fbpx

Nieuwe bisschop gewijd ondanks geweld in deelstaat Myanmar

donderdag, 29 juni 2023
Nieuws
Vandaag heeft in Myanmar de bisschopswijding van Mgr. Celso Ba Shwe tot bisschop van Loikaw plaats. Omdat door de vele gewelddadigheden in deze hoofdstad van de deelstaat Kayah maar weinig mensen aanwezig kunnen zijn bij de wijding, roept de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) op tot gebed.
ACN-20230627-148675 pr. Aung Nge Philip

Kayah heeft een aanzienlijke christelijke bevolking en is een van de regio’s die het zwaarst getroffen zijn door de gewelddadige conflicten die sinds de militaire staatsgreep van 1 februari 2021 in het hele land woeden.

In deze moeilijke tijd zal Mgr. Celso Ba Shwe, momenteel de administrator van Loikaw, bisschop Stephen Tjephe opvolgen, die meer dan twee jaar geleden overleed. Verkozen bisschop Celso heeft al eerder zijn moed en karakter getoond. Toen in mei 2021 de protesten en conflicten in Loikaw begonnen, speelde hij de rol van bemiddelaar tussen de ongewapende demonstranten, onder wie veel Christenen, en de veiligheidstroepen. Kerk in Nood (ACN) dankt God voor zijn inzet en dienstbaarheid aan de allerarmsten en gemarginaliseerden.

Vanwege de burgeroorlog zullen slechts weinig gelovigen, priesters en religieuzen in staat zijn om deel te nemen aan de wijding en installatie van de nieuwe bisschop, daarom vraagt Kerk in Nood (ACN) al haar weldoeners en vrienden om mee te doen aan een speciaal gebed op het feest van Petrus en Paulus, donderdag 29 juni, als uitdrukking van nabijheid en steun voor de nieuwe bisschop van Loikaw en zijn kudde, dat zij bemoedigd mogen worden door de grote familie van de universele Kerk. Laten we vanuit verschillende delen van de wereld de gaven van de Heilige Geest aanroepen – raad, wijsheid, begrip, standvastigheid, kennis, vroomheid en ontzag voor de Heer – om bisschop Celso te steunen in zijn moeilijke taak. Laten we bidden voor Myanmar, voor zijn volk, voor de christelijke gemeenschap, priesters en religieuzen van de staat Kayah, en voor bisschop Celso Ba Shwe, herder van het bisdom Loikaw.

Foto: pr. Aung Nge Philip