fbpx

“Klimaatverandering nodig in religieuze vrijheid.”

vrijdag, 11 september 2020
Nieuws
Interview met de EU-vertegenwoordiger voor de vrijheid van godsdienst Ján Figel. Op 22 augustus werd de ‘Internationale herdenkingsdag voor slachtoffers van geweld vanwege religie of geloof’ voor de tweede keer gehouden, sinds de invoering ervan door de Verenigde Naties in 2019. De balans met betrekking tot de situatie van mensen die wereldwijd worden vervolgd, vanwege hun religie is niet bepaald positief. Stichting Kerk in Nood sprak hierover met de Slowaakse politicus Ján Figel', wiens mandaat als speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de vrijheid van godsdienst onlangs afliep.
ACN-20181121-79884

‘Wat vindt u van de Internationale Herdenkingsdag voor Slachtoffers van Geweld vanwege Religie of Geloof?’

De Internationale Dag ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de religieuze vervolging is zeer belangrijk voor de internationale herdenkingskalender, omdat er veel slachtoffers van religieuze vervolging zijn; we kunnen uitgaan van honderden miljoenen mensen. Vervolging op basis van religie neemt toe in de wereld en nog veel miljoenen mensen worden erdoor gediscrimineerd. Het is iets heel pijnlijks dat er tot op heden nog steeds slachtoffers van regelrechte genocide in de wereld zijn. In het verleden werd de vrijheid van godsdienst vaak verwaarloosd, genegeerd of nauwelijks gewaardeerd in de internationale overeenkomsten. Maar vandaag is de vrijheid van godsdienst en geloofsovertuiging de lakmoesproef voor de status van de mensenrechten.

‘Wat zou de beste manier zijn om deze dag te markeren?’

Heel belangrijk zijn de getuigenissen van de overlevenden van religieuze vervolging. Er zijn demonstraties, conferenties, online vergaderingen, seminars en webinars georganiseerd. Het belangrijkste doel van deze gebeurtenissen was om ons bewust te maken van het belang van godsdienstvrijheid voor alle mensen en om de slachtoffers van religieuze vervolging te herdenken. Voor degenen die leiden aan geheugenverlies, verliezen ze hun identiteit en oriëntatie. Ten tweede is het heel belangrijk om de aandacht te richten op onderwijs voor het samenleven in diversiteit, omdat samenleven veel meer is dan alleen samenleven. En ten derde moeten staten en nationale autoriteiten de gerechtigheid voor iedereen bevorderen, want vrede is de vrucht van gerechtigheid. Gelijke burgerrechten zijn bijvoorbeeld een grote uiting van gelijkheid voor iedereen, zowel voor de meerderheid van de samenleving als voor de minderheden.

‘Welke ervaringen had u als jongere in een communistisch land, onder het Sovjetregime van het voormalige Tsjecho-Slowakije?’

Ik leefde mijn halve leven zonder vrijheid. Het was echt een onmenselijke situatie en een zeer moeilijke tijd. Mijn naam is Ján Figel’, net als mijn oom, de broer van mijn vader, die in de jaren vijftig is vermoord door de geheime dienst van de toenmalige stalinistische staat Tsjecho-Slowakije. Vrijheid is een uiting van de menselijke waardigheid, en de menselijke waardigheid is de basis van alle mensenrechten. Het ontkennen van de menselijke vrijheid is dus het ontkennen van de menselijke waardigheid.

‘Waarom is het belangrijk om de godsdienstvrijheid te beschermen?’

Vrijheid van godsdienst of overtuiging is de hoogste uitdrukking van vrijheid. Het wordt gedefinieerd als vrijheid van godsdienst, geloof en geweten. Het is daarom even belangrijk voor gelovigen als voor niet-gelovigen. Het is een kernrecht van de mens en een vergaand recht, omdat het verbonden is met de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en de vrijheid van vereniging. Als de vrijheid van godsdienst wordt onderdrukt, worden ook andere rechten en vrijheden onderdrukt. Daarom moeten we meer dan ooit de vrijheid van godsdienst waarborgen, niet alleen omdat het andere rechten betreft, maar ook omdat het de lakmoesproef is voor alle andere mensenrechten.

‘Hoe kunnen we de godsdienstvrijheid en de mensen die om hun geloof worden vervolgd, verdedigen?’

Het is onze plicht om de slachtoffers van vervolging te beschermen. Het is onze menselijke verantwoordelijkheid, maar het is ook in het fundamentele belang van iedereen. We moeten ons meer bewust worden van het belang van godsdienstvrijheid. De media zouden veel meer over deze situaties en kwesties moeten berichten. Het is onze verantwoordelijkheid om een stem te geven aan degenen die geen stem hebben en zich niet kunnen verdedigen. Ik wil een beroep doen op de internationale gemeenschap: “De wereld heeft vandaag de dag behoefte aan ‘klimaatverandering’ op het gebied van godsdienstvrijheid, omdat de situatie zeer negatief en pijnlijk is. Miljoenen mensen over de hele wereld lijden onder religieuze vervolging en de trend is zorgwekkend. Deze twee vreselijke feiten zouden in de internationale gemeenschap moeten leiden tot een groter bewustzijn van de eerbiediging van de godsdienstvrijheid en de verdediging van de menselijke waardigheid voor alle mensen overal ter wereld.”