Latijns Patriarchaat: “Geweld schending heiligheid volk en stad”

woensdag, 12 mei 2021
Nieuws
In een bericht spreekt het Latijnse patriarchaat in het Heilig Land zijn ontmoediging en bezorgdheid uit over het geweld in Oost-Jeruzalem, de al-Aqsa moskee en Palestijnse eigendommen in Sheikh Jarrah.

Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem reageert daarmee op de escalatie van geweld in de afgelopen dagen tussen Israëli’s en Palestijnen, waarbij naar schatting tientallen doden en honderden gewonden zijn gevallen. “Het geweld tegen gelovigen en de gedwongen onteigeningen ondermijnen de veiligheid en het recht op toegang tot heilige plaatsen en zijn een onaanvaardbare schending van de fundamentele mensenrechten.”

De spanning wordt volgens het patriarchaat vergroot doordat Israël het bestaansrecht ontzegt aan Palestijnen die in hun huizen wonen. Een andere netelige kwestie is het ontzeggen van het recht op toegang tot heilige plaatsen, in dit geval van moslims tijdens de Ramadan aan al-Aqsa. “Dit zijn uitingen die de geest en de ziel van de Heilige Stad verwonden, waarvan de roeping is om open en gastvrij te zijn, een thuis te zijn voor alle gelovigen, met gelijke rechten, waardigheid en plichten.”

“Het historische standpunt van de Kerken in Jeruzalem is duidelijk met betrekking tot onze afwijzing van elke poging om van Jeruzalem een exclusieve stad voor wie dan ook te maken. Dit is een stad die heilig is voor de drie monotheïstische godsdiensten en, op basis van het internationale recht en de relevante VN-resoluties, ook een stad waar het Palestijnse volk, Christenen en Moslims, hetzelfde recht hebben om een toekomst op te bouwen die gebaseerd is op vrijheid, gelijkheid en vrede. Wij roepen ook op tot een volstrekt respect voor de historische status quo van alle heilige plaatsen, met inbegrip van de Al-Aqsa moskee”, aldus het patriarchaat in de verklaring.

De hoofden van de katholieke Kerken roepen de internationale gemeenschap, alle kerken en alle mensen van goede wil op om tussenbeide te komen om een einde te maken aan “deze provocerende acties” en om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem. “Wij sluiten ons aan bij het gebed van de Heilige Vader paus Franciscus dat de multireligieuze en multiculturele identiteit van de Heilige Stad mag worden geëerbiedigd en dat broederschap mag zegevieren.”