fbpx

Vorming 38 Karmelieten in lastige situatie

Project
De oude Italiaanse Karmelieten die vandaag nog in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen werken, zijn verheugd te zien dat steeds meer jonge lokale Afrikaanse mannen zich bij hen aansluiten. Hoewel beide landen worden geteisterd door geweld en de coronapandemie, zetten 38 novicen hun vorming voort. Uw hulp is daarbij nodig.
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL 20/01399

Het is 50 jaar geleden – in 1971 – dat de eerste vier paters Karmelieten uit Italië in de Centraal-Afrikaanse Republiek aankwamen. Deze moedige pioniers staken de handen uit de mouwen en gingen aan de slag in wat vandaag de dag nog steeds een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld is. Het land wordt geteisterd door onrust en gewapende conflicten. Een van de priesters, pater Nicolò Ellena, is tot op de rijpe leeftijd van 90 jaar in de missies blijven werken. Hij overleed in 2019 op 96-jarige leeftijd.

De acht Italiaanse Karmelieten die vandaag nog in Centraal-Afrika werken in de vijf missiestations van de congregatie zijn verheugd te zien dat steeds meer jonge lokale Afrikaanse mannen zich bij hen aansluiten. In feite vormen de Afrikaanse leden van de congregatie nu de meerderheid. Deze jonge mannen uit Centraal-Afrika willen hun leven wijden aan de vrede in hun land. Maar zij hebben ook begrepen dat er alleen ware vrede in de wereld kan zijn wanneer God eindelijk in de harten van alle mensen troont.

In de vorming werken de broeders in de Centraal-Afrikaanse Republiek nauw samen met hun broeders Karmelieten in het naburige Kameroen. Momenteel zijn er 38 jonge mannen in opleiding, waarvan 23 in de Centraal-Afrikaanse Republiek en 15 in Kameroen. Zij brengen de verschillende fasen van hun opleiding in de verschillende centra door, wonen in hun eigen kloosters en maken daar deel uit van de gemeenschap. Hun studies filosofie en theologie volgen zij aan de universiteiten van Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, en Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen.

Dit jaar zijn hun studies aan deze universiteiten onderbroken wegens de coronapandemie. Pater Federico Trinchero, provinciaal afgevaardigde van de orde, meldt echter dat deze omstandigheid de vorming van deze jonge karmelieten niet heeft belemmerd. Integendeel, hun gebedsleven is geïntensiveerd en hun gemeenschapsleven versterkt. De Karmelieten zijn ook gewend aan dergelijke noodsituaties. In 2013 bijvoorbeeld, op het hoogtepunt van de laatste burgeroorlog in het land, leefden er tot 10.000 vluchtelingen op het uitgestrekte terrein van de Karmel van Bangui! En dus waren de Karmelieten goed in staat om de lockdown te weerstaan. “Het was alleen de stilte die wat ongewoon was”, vertelt pater Federico. Want normaal gesproken is het klooster naast een plek waar duizenden mensen met hun noden terechtkunnen ook een belangrijk geestelijk centrum voor de katholieke gelovigen. Er rennen meestal talloze kinderen en jongeren rond, voor wie het uitgestrekte kloosterterrein een perfecte speelplaats is.

De vorming van deze 38 jonge karmelieten blijft een uitdaging voor de orde. Pater Federico stelt al zijn vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid en in de uitstekende samenwerking met het onderwijzend personeel, dat verantwoordelijk is voor de geestelijke, menselijke en intellectuele vorming van de jongemannen. Maar het behoeft geen betoog dat ook het financiele aspect van hun werk door de coronapandemie een Herculestaak is.

Om ervoor te zorgen dat geroepen mannen hun studie zonder onderbreking kunnen voortzetten, hopen we op uw bijdrage aan hun vorming. Helpt u mee? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code: 199-04-79