in Mali werden allen vrijgelaten.

Nigeria voert ook de lijst aan van de meeste religieuze zusters ontvoerd, namelijk zeven. Eén zuster werd ontvoerd in Burkina Faso, en een ander meegenomen in Kameroen. Gelukkig werden al deze zusters vervolgens door hun ontvoerders vrijgelaten.

Priesters en bisschoppen in de gevangenis
Ten slotte is er nog de kwestie van ten minste 32 geestelijken die gevangen zijn gezet, kennelijk met het oog op intimidatie en dwang. De meest recente gevallen betreffen vier priesters van de Oekraïense Grieks-katholieke kerk die in het door Rusland bezette Oekraïne werkten en die tijdens hun pastorale activiteiten werden gearresteerd. Twee van hen zijn sindsdien vrijgelaten en “uitgezet” naar Oekraïens grondgebied. De andere twee blijven in hechtenis en kunnen worden beschuldigd van terrorisme. De vrees bestaat dat zij in de gevangenis worden gemarteld.

Nicaragua is een zeer zorgwekkend land, waar 11 geestelijken zijn gearresteerd of worden vastgehouden vanwege het huidige regeringsconflict met de katholieke Kerk. Onder hen ten minste twee seminaristen, een diaken, een bisschop en zeven priesters. De Nicaraguaanse bisschop Rolando Alvarez, die momenteel onder huisarrest staat, moet op 10 januari voor de rechter verschijnen op beschuldiging van “bedreiging van de nationale integriteit”. Er zijn ook meldingen van priesters die hun parochies niet mogen verlaten en van minstens 10 geestelijken die van de regering niet naar het land mogen terugkeren. Een ander recent geval betreft de gevangenneming van een bisschop en twee priesters in Eritrea. Twee maanden zijn verstreken sinds hun verdwijning, zonder uitleg van de autoriteiten.

Het aantal katholieke priesters en bisschoppen dat in 2022 in China werd vastgehouden is bijna niet bekend. Volgens door Kerk in Nood verzamelde informatie worden geestelijken van de ondergrondse Kerk herhaaldelijk door de autoriteiten ontvoerd om hen te dwingen zich aan te sluiten bij de door de staat erkende Kerk. Een voorbeeld was de verdwijning van ten minste 10 priesters, allen behorend tot de ondergrondse gemeenschap van Baoding (Hebei), tussen januari en mei 2022.

Naast deze gevallen werd een priester gearresteerd in Myanmar tijdens protesten tegen het regime, en werden diverse zusters en twee diakens eind 2021 in Ethiopië gearresteerd tijdens het conflict in Tigray, maar in 2022 vrijgelaten.

Kerk in Nood roept alle betrokken landen op hun uiterste best te doen om de veiligheid en vrijheid te garanderen van priesters, religieuze zusters en andere pastorale medewerkers die zich inzetten voor de meest behoeftigen. De internationale katholieke hulporganisatie vraagt ook aan alle vrienden en weldoeners om te bidden voor degenen die in gevangenschap blijven, alsook voor de gemeenschappen en families van degenen die het leven lieten.