fbpx

Bisschoppen: “Christelijke aanwezigheid Heilig Land bedreigd”

vrijdag, 17 december 2021
Nieuws
Bisschoppen in Jeruzalem waarschuwen dat het bestaan van het Christendom in het Heilige Land wordt bedreigd door “een systematische poging” om de gemeenschap te verdrijven.

In de verklaring over de huidige bedreiging van de christelijke aanwezigheid in het Heilige Land, die is uitgegeven door de patriarchen en de hoofden van de plaatselijke kerken in Jeruzalem, wordt erop gewezen dat geestelijken worden mishandeld en dat kerken worden beklad.

“In het hele Heilige Land zijn Christenen het doelwit geworden van veelvuldige en aanhoudende aanvallen door radicale randgroeperingen. Sinds 2012 zijn er talloze incidenten geweest van fysiek en verbaal geweld tegen priesters en andere geestelijken, aanvallen op christelijke kerken, waarbij heilige plaatsen regelmatig worden vernield en ontheiligd, en voortdurende intimidatie van lokale Christenen die gewoon vrij willen bidden en hun dagelijkse leven willen leiden. Deze tactieken worden door dergelijke radicale groepen gebruikt in een systematische poging om de christelijke gemeenschap uit Jeruzalem en andere delen van het Heilige Land te verdrijven”.

In de verklaring – die ook werd gestuurd naar de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) – wordt met dankbaarheid de uitdrukkelijke toezegging van de Israëlische regering erkend om een veilig thuis te bieden aan Christenen in het land, maar wordt bezorgdheid geuit over het falen van staatsinstellingen om deze aanvallen aan te pakken. “Het is dan ook zeer verontrustend dat deze nationale verbintenis wordt geschonden doordat plaatselijke politici, ambtenaren en instanties die de wet handhaven er niet in slagen de activiteiten in te dammen van radicale groepen, die regelmatig plaatselijke Christenen intimideren, priesters en geestelijken mishandelen en heilige plaatsen en kerkelijke eigendommen ontheiligen.

In de verklaring werd bijzondere bezorgdheid geuit over het feit dat de christelijke aanwezigheid in Jeruzalem onder druk staat door acties van radicale elementen. De geestelijken merken op dat “radicale groepen doorgaan met het verwerven van strategisch eigendom in de christelijke wijk, met het doel de christelijke aanwezigheid te verminderen. Daarbij maken zij vaak gebruik van slinkse transacties en intimidatietactieken om bewoners uit hun huizen te zetten, waardoor de christelijke aanwezigheid drastisch afneemt en de historische pelgrimsroutes tussen Bethlehem en Jeruzalem verder worden verstoord.”

De patriarchen en bisschoppen roepen de autoriteiten op om “de uitdagingen aan te pakken waarvoor radicale groepen in Jeruzalem zowel de christelijke gemeenschap als de rechtsstaat stellen en ervoor te zorgen dat geen enkele burger of instelling onder dreiging van geweld of intimidatie hoeft te leven.” Als een van de oplossingen stellen de hoofden van de kerken voor “een speciale christelijke culturele en erfgoedzone in te stellen, om de integriteit van de christelijke wijk in de oude stad Jeruzalem te vrijwaren.”