Pastoraal centrum droom van zusters Burundi

Project
Het kleine land Burundi in Centraal-Oost Afrika is één van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. De recente geschiedenis van het land werd herhaaldelijk geteisterd door politieke crises, bloedbaden, bloedige onlusten en conflicten waarbij honderdduizenden mensen zijn omgekomen of gedwongen werden hun huizen te ontvluchten. Met name de burgeroorlog die van 1993 tot 2005 duurde, heeft diepe wonden geslagen - zowel in de samenleving in het algemeen als in de individuele harten en zielen.
ACN-20210601-113632

De zusters van Onze Lieve Vrouw van Schönstatt werken sinds 1962 in Burundi. Aanvankelijk hielden zij zich vooral bezig met zieken- en armenzorg, maar later raakten zij steeds meer betrokken bij het gezins-, jeugd- en vrouwenapostolaat. De behoefte aan hulp op deze gebieden werd steeds groter. En ook vandaag is er nog dringend behoefte aan catechese en geloofsverdieping. Hoewel de Kerk hier jong en dynamisch is, zijn er nog veel animistische praktijken die niet stroken met het katholieke geloof. Er is onder de katholieken behoefte aan pastorale steun en onderricht in hun geloof.

Onder leiding van de zusters van Schönstatt zijn vandaag honderden lekengroepen gevormd – voor kinderen, jongeren, moeders, alleenstaande vrouwen, vrouwelijke academici en vrouwelijke studenten – waarvan de leden groeien in hun geloof en putten uit de kracht en inspiratie om een goed en zinvol leven te leiden.

Sinds drie jaar werken drie Burundese zusters van de communiteit in het bisdom Muyinga, in het noorden van het land. De zusters willen graag een pastoraal centrum bouwen, waar zij kunnen wonen en vooral dichter bij de groepsbijeenkomsten, retraites, workshops en andere evenementen kunnen staan. Het zal ook een tuin hebben, zodat de cursisten zich kunnen terugtrekken op een plaats van rust en kunnen genieten van groepsactiviteiten in de open lucht.

Helpt u mee om deze

Code: 112- 05-19