Barmhartige God, Uw Zoon heeft de heilige Geest geschonken aan zijn Kerk. Laat Uw Kerk eenheid brengen onder alle mensen en maak haar voor alle volkeren tot teken van Uw heil. Wij bidden U in deze vreugdevolle Paastijd om Uw zegen voor onze Paus en voor alle andere Bisschoppen. Schenk hun eensgezindheid, onderlinge vrede en gezondheid naar lichaam en ziel. Bescherm hen tegen geweld en laster en leg liefdevolle woorden van wijsheid in hun mond. Door Christus onze Heer.