“Turkije het vergeten Heilig Land”

dinsdag, 12 maart 2024
Nieuws
Volgens aartsbisschop Martin Kmetec van Izmir is Turkije het vergeten Heilige Land. “De Kerk van Izmir is de enige van de zeven kerken van de Openbaring die tot op de dag van vandaag overleeft”, legt de in Slovenië geboren Franciscaan uit tijdens een bezoek aan het internationale kantoor van de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN).
Project trip to Turkey October 2023 Reinhard Backes

De oude stad Efeze, met het Huis van de Maagd Maria en de graftombe van Johannes, ligt ook binnen het aartsbisdom. Ondanks dit rijke erfgoed leven er volgens de aartsbisschop nog maar 150.000 christenen op de ongeveer 85 miljoen mensen die in Turkije wonen, een land waar Paulus en Johannes voor het eerst het evangelie verkondigden.

Het land van de martelaren
Aartsbisschop Kmetec heeft de afgelopen 22 jaar in Turkije doorgebracht en is ervan overtuigd dat de Kerk de plicht heeft om in het land aanwezig te blijven. “We zijn het Christus verschuldigd om dit te doen. We zijn het verschuldigd aan de geschiedenis om dit te doen. En dat zijn we de martelaren verschuldigd”, zei de aartsbisschop tijdens zijn bezoek aan Kerk in Nood. “De stad Izmir zelf is de plaats waar de heilige Polycarpus in het midden van de tweede eeuw gemarteld werd. Het was ook de geboorteplaats van Polycarpus’ leerling, St. Irenaeus, die later bisschop van Lyon werd.”

Om de christelijke aanwezigheid in dit land van martelaren te behouden, helpt Kerk in Nood het aartsbisdom Izmir met deze speciale missie. De liefdadigheidsinstelling steunt bijvoorbeeld de renovatie van de kerk van Sint-Polycarpus, die beschadigd werd door een aardbeving op 30 oktober 2020 in de Egeïsche Zee, die delen van Izmir verwoestte en meer dan honderd mensen het leven kostte. De Sint-Polycarpuskerk, die deel uitmaakt van het klooster dat in 1625 door Franse kapucijnen werd gebouwd, vormt het hart van de christelijke gemeenschap in Izmir. Op dezelfde manier steunt de organisatie de renovatie van de Dominicaanse kerk in Konak, een wijk van Izmir, die eveneens beschadigd werd door de aardbeving in 2020.

Het licht van het christendom levend houden
Hoewel het aartsbisdom Izmir in West-Anatolië ongeveer 100.000 vierkante kilometer beslaat, wonen er slechts 5.000 katholieken. Lange tijd bestond een aanzienlijk deel van de katholieke gelovigen uit Levantijnen. De afstammelingen van Italiaanse, Franse en andere Europese katholieken die zich ten tijde van het Ottomaanse Rijk in de regio vestigden, nemen voortdurend af in aantal, voornamelijk door emigratie. Daar staat tegenover dat de afgelopen jaren veel katholieken uit Afrika en Azië naar Turkije zijn gekomen.

Voor de aartsbisschop is het een van zijn belangrijkste prioriteiten om “het licht van het christendom levend te houden”. Met zo’n klein aantal gelovigen heeft het aartsbisdom niet voldoende middelen om al zijn kerken en gebouwen zelf te onderhouden. Daardoor is de hulp van Kerk in Nood een vitale levensader voor de christelijke gemeenschap in de regio en voor het land, dat zo belangrijk is voor de geschiedenis van de Vroege Kerk en waar de volgelingen van Jezus voor het eerst de naam christenen kregen.

In de afgelopen vijf jaar heeft Kerk in Nood samen met het aartsbisdom Izmir twaalf projecten gesteund voor een bedrag van € 485.000. Deze projecten omvatten de renovatie van kerken die beschadigd zijn, noodhulp voor christelijke vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika, de levering van catechetisch materiaal en de ondersteuning van de vorming van seminaries.

Foto ©: N. Ritzmann, Kerk in Nood