Nepalese pastor naar gevangenis voor bekeringsdrang

maandag, 25 juli 2022
Nieuws
In Nepal is pastor Keshav Acharya, een protestantse geestelijke, veroordeeld tot een jaar celstraf wegens proselitisme. Mensenrechtengroepen zijn bezorgd over de beslissing van het Hooggerechtshof van Jumla, omdat Acharya niemand onder dwang bekeerde.
20220725 Nepalese pastor in cel

Belangenorganisaties roepen de rechtbank op haar vonnis te herzien en dringen er bij het parlement van het land op aan de wetten in te trekken die het recht op vrijheid van godsdienst schenden en religieuze bekering strafbaar stellen.

Pastoor Keshav Acharya werd voor het eerst op 23 maart 2020 vastgezet op beschuldiging van het verspreiden van verkeerde informatie over Covid-19. Hij werd later op borgtocht vrijgelaten, maar werd nog tweemaal gearresteerd wegens pogingen om hindoes te bekeren. Op 30 november 2021 veroordeelde de districtsrechtbank van Dolpa hem tot twee jaar gevangenisstraf, door het Hooggerechtshof op 13 juli teruggebracht tot één jaar.

“Het is illegaal en onethisch om iemand te dwingen van geloof te veranderen door gebruik te maken van dreiging of dwang; pastor Keshav Acharya heeft echter geen toevlucht genomen tot dwang om iemand tot het christendom te bekeren,” zei Joseph Jansen, voorzitter van Voice for Justice, een belangengroepering, in gesprek met AsiaNews.

“De pastoor oefende enkel zijn recht op vrijheid van godsdienst uit en pleegde geen strafbaar feit,” verklaarde Jansen. “Het is betreurenswaardig dat de anti-bekeringswetten van Nepal zo zijn geformuleerd en worden gehandhaafd dat ze ook kunnen worden toegepast als anti-blasfemiemaatregelen,” voegde hij eraan toe. “De strikte uitvoering van de anti-bekeringswet sinds 2019 heeft geleid tot de arrestatie van leden van religieuze minderheden” en “zou hindoe-extremisten kunnen inspireren om christenen aan te vallen.”

Joël Voordewind, voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, legde uit dat Nepal partij is bij internationale verdragen, waaronder het VN-verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Dat verdrag garandeert burgers de vrijheid om hun godsdienst te kiezen en hun overtuigingen te uiten in erediensten, beoefening en onderwijs. Volgens hem zijn de bepalingen in de Nepalese grondwet en het wetboek van strafrecht “vaag en tegenstrijdig, en worden zij misbruikt voor de vervolging van handelingen die bij de normale uitoefening van iemands godsdienst worden verricht”.

Bron: AsiaNews