fbpx

Libanese bisschop maant conflict in Heilig Land te beëindigen

donderdag, 09 november 2023
Nieuws
Een maand na de verschrikkelijke terroristische aanvallen door Hamas die tot een oorlog in Gaza leidden, roept de maronitische aartsbisschop van Tripoli, Libanon, Monseigneur Youssef Soueif, de internationale gemeenschap op om dringend tussenbeide te komen om een einde te maken aan het verwoestende conflict.
Mission ACN Lebanon 2022

Tijdens een recent bezoek aan het internationale kantoor van Kerk in Nood (ACN) benadrukte de aartsbisschop de noodzaak om een rechtvaardige en duurzame oplossing te vinden voor beide gemeenschappen, Israël en Palestina. Daarbij waarschuwde hij dat het conflict anders tientallen jaren of zelfs eeuwen zou kunnen voortslepen en een open oorlog in de regio dreigt te ontketenen.

“Laat het stoppen, laat deze oorlog stoppen. Laat het gisteren stoppen, voor vandaag,” zei een bedroefde aartsbisschop Soueif, die benadrukte dat er een rechtvaardige oplossing moet worden gevonden die het samenleven van beide gemeenschappen in de regio mogelijk maakt. “De internationale gemeenschap heeft de plicht om de tweestatenoplossing te implementeren. Zo niet, dan wordt het een open conflict voor tientallen jaren, of eeuwen – met pauzes, maar een open oorlog – omdat niemand zijn land en zijn land wil verlaten.”

Tijdens het gesprek sprak de aartsbisschop van Tripoli – de enige overwegend soennitische regio in Libanon – zijn grote bezorgdheid uit over de huidige situatie en de gevolgen daarvan voor het hele Midden-Oosten. “We hebben de tussenkomst nodig van belangrijke actoren met invloed aan beide kanten om het geweld in Israël en Gaza te stoppen. Mensen lijden verschrikkelijk. En we krabbelen tientallen jaren terug,” voegde de religieuze leider eraan toe.

Libanezen weten dat geweld geen oplossing is
De aartsbisschop van Tripoli benadrukte ook de vreselijke psychologische impact die deze situatie heeft op het Libanese volk, evenals de bedreiging die het vormt voor de stabiliteit van het land en de regio als geheel.

“Mensen zijn bang, heel bang. Op dit moment is er in Libanon geen wil tot oorlog. We hebben 17 jaar oorlog achter de rug, en de mensen in mijn land weten dat geweld geen oplossing is. Dus we hopen dat er geen oorlog komt. We hopen op een diplomatieke oplossing,” zei hij tijdens het interview met Kerk in Nood. “Maar we weten dat uiteindelijk, in dit geopolitieke spel, anderen de beslissingen zullen nemen,” voegde hij eraan toe.

In antwoord op de herhaalde oproepen van Paus Franciscus voor vrede, benadrukte Monseigneur Soueif dat alle parochies en katholieke scholen in zijn diocees bidden voor dezelfde intentie en legde hij uit dat hij interreligieuze initiatieven heeft bevorderd met de moslimleiders in zijn regio, met wie hij een goede relatie onderhoudt.

Hulp om Libanon te ondersteunen
De maronitische aartsbisschop sprak ook over Libanon zelf, dat een ongekende economische en politieke crisis doormaakt. Eerder riepen bisschoppen uit het Midden-Oosten na hun synodale bijeenkomst al de internationale gemeenschap op om Libanon te steunen: “We moeten Libanon op de been helpen houden. We moeten de orde en het internationale vertrouwen in dit land herstellen. Daarvoor hebben we verkiezingen nodig. Op dit moment hebben we een premier, maar er is geen president, dus het land functioneert niet. En dat is heel gevaarlijk, niet alleen voor Libanon, maar voor de hele regio.”

Wijzend op het feit dat Libanon meer vluchtelingen heeft dan de autochtone bevolking, waaronder 2,5 miljoen Syriërs en een half miljoen Palestijnen, herinnerde de bisschop de wereld er tot slot aan dat “er een enorm gevaar is dat alles destabiliseert. En het risico van massale migratie zou Europa kunnen treffen als de crisis niet wordt opgelost.”

In deze tijd van grote nood zet Kerk in Nood zich in om de Kerk in Libanon bij te staan. In 2022 wist de katholieke hulporganisatie dankzij haar donateurs 217 projecten te financieren in het land. Hieronder vielen 76 noodhulpprojecten, 24 bouw- en wederopbouwprojecten, misbeurzen voor priesters en de vorming van seminaristen.

Foto: @ Ismael Martinez Sanchez/ACN