fbpx

Tweeduizend christelijke jongeren: “Stop de exodus”

vrijdag, 07 juli 2023
Nieuws
In het Iraakse Ankawa kwamen vorige week bijna tweeduizend jonge christenen samen. De bijeenkomst geeft hoop voor de toekomst van christenen in Irak en moedigt nieuwe generaties aan om te blijven investeren in hun land en in hun gemeenschap. Zij ontvangen steun van donateurs van Kerk in Nood (ACN).
Ankawa Youth Meeting 2023

Meer dan 1800 jonge christenen uit zeven aartsbisdommen en meer dan 60 parochies kwamen van 29 juni tot 1 juli samen tijdens de Ankawa Youth Meeting (AYM). Ze spraken er onder meer met de religieuze leiders van de Chaldeeuwse katholieke kerk, de grootste christelijke Kerk in Irak en hadden gelegenheid voor Eucharistievieringen, biecht, retraites, seminars, debat, catechese en andere vormen van christelijk onderwijs.

Ankawa, nabij de Noord-Irakese stad Erbil, werd bijna tien jaar geleden een veilige haven voor duizenden christenen die op de vlucht waren voor vervolging, toen islamitische fundamentalisten van Islamitische Staat (ISIS) Mosoel bezetten en tientallen christelijke steden en dorpen in het Nineveh-gebied overrompelden. Veel christenen zijn inmiddels teruggekeerd naar de Vlakte van Nineveh. Anderen bleven in Ankawa en Erbil of vertrokken naar het buitenland.

“Christenen in Irak staan voor veel uitdagingen sinds Islamitische Staat. Ze kijken naar de Kerk om hen te leiden en te helpen bouwen aan hun toekomst door pastoraal werk: we hebben nu zes kerken, een seminarie, een aantal catechesecentra, vier scholen, een universiteit en een ziekenhuis”, aldus aartsbisschop Bashar Warda van Erbil in een boodschap aan Kerk in Nood (ACN), de belangrijkste sponsor van de bijeenkomst. “Deze jongeren zijn onze toekomst. Het is onze missie om de jeugd hoop en een doel te geven in hun leven in hun thuisland, hun geloof te voeden en hen vaardigheden aan te leren die hen helpen om de uitdagingen te overwinnen waarmee ze geconfronteerd worden.”

Volgens de aartsbisschop is de bijeenkomst van grote waarde. “Waar we naar streven is een generatie van bewuste jongeren die deel uitmaken van de aanwezigheid van de Kerk in Irak. De Ankawa Youth Meeting is een groot onderdeel van het realiseren van deze hoop. Het bouwt vriendschappen en het geloof op, haalt hen uit hun isolatie en heeft invloed op hun leven en dat van hun families.”

Yara Khorany is één van de deelnemers aan de AYM. Ze ziet de bijeenkomst als kans om toekomstige leiders te vormen. “We hebben zoveel jonge mensen en ze zijn hier allemaal aanwezig. Dit zijn de jonge christelijke mensen van de regio. We willen niet dat ze weggaan en het land verlaten. We willen dat ze hier blijven en dat ze helpen opbouwen. Een deel van de missie is het ontdekken van nieuwe leiders, nieuw potentieel, zodat zij de gemeenschap kunnen helpen met de wederopbouw. Het hele idee van dit soort evenementen is om te laten zien dat we een levende Kerk zijn en dat we hier zijn en deze plek niet willen verlaten”, vertelt de 23-jarige vrijwilliger.

De exodus stoppen
De afgelopen decennia hebben christenen Irak massaal verlaten, waardoor het voortbestaan van de gemeenschap in de regio wordt bedreigd. Hoewel de situatie op dit moment niet zo slecht is als toen ISIS een groot deel van het land overheerste, waaronder de op één na grootste stad Mosul, heeft de christelijke gemeenschap volgens Yara nog steeds te maken met moeilijke situaties. “Er zijn hier nog steeds moeilijkheden voor christenen. Er is nog steeds vervolging vanwege het geloof. Maar het is anders geworden in de zin dat de Kerk aan het herbouwen is. De kerk probeert meer potentieel te ontdekken. Er is deze capaciteit van willen en proberen om op te bouwen, zodat we zoveel mogelijk kunnen herstellen.”

Veel van de jongvolwassenen en jongeren op de bijeenkomst in Ankawa werden direct getroffen door de ergste jaren van ISIS. Volgens Yara heeft dit hun geloof echter niet verzwakt. “Integendeel, er was een sterk verlangen om te blijven en de Kerk te steunen, zodat het Christendom niet uit de regio zou verdwijnen. Er zijn zeker economische, sociale en andere gevolgen geweest. Maar ze houden vast aan het christelijk geloof en proberen deze christelijke waarden echt toe te passen in hun leven. Wij zijn een volk van vrede. Onze boodschap is dat, ook al hebben we deze ontberingen meegemaakt, we toch de vrede willen bevorderen. We willen een cultuur bevorderen van samenleven met alle andere religies en groepen in het land.”

Dankzij de paus en Kerk in Nood (ACN)
Evenementen zoals de jaarlijkse bijeenkomst in Ankawa spelen een belangrijke rol in het moreel van jonge christenen. De afgelopen jaren waren er ook andere hoogtepunten, met name het bezoek van de paus aan Irak in 2021. “Soms als het donker is, heb je dat licht nodig. Het bezoek van de paus was zo’n licht, omdat het liet zien dat hij om ons geeft, en dat hij ons aanmoedigt om ons geloof te leven, ondanks alle ontberingen en moeilijkheden. Sommigen geloofden niet dat het echt zou gebeuren. Ik was bij het evenement en sommige mensen huilden van blijdschap omdat dit bezoek eindelijk had plaatsgevonden en de paus hier was. Het waren echt momenten van vreugde en hoop”, besluit Yara.

Kerk in Nood (ACN) steunt de Kerk in Irak al vele jaren en is een belangrijke partner bij de financiering van de AYM (meer dan 70% van de totale geraamde kosten). Bisschop Warda dankte daarom in zijn openingswoord in het bijzonder de donateurs van Kerk in Nood, “zonder wiens hulp de bijeenkomst niet zou hebben plaatsgevonden.”

Foto: Chaldeeuws aartsbisdom Erbil