“Meer dan 15.000 Oekraïners in staat anderen te helpen”

dinsdag, 21 februari 2023
Nieuws
Donateurs van Kerk in Nood (ACN) hebben meer dan 9,5 miljoen euro bijgedragen aan bijna 300 projecten in heel Oekraïne. De katholieke hulporganisatie steunt vooral mensen die zich op hun beurt inzetten voor de meest behoeftigen, waardoor talloze anderen hiervan profiteren.
Heating for the houses of the Missionary Benedictine Sisters in Ukraine

Toen Russische troepen in februari 2022 begonnen met een grootschalige invasie van Oekraïne, waarbij grote steden werden gebombardeerd en geprobeerd werd Kiev in te nemen, was Kerk in Nood (ACN) een van de eerste hulporganisaties die onmiddellijke hulp verleende aan Oekraïense burgers. In de loop van het jaar zijn die inspanningen niet afgenomen, maar eerder verveelvoudigd . De totale hulp van Kerk in Nood aan Oekraïne in deze eerste 12 maanden van de oorlog bedraagt meer dan 9,5 miljoen euro, verdeeld over 292 projecten.

Noodhulp
Een groot deel van deze hulp bestaat uit noodhulp, die werd gedistribueerd aan 7.447 diocesane priesters, religieuze zusters en broeders en diocesaan personeel. Dit zijn de mannen en vrouwen die ter plaatse zijn gebleven, soms in de meest gevaarlijke situaties, om het leven en de activiteiten van de Kerk gaande te houden en haar in staat te stellen te blijven voorzien in de geestelijke en materiële behoeften van de plaatselijke bevolking.

Omdat buitengewone omstandigheden buitengewone maatregelen vereisen, hebben veel seminaries en andere kerkgebouwen hun deuren geopend voor gezinnen die het conflict ontvluchtten. Aan de daaruit voortvloeiende extra lasten voor voedsel en basisvoorzieningen heeft Kerk in Nood eveneens bijgedragen. Voor een totaal van 231 keukens werden betere apparatuur, zoals draagbare ovens of andere huishoudelijke apparatuur aangeschaft voor parochies, kloosters, seminaries en andere relevante instellingen die vluchtelingen helpen.

Hulp aan vluchtelingen
In de eerste weken en maanden van de oorlog trok een grote golf ontheemden naar het westen van Oekraïne. Kerk in Nood was er ook voor deze mensen en heeft directe steun verleend aan 2.274 vluchtelingen, in de vorm van humanitaire hulp via kerkelijke instellingen.

Kinderen en jongeren behoren altijd tot de zwaarst getroffenen in deze tijden van crisis, omdat de oorlog radicale veranderingen in gewoonten oplegt en schoolroutines onderbreekt. Gedurende dit jaar heeft de plaatselijke Kerk speciale aandacht besteed aan de behoeften van de jongeren, onder meer door mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding te bieden die essentieel zijn voor een gezonde ontwikkeling. Kerk in Nood heeft hieraan bijgedragen door voor 1.712 jongeren jeugdpastorale activiteiten en vakantiekampen in veilige gebieden, buiten de gevechtszones, te financieren.

Religieuzen en duizenden lekenvrijwilligers gaven alles om hun broeders en zusters in nood te helpen, waarbij zij het risico liepen op lichamelijke en geestelijke uitputting. Daarom financierde Kerk in Nood ook 16 vormingssessies en spirituele retraites voor 3.280 mensen, waarvan de overgrote meerderheid – 2.640 – voor leken en gezinnen waren die betrokken waren bij de pastorale inspanningen van de kerk, en de overige 640 religieuzen, priesters of catechisten.

Warmte en hoop bieden
Door de aanhoudende energiecrisis als gevolg van de oorlog, bracht de naderende winter nieuwe behoeften op het gebied van verwarming met zich mee. Kerk in Nood slaagde erin 205 generatoren en 78 isolatie- of verwarmingssystemen te leveren aan diverse gemeenschappen van religieuzen, zodat zij in hun huizen konden blijven wonen. Aan deze inspanningen kunnen 25 bouw- of renovatieprojecten worden toegevoegd om gebouwen, waaronder kerken, te verbeteren, te herstellen of te vergroten; drie water- of sanitaire projecten en drie projecten voor de installatie of vervanging van ramen.

Transport
Naast al deze projecten hielp de pauselijke stichting ook met de aankoop van 80 auto’s en bestelwagens die werden geschonken aan onder meer bisdommen, parochies, seminaries en religieuze ordes en die worden gebruikt om pastorale zorg te verlenen en goederen te verdelen.

Zoals altijd kwam een zeer belangrijk deel van de Kerk in Nood-hulp in de vorm van Misintenties die de priesters helpen bij hun dagelijkse werk. Deze missen worden opgedragen voor de intenties van de weldoeners en natuurlijk voor het einde van de vijandelijkheden. Ten minste 6.549 priesters ontvingen een mispenning en het spirituele nut daarvan is niet te overzien. Kerk in Nood hielp ook bij de aankoop van 130 liturgische sets voor priesters om de heilige Mis te kunnen opdragen in verschillende situaties, soms onderweg of in conflictgebieden.

Dankbaar
De internationale katholieke liefdadigheidsinstelling blijft berichten van grote dankbaarheid ontvangen van haar jarenlange partners ter plaatse.  Groot-aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk: “Laat mij u de beste wensen en dank overbrengen vanuit Oekraïne, te midden van de kou. Geen elektriciteit, geen verwarming. Maar met God, die opnieuw onder ons geboren komt worden. Moge Gods aanwezigheid onze hoop zijn, ons geloof en de bron van ons leven in de huidige oorlogsomstandigheden in Oekraïne!”

De Grieks-katholieke aartsbisschop van Lviv, Mieczyslaw Mokrzycki, en zijn hulpbisschop Volodymyr Hrutsa spraken ook hun “oprechte dank uit aan alle weldoeners van Kerk in Nood” en vroegen hen “hulp te blijven bieden aan Oekraïne, vooral in het winterseizoen.” Tijdens een online conferentie op 8 februari 2023 stelde Mgr. Visvaldas Kulbokas, apostolisch nuntius in Oekraïne: “Wij voelen uw aanwezigheid. We voelen uw gebeden en elke dag zijn we getuige van kleine wonderen – uw gebeden zijn heel belangrijk om sterk te blijven en we zijn dankbaar.”