USCIRF gealarmeerd door nieuwe wetten godslastering

dinsdag, 09 mei 2023
Nieuws
De Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid in de Verenigde Staten (USCIRF) meldt verontrust te zijn over nieuwe pogingen in diverse landen om strengere wetgeving inzake godslastering in te voeren.

Het bestaan en de handhaving van dergelijke wetten – die individuen straffen voor het zogenaamd beledigen, beledigen of denigreren van religieuze doctrines, godheden, symbolen en religieuze gevoelens – ondermijnt de vrijheid van godsdienst of geloof en aanverwante mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting.

“Vervolgingen wegens godslastering getuigen van een flagrante minachting voor de mensenrechten en worden vaak gebruikt om leden van religieuze gemeenschappen en anderen met afwijkende of afwijkende meningen te treffen”, aldus voorzitter Nury Turkel. “Het is schandalig dat de Iraanse regering Yusef Mehrdad en Seyyed Sadrullah Fazeli Zare heeft geëxecuteerd op beschuldiging van belediging van de profeet, ondanks internationale verontwaardiging en de mededeling aan de familie van Mehrdad dat de executie was opgeschort.”

In januari 2023 nam Pakistan amendementen aan die de wetgeving inzake godslastering versterkten. Eerdere inspanningen om een einde te maken aan de gewelddadige en vaak buitengerechtelijke handhaving van die wet werden ondermijnd, wat de weg vrijmaakt voor meer geweld. Binnen enkele weken na de goedkeuring van de amendementen sloeg een menigte een van godslastering beschuldigde man dood.

In maart veroordeelde een Russische rechtbank een 19-jarige tot dwangarbeid wegens het verbranden van een religieus icoon. En in april achtte een Poolse rechtbank twee vrouwen schuldig aan “belediging van religieuze gevoelens” nadat zij voor LGBTQ+-rechten hadden gedemonstreerd met een afbeelding van religieuze figuren met regenbooghelmen. Evenzo onderzoekt een Spaanse rechtbank sinds mei een groep kunstenaars wegens “bespotting van het christelijk geloof” in verband met een tentoonstelling.

“Het is verontrustend om te zien hoe vaak dergelijke wetten wereldwijd voorkomen en de schokkende mate waarin ze worden toegepast in landen als Iran, Pakistan en Rusland”, aldus vice-voorzitter Abraham Cooper. “Het gebruik van elke wet die godslastering strafbaar stelt, is een flagrante schending van de vrijheid van godsdienst. USCIRF zal vervolging en bestraffing op basis van zogenaamde godslastering aan de kaak blijven stellen.”

Bron: USCIRF