fbpx

Sahel: hulp voor door terreur ontheemde christenen

donderdag, 08 februari 2024
Nieuws
Islamitische terreur en honger gaan momenteel hand in hand in de Sahel. De Afrikaanse regio ziet ondanks de vervolging het aantal christenen stijgen. Reden voor Kerk in Nood (ACN) om meer hulp te bieden aan de vele ontheemden. Regina Lynch, Uitvoerend President van ACN International, legt uit wat er aan de hand is.
Christmas Campaign Refugees 2021

Burkina Faso, Tsjaad, Niger en Mali behoren momenteel tot de grootste brandhaarden ter wereld. De vele gevechten hebben geleid tot verwoesting en gedwongen sluiting van kerkelijke faciliteiten, zoals ziekenhuizen en scholen.

Groeiende humanitaire ramp
Autoriteiten lijken de controle over grote delen van de regio grotendeels verloren lijken te hebben. En na tien jaar militaire aanwezigheid trekken de westerse troepen zich gestaag terug omdat ze niet in staat zijn om het probleem op te lossen. Ze laten een groeiende humanitaire ramp achter, gekenmerkt door verwoesting, honger en honderdduizenden vluchtelingen die op zoek zijn naar een nieuw thuis.

De katholieke Kerk in de regio heeft dan ook haar verdriet geuit over het feit dat de klok 25 jaar is teruggedraaid. Op veel plaatsen blijft de Kerk de enige plaatselijke instelling die al deze mensen te hulp komt.  Tegen deze achtergrond heeft Kerk in Nood (ACN) de afgelopen weken de hulpverlening aan de Sahel-regio en Burkina Faso in het bijzonder opgevoerd.

Noodhulp voor ontheemden
Een groot deel van deze hulp bestaat uit voedselhulp en medicijnen voor christenen die het geweld ontvlucht zijn. De bouw van klaslokalen en financiering van schoolgeld, moet de kinderen van deze ontheemde gezinnen in staat te stellen hun vorming en opleiding voort te zetten.

Meer dan 340 christenen uit Débé bijvoorbeeld, die eind vorig jaar een ultimatum kregen van terroristen om hun dorp te verlaten, ontvangen noodhulp, evenals zo’n 60 gezinnen die de slachtoffers ondanks hun eigen armoede hebben opgenomen. Bisschop Prosper Ky van het bisdom Dédougou beschrijft de situatie: “Het is echt schrijnend om te zien hoe vluchtelingen met al hun wereldse bezittingen door de straten zwerven, op zoek naar een onderkomen. In mijn bisdom zijn er honderdduizenden. De meerderheid bestaat uit vrouwen en kinderen.”

Pastoor Etienne Sawadogo deelt het lot van 900 christenen en doopkandidaten uit Rollo, een plaats in het noorden van Burkina Faso. Hij heeft samen met hen moeten vluchten en benadrukt het belang van noodhulp: “Hoe kunnen mensen een christelijk leven leiden als ze voortdurend honger hebben? Hoe kunnen mensen hun christelijke roeping nastreven als ze ziek zijn en geen hulp krijgen?”

Geloof beleven ondanks vervolging
Ondanks de precaire situatie in het land – die sinds 2015 ieder jaar door fundamentalistisch geweld is verslechterd, is de Kerk in Burkina Faso levendig. Ook zijn er veel roepingen tot het priesterschap. In het bisdom Koupela bijvoorbeeld, waar gevechten tussen veiligheidstroepen en terroristen aan de orde van de dag zijn, leidt het seminarie momenteel 67 jonge mannen op. Omdat veel gezinnen er niet langer in staat zijn om financieel bij te dragen aan de opleiding van hun zonen, steunen donateurs van Kerk in Nood (ACN) de seminaristen door hun studie- en reiskosten en medische kosten te betalen.

Als pastorale hulporganisatie probeert Kerk in Nood (ACN) vooral ook het geloof en de hoop van de ontheemden te versterken. Pastoor Sawadogo legt uit: “We willen de christenen uit Rollo, die alles verloren hebben, helpen om de gebeurtenissen en tekenen van de tijd te interpreteren in het licht van de Schrift.” Het pastorale werk wordt ondersteund door verschillende maatregelen, waaronder het verstrekken van bijbels aan gelovigen en de Katechismus van de Katholieke Kerk aan catechisten om zo een dieper inzicht in het eigen geloof te bieden en hun gebedsleven te bevorderen.

Ondanks de vervolging zijn er veel moslims die zich bekeren tot het christendom in Burkina Faso. Het bisdom wil vooral deze gelovigen helpen om meer vertrouwd te raken met hun geloof: “Het is niet genoeg dat de bekeerlingen het doopsel en de Heilige Communie ontvangen,” zegt de diocesane verantwoordelijke voor de jeugd, pr. Romuald Fuambu Nsanyi. “Het is onze verantwoordelijkheid om hen te helpen groeien en goede christenen te worden.”

In 2023 steunden de weldoeners van Kerk in Nood (ACN) 56 projecten in Burkina Faso met meer dan een miljoen euro aan fondsen. Ook in Tsjaad, Mali en Niger werd voor bijna een miljoen euro gegeven voor noodhulp, Misintenties voor arme priesters, de vorming van seminaristen en transport voor priesters en religieuze zusters.