fbpx

Amerikaanse wetgevers hernieuwen inzet godsdienstvrijheid

woensdag, 10 juli 2024
Nieuws
Een wetsvoorstel dat is goedgekeurd door het Amerikaanse Congres zal veel inspanningen financieren ter bevordering van godsdienstvrijheid in landen waar deze ontbreekt. Regina Lynch, uitvoerend president van Kerk in Nood (ACN), spreekt haar waardering uit.
ACN-20230822-151658 Regina

“In de overtuiging dat dit pakket van grote hulp zal zijn voor de vele groepen die nog steeds te lijden hebben onder terroristische aanvallen, ontberingen en discriminatie vanwege hun religieuze overtuiging, spreekt Kerk in Nood (ACN) haar waardering uit voor de toewijding van de Verenigde Staten aan de zaak van religieuze vrijheid, en nodigt andere landen uit om dit voorbeeld te volgen,” aldus Lynch.

Belangenbehartiging
De pauselijke stichting heeft projectpartners uit deze landen vaak uitgenodigd om in het westen getuigenis af te leggen en hun situatie uit te leggen aan beleidsmakers. In de afgelopen maanden hebben projectpartners uit Nigeria, Pakistan, Irak en andere regio’s waar christenen vervolgd en gediscrimineerd worden, hun waardevolle getuigenissen uit de eerste hand aan Europese en Amerikaanse beleidsmakers gegeven. Dit weerspiegelt de missie van Kerk in Nood (ACN) om stemlozen een stem te geven.

Wetsvoorstel aangenomen
Op vrijdag 28 juni heeft het Amerikaanse Congres de volledige tekst aangenomen van het wetsvoorstel voor staats- en buitenlandse operaties en aanverwante programma’s voor een totaalbedrag van 51,7 miljard dollar. Het voorstel omvat ook de financiering van acties en projecten ter bevordering en bescherming van de vrijheid van godsdienst, evenals financiële steun aan religieuze organisaties die actief zijn in Nigeria.

Verstrekkende bepalingen
De financieringswet van dit jaar bevat verstrekkende bepalingen met betrekking tot internationale godsdienstvrijheid, waaronder:

  1. 4,8 miljoen dollar financiering voor de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid (USCIRF).
  2. 50 miljoen dollar financiering voor programma’s voor internationale religieuze vrijheid bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
  3. 15 miljoen dollar financiering voor programma’s voor democratie en religieuze vrijheid in Nicaragua.
  4. 10 miljoen dollar ter ondersteuning van projecten op het gebied van godsdienstvrijheid en de bestrijding van wreedheden in Nigeria, onder meer in de Middle Belt en in de staat Benue.
  5. De eis dat de minister van Buitenlandse Zaken binnen 30 dagen aan de bevoegde commissies van het Congres uitlegt waarom zijn ministerie een staat niet heeft aangewezen als een land van bijzondere zorg, in gevallen waarin het USCIRF dat had aanbevolen.
  6. Taal waarin bezorgdheid wordt geuit over de vernietiging en ontheiliging van religieuze en historische plaatsen “die van belang zijn voor etnische en religieuze minderheidsgemeenschappen in conflictgebieden” en een verzoek aan de minister van Buitenlandse Zaken om binnen 120 dagen na goedkeuring van het wetsvoorstel, in overleg met USCIRF, verslag uit te brengen aan de bevoegde commissies van het Congres over dergelijke “religieuze en historische plaatsen in conflictgebieden die zijn vernietigd of ontheiligd… als gevolg van recente conflicten”.
  7. Taal die USAID verplicht verslag uit te brengen over haar inspanningen om te blijven voldoen aan de Amerikaanse wetgeving inzake non-discriminatie van op geloof gebaseerde organisaties bij het meedingen naar en beheren van projecten die gefinancierd worden door Amerikaanse buitenlandse hulp.
  8. Taal die bezorgdheid uitdrukt over het feit dat vervolgde religieuze minderheden niet de nodige hulp ontvangen en die een rapport eist over de status van “kleine en middelgrote projecten ten gunste van dergelijke slachtoffers”.

“Dit is een concrete uiting door Amerikaanse wetgevers van de erkenning van de pijnlijke gevolgen van religieus gemotiveerd geweld,” legt Lynch uit. “Omdat dit een beslissing is over het geld van de belastingbetaler, omvat de erkenning ook het feit dat religieuze organisaties zoals de Kerk betrouwbare partners zijn voor humanitaire en ontwikkelingsprojecten van de Verenigde Staten.”

Kerk in Nood (ACN) ontvangt volgens haar statuten en mandaat geen financiering uit overheidsbronnen en heeft daarom zelf geen baat bij deze uitkomst.