Conflict Heilig Land: “Religieuze elementen steeds belangrijker”

woensdag, 16 juni 2021
Nieuws
Volgens Hana Bendcowsky, programmadirecteur van het Jerusalem Center for Jewish - Christian Relations (JCJCR), winnen religieus-nationalistische verhalen invloed in het Heilig Land. Het programma voor dialoog tussen Joden en Christenen in Israël, dat al jaren wordt gesteund door Kerk in Nood (ACN), gaat ondanks de Gaza-oorlog door. Een interview over het belang van dialoog.
Financial aid for the implementation of the course "Healing Hatred Spiritual Counseling in Situation of Conflict"

Kerk in Nood: Mevrouw Bendcowsky, is de joods-christelijke dialoog mogelijk in deze dagen van conflict? De meerderheid van de Christenen zijn Arabieren. Dus zij kiezen waarschijnlijk voor de Palestijnse kant.
De joods-christelijke dialoog in deze regio is altijd een joods-Israëlisch en Palestijns-christelijke dialoog. Het politieke conflict is een onontkoombaar onderdeel van deze joods-christelijke dialoog. De religieuze en nationale identiteiten zijn met elkaar verweven en het merendeel van ons werk gebeurt met de plaatselijke Palestijnse gemeenschap. Er is hier dus minder sprake van een theologische dialoog, maar meer van een dialoog over de complexe realiteiten en identiteiten van de verschillende gemeenschappen in het Heilige Land.

Hoe religieus is het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen? Of is het in de kern een nationaal conflict?
Hoewel het conflict in de grond geen religieus conflict is, kunnen de religieuze en nationale identiteiten van mensen niet van elkaar worden gescheiden. Ook zijn de religieuze elementen van het conflict in de loop van de tijd belangrijker geworden, naarmate de religieus-nationalistische verhalen aan invloed hebben gewonnen in de samenleving als geheel.

Maar is de dialoog niet moeilijk als gevolg van deze identiteiten?
Zelfs tijdens geweldsuitbarstingen zoals we die net hebben meegemaakt, gaan we door met ons dialoog- en onderwijswerk. We geven voorlichting over de Arabisch-Palestijns-christelijke gemeenschappen, hun diepe verbondenheid, wortels in en betrokkenheid bij het Heilige Land, hun erfgoed, overtuigingen en tradities – en natuurlijk ook met betrekking tot hun reacties op de huidige situatie. In onze dialoogprogramma’s, zoals Ontmoetingsplaats, Open Huis en Dialoog en Identiteit, hebben we hard gewerkt om vertrouwen op te bouwen, zowel binnen de staf als binnen de groepen zelf. Dat stelt de groepen in staat om te blijven praten, hun ervaringen en begrip van wat er om hen heen gebeurt te delen, en empathie te tonen voor het lijden aan alle kanten.

Wat doet JCJCR concreet om Joden en Christenen samen te brengen?
Het Healing Hatred project, dat door Kerk in Nood wordt ondersteund, gebruikt methoden van geestelijke consultatie in de context van het conflict. In veel van onze dialooggroepen op de universiteit en in het Open Huis in Ramle gebruikt de facilitator deze methode om de huidige situatie te bespreken. De methode vraagt de deelnemers om over hun persoonlijke ervaring te praten en niet over ‘de situatie.’ Studenten uitten hun angst en bezorgdheid.

Op een gegeven moment zaten ze vast op de universiteit en konden ze de campus niet verlaten omdat er rellen buiten de campus waren. Ze zaten bij elkaar en spraken over hun persoonlijke zorgen met behulp van de unieke methode van het Helen van Haat. In de huidige gebeurtenissen, zoals die vorige maand plaatsvonden, hebben mensen de neiging om te praten over “de Arabieren”, de broze coëxistentie of het geweld van de andere kant. Dus in plaats van daarover te praten, moedigden de begeleiders de studenten aan om niet over ‘de situatie’ te praten, maar om hun angsten te delen, hun angst om op straat te lopen, om hun taal te spreken. Zowel Joden als Arabieren uitten vergelijkbare angsten. Als je de situatie vanuit een persoonlijk perspectief bekijkt, krijg je een heel menselijk perspectief.

Hoe hebben u persoonlijk en uw collega’s de dagen van het conflict beleefd?
Het conflict heeft gevolgen gehad voor alle personeelsleden van Rossing – inclusief schade aan de auto’s van drie personeelsleden – een joodse en twee Arabische. Zowel joodse als Arabische personeelsleden die in het centrum van het land wonen, moesten schuilen tijdens raketaanvallen. De straten van alle gemengde steden, inclusief Ramle waar we ons nieuwe centrum hebben, voelden voor niemand veilig aan. We hebben veel tijd uitgetrokken om ruimte te maken voor onszelf als team om ervaringen te delen en de gebeurtenissen te bespreken terwijl ze zich ontvouwden. We moeten de komende weken en maanden extra tijd besteden om te zien of en hoe we onze programmering moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit.

De dialoog ging dus zelfs door tijdens de dagen van conflict?
Al onze initiatieven, evenals veel van die van andere organisaties, zijn tijdens het conflict doorgegaan. Zoals ik vertelde, heeft een van onze universiteitsgroepen een tijdje op de campus vastgezeten terwijl de relschoppers buiten uiteen werden gedreven. In Ramle, een gemengde stad waar de spanning en het geweld hoog opliepen, hebben we niet alleen onze groepen voortgezet – zo nodig online om de veiligheid van de deelnemers te garanderen, maar zijn we nu ook bezig met het opzetten van een reeks dialoogcirkels om de inwoners van de stad in staat te stellen te praten over wat er is gebeurd en te beginnen na te denken over hoe het nu verder moet. In alle gevallen doen onze getrainde facilitatoren hun uiterste best om voor iedereen een veilige ruimte te creëren, waar mensen naar elkaar kunnen luisteren en elkaar kunnen begrijpen, zelfs als ze het niet eens zijn over het verhaal van de gebeurtenissen. Zelfs als de deelnemers uiting geven aan angst, woede, frustratie en vele andere “negatieve” emoties.