fbpx

Meer hulp naar door aardbeving getroffen regio’s in Syrië

vrijdag, 06 oktober 2023
Nieuws
Dankzij de gulheid van haar donateurs kan Kerk in Nood (ACN) de Kerk in Syrië helpen met een tweede hulppakket vanwege de aardbeving in februari. Na de eerste noodhulp worden nu kerkelijke gebouwen hersteld die beschadigd zijn bij de verwoestende aardbeving.
Summer time activities, pastoral and psychological support for kids and families

Kerk in Nood was een van de eerste internationale organisaties die na de aardbeving in Syrië hulp bood, omdat het al ter plaatse aanwezig was en vertrouwde lokale partners had. Zij boden materiële, psychologische en educatieve hulp. Het nieuwe hulppakket zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van cruciale kerkelijke infrastructuur, wat direct ten goede komt aan ongeveer 30.000 mensen van acht verschillende riten in de vier gouvernementen die het zwaarst getroffen zijn door de aardbeving.

Kerkinfrastructuur aan de beurt
“Kerk in Nood is haar weldoeners dankbaar voor hun steun aan dit nieuwe pakket maatregelen tegen de aardbeving. Dit pakket dekt de reparaties aan negen kerken en kloosters, twee scholen, een kleuterschool, een gemeenschapscentrum en een jeugdcentrum. Het dekt ook de aankoop van een nieuw voertuig voor een missionaris wiens busje tijdens de aardbeving door het puin werd verpletterd”, zegt Xavier Stephen Bisits, vertegenwoordiger van Kerk in Nood in Syrië, Libanon en Egypte.

“Deze hulp zal de Kerk helpen om de meest kwetsbaren te blijven dienen en om door te gaan met haar meest elementaire pastorale werk in een land dat nog steeds in crisismodus verkeert”, voegde Bisits eraan toe, die naar de getroffen regio reisde om toezicht te houden op de hulpinspanningen in de onmiddellijke nasleep van de beving in februari en sindsdien regelmatig bezoeken heeft afgelegd.

Al werkzaam in Syrië
De aardbeving van 6 februari die Turkije en Syrië trof met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter, was de grootste in de regio in meer dan 80 jaar. Het totale bevestigde dodental bedroeg bijna 60.000 mensen, voornamelijk in Turkije. Ongeveer 8.500 mensen stierven in Syrië. Omdat Kerk in Nood in dat laatste land reeds de christenen steunde, kon de organisatie via de lokale Kerk snel hulp bieden.

“De steun van ACN was fundamenteel voor de uitvoering van de noodhulp in Latakia, waar 440 gezinnen werden geholpen door middel van verschillende activiteiten, waaronder de distributie van voedselpakketten en hygiënische artikelen, evenals het herstel van vier huizen”, aldus pater Fadi Azar, een parochiepriester in Latakia.

Klaar voor de winter
Michlen Mukel is een van de andere begunstigden van het eerste hulppakket van Kerk in Nood. Zij en haar familie weigerden Aleppo te verlaten ondanks 12 jaar oorlog, een verlammende financiële crisis en de aardbeving die letterlijk de grondvesten van hun bestaan deed schudden. Het gebouw waarin ze woont werd zwaar beschadigd.

“We hebben verschillende organisaties om hulp gevraagd en we hadden het geluk dat we steun kregen van de Kerk en van Kerk in Nood. Zij begonnen met het verstevigen van het dak en de vierde verdieping en werkten ook aan de kelder en funderingen. Ik ben iedereen die aan dit belangrijke project heeft bijgedragen zo dankbaar, vooral de weldoeners. Dankzij hun inspanningen zijn onze huizen veilig en klaar voor de winter.”